Šmigovec - chrám Nanebovstúpenia Pána

Šmigovec - chrám Nanebovstúpenia Pána

Gréckokatolícka farnosť v Šmigovci vznikla v roku 1948 odčlenením od farnosti Ruský Hrabovec. Patrí do Sninského protopresbyterátu.

Práce na novom chráme v Šmigovci sa začali v roku 1992. Základný kameň bol posvätený 30. augusta 1992 v tom čase pomocným prešovským biskupom Milanom Chauturom, CSsR. Stavba bola skolaudovaná v roku 1995.

Chrám je zasvätený sviatku Nanebovstúpenia Pána, podobne ako starší chrám z roku 1775. Keďže starý drevený chrám sa nachádzal v havarijnom stave, veriaci sa spolu s miestnym kňazom rozhodli postaviť nový chrám. V tom čase sa už stretávali na bohoslužbách iba vo farskej budove, kde bola zriadená kaplnka.

Veriacich v malej obci Šmigovec je 85. Napriek tomu sa im podarilo zrealizovať nádhernú stavbu. Finančne na ňu prispeli nielen domáci veriaci, ale svojimi darmi aj rodáci a veriaci zo susedných filiálok a okolitých farností, rozličné nadácie a biskupský úrad.

Hlavnou myšlienkou projektu bolo vytvoriť modernú sakrálnu stavbu, ktorá plynule nadväzuje na tradície sakrálnych stavieb východného obradu a zároveň na ľudovú tradíciu drevených chrámov. Je vyjadrením myšlienok – chrám – Boží dom – spoločenstvo veriacich, Cirkev zídená pri obete chleba a vína.

Keďže chrám je zasvätený sviatku Nanebovstúpenia Pána, túto hlavnú myšlienku zachytáva vonkajší tvar architektonického diela, najmä strechy, ktorá má zvláštny ihlanovitý tvar. Symbolizuje Božie slovo – radostnú zvesť ohlasovanú do celého sveta. Vyjadreniu týchto hlavných myšlienok Druhého vatikánskeho koncilu (v častiach o stavbách chrámov a liturgii) najlepšie vyhovuje centrálna dispozícia chrámu. Do chrámu sa vstupuje zo severu. Napriek tomu si chrám zachováva orientáciu východ – západ.

Okrem samotnej chrámovej lode sa tu nachádza apsida na slúženie bohoslužieb a iných pobožností s potrebnými doplnkovými funkciami, sakristia, pomocná miestnosť na výuky, spovedná miestnosť, predsieň pre katechumenov (v súčasnosti využívaná pre matky s deťmi), miestnosť pre cerkovníčku a sociálne zariadenie. Objekt chrámu je bez chóru s kapacitou 100 miest na sedenie.

Posviacka chrámu sa uskutočnila 9. júla 1995 vladykom Milanom Chauturom, CSsR. Farnosť stojí ešte pred realizáciou ikonostasa, vnútornej maľby a výstavby zvonice.

Zdroj: Slovo 2008, č. 3.
Autor: Pavol Černický