Amoris Laetitia - posynodálna apoštolská exhortácia svätého otca Františka

Amoris Laetitia - posynodálna apoštolská exhortácia svätého otca Františka
Rodinné vzťahy, sú trvalé a rešpektujúce jeden druhého. Cirkev im ponúka sprevádzanie a pomoc v otázkach: lásky, prekonávania konfliktov a výchove detí. Posilou sú milosti z Eucharistie a sviatosti Pokánia pre manželstva a rodiny. Kde sekularizmus neoslabil tradičné hodnoty, tam manželstvom vzniká nová rodina, ale aj vopred stanovený scenár riešenia konfliktov a ťažkosti. Preto je dôležité svedectvo manželov, ktorí sú dlho spolu, ale aj spoločne budujú svoj život a lásku. Veľa krát namiesto priatia a ukazovania cesty evanjelia, ukazujeme cestu obrany až protiútokov. Svoje sily by sme mali využívať na povzbudzovanie a ukazovanie cesty ku šťastiu. Posolstvo Cirkvi o rodine je odrazom Ježišovho postoja: na jednej strane náročného no zároveň milosrdného (Cudzoložnica).
Svetská „kultúra provizórnosti“ ponúka: striedanie vzťahov; prispôsobenie lásky, podľa sociálnych sieti; pripojiť, odpojiť, zablokovať lásku podľa chuti; obava z trvalého zväzku; posadnutosť voľným časom; vzťahy, založené na peniazoch, sú iba prostriedkom na zahnanie samoty. Ako zaobchádzame s vecami a prírodou, tak budeme budovať citové vzťahy. Štýl sveta: používať a vyhadzovať, plytvať, rozbíjať, využívať a žmýkať, kým sa len dá. A potom zbohom. Seba láska vidí len seba, využíva druhých v prospech seba, kým nenarazí na niekoho, kto zneužije jeho. K narušeniu vzťahov dochádza tam, kde namiesto spoločného starnutia si manželia hľadajú svoju nezávislosť.
 
Bod 38-39
Zdroj: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumen ty-a-vyhlasenia/p/dokumen ty-papezov/c/apostolska-e xhortacia-amoris-laetitia ; Foto: http://www.archbalt.org/news-events/images/Ap ostolic-Exhortation_Amori s-Laetitia_1.jpg
Autor: drh