Zľava: prešovský eparcha Ján Babjak, SJ, pražský apoštolský exarcha Ladislav Hučko, košický apoštolský exarcha Milan Chautur, CSsR /foto Mária Žarnayová/ Spišský biskup a predseda KBS Mons. František Tondra počas homílie /foto Mária Žarnayová/ Pútnici počas slávnostnej liturgie na Mariánskej hore v Ľutine /foto Mária Žarnayová/ Liturgický sprievod od Baziliky na Mariánsku horu v Ľutine /foto Konštantín Baláž/ Zľava: pražský pomocný biskup Eugen Kočiš, pražský apoštolský exarcha Ladislav Hučko, prešovský eparcha Ján Babjak, SJ, košický apoštolský exarcha Milan Chautur, CSsR, emeritný prešovský biskup Ján Hirka (v pozadí), spišský biskup a predseda KBS František Tondra /foto Mária Žarnayová/