Zľava: prešovský eparcha Ján Babjak, SJ, pražský apoštolský exarcha Ladislav Hučko, košický apoštolský exarcha Milan Chautur, CSsR /foto Mária Žarnayová/
Zľava: prešovský eparcha Ján Babjak, SJ, pražský apoštolský exarcha Ladislav Hučko, košický apoštolský exarcha Milan Chautur, CSsR /foto Mária Žarnayová/