Zľava: pražský pomocný biskup Eugen Kočiš, pražský apoštolský exarcha Ladislav Hučko, prešovský eparcha Ján Babjak, SJ, košický apoštolský exarcha Milan Chautur, CSsR, emeritný prešovský biskup Ján Hirka (v pozadí), spišský biskup a predseda KBS František Tondra /foto Mária Žarnayová/
Zľava: pražský pomocný biskup Eugen Kočiš, pražský apoštolský exarcha Ladislav Hučko, prešovský eparcha Ján Babjak, SJ, košický apoštolský exarcha Milan Chautur, CSsR, emeritný prešovský biskup Ján Hirka (v pozadí), spišský biskup a predseda KBS František Tondra /foto Mária Žarnayová/