Cyril Vasiľ SJ bol menovaný za člena Najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry

Cyril Vasiľ SJ bol menovaný za člena Najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry
 
Vatikán 21. júna (TK KBS) Tlačové stredisko Svätej stolice v pondelok 21. júna na poludnie zverejnilo informáciu o tom, že Svätý Otec menoval na najbližších päť rokov nových členov Najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry. Medzi dvanástimi novomenovanými členmi Najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry je aj arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor sede plena Košickej eparchie.
 
Najvyšší tribunál apoštolskej signatúry (latinsky Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal) je jedným z úradov Rímskej kúrie, je najvyšším súdom a súčasne tiež najvyšším orgánom cirkevnej justičnej správy a správneho súdnictva Svätej stolice.
 
Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=202106210 33