Ďalší novokňazi Prešovskej eparchie

Ďalší novokňazi Prešovskej eparchie

V Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove sa v nedeľu 10. júla uskutočnila kňazská vysviacka. Piati novokňazi Pavol Černický, Marián Feckanič, Peter Kijovský, Martin Krajňak a Ján Krupa, ktorí prijali presbyterát vkladaním rúk prešovského eparchu Mons. Jána Babjaka, SJ, sa tak pripojili k šiestim novokňazom Prešovskej eparchie, ktorí boli vysvätení 19. júna tohto roku. V homílii sa vladyka Ján zameral na slová evanjelia: „Vy im dajte jesť!“ Ježiš Kristus sa týmito slovami obrátil na apoštolov, aby nasýtili zástupy ľudí. Vladyka povedal: „Ide tu o duchovný pokrm. Ježiš Kristus preto prišiel a preto tu zanechal svoju Cirkev, aby nasycovala ľudí odpúšťaním hriechov, Božím slovom a Eucharistiou. Preto si vyvolil spolupracovníkov – najprv apoštolov, potom biskupov a kňazov. Toto je naše poslanie, aj poslanie Vás novokňazov: ponúkať ľuďom pokrm pre večný život – odpustenie, Božie slovo a Eucharistiu. Poslaním Cirkvi a teda naším poslaním je mať záujem o človeka, o jeho život a spásu. Toto všetko sa bude diať hlavne v náväznosti na svätú liturgiu, ktorú budete dennodenne sláviť. Ona nech sa stane tým najdôležitejším v našom živote, zdrojom i vrcholom života“. Novokňazi sa po vysviacke zapojili do slávenia svojej prvej svätej liturgie v spoločenstve s otcom biskupom a spolubratmi v kňazskej službe a na záver slávnosti všetkým udelili novokňazské požehnanie.

Zdroj: Ľubomír Petrík