Odpustová slávnosť v Nižnom Komárniku

Odpustová slávnosť v Nižnom Komárniku

Na začiatku odpustovej slávnosti v Nižnom Komárniku v nedeľu 8. októbra posvätil prešovský eparcha Ján Babjak, SJ nový drevený kríž pred vstupom do miestneho Chrámu Ochrany Presvätej Bohorodičky. Požiadal ho o to a zároveň privítal správca farnosti Martin Tkačin. Nižný Komárnik je filiálkou farnosti Krajná Bystrá v Svidníckom protopresbyteráte.

V homílii počas archijerejskej svätej liturgie otec biskup veriacim oznámil, že v ten deň ráno zomrel biskup Pavol Mária Hnilica, SJ, ktorý bol veľkým mariánskym ctiteľom. Neúnavne šíril mariánsku úctu a fatimské posolstvo. Vo východnej cirkvi, pokračoval vladyka, neexistuje ikona Presvätej Bohorodičky bez Ježiša Krista v jej náručí. V tomto ikonografickom zobrazení je znázornená veľká pravda, že cez jej ruky smerujeme k nemu do večnosti. Mária nám ukazuje cestu k Ježišovi. Každé mariánske tajomstvo je pre nás zároveň pozvaním vzývať ju a prosiť.

Slávnosť bola zakončená myrovaním a liturgickým sprievodom – obchodom okolo chrámu.

Zdroj: Ľubomír Petrík