Cena predsedu PSK za rok 2006 pre Mons. Jána Hirku

Cena predsedu PSK za rok 2006 pre Mons. Jána Hirku

Prešovský emeritný biskup Mons. Ján Hirka prevzal v sobotu 16. decembra v historickej budove prešovského Divadla Jonáša Záborského Cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2006. Cena mu bola udelená za úsilie, vynaložené pre dosiahnutie harmonického a bratského nažívania cirkví.

Otec biskup viedol Gréckokatolícku cirkev od roku 1968 najprv ako ordinár a administrátor s právami diecézneho biskupa a od roku 1990 ako jej sídelný biskup až do decembra 2002. Vo svojej službe Cirkvi sa vždy usiloval o nadväzovanie a udržiavanie dobrých vzťahov so všetkými cirkvami, pôsobiacimi nielen na našom území, ale aj za hranicami našej vlasti. Výsledkom aj jeho úsilia bolo okrem iného ukončenie majetkoprávneho vysporiadania s Pravoslávnou cirkvou, ktoré definitívne upokojilo vzťahy vo farnostiach, hlavne na východnom Slovensku. Táto skutočnosť bola zaiste jedným z hlavných impulzov pre udelenie ocenenia, pretože Cena Prešovského samosprávneho kraja bola udelená aj Jeho Blaženosti Nikolajovi prešovskému metropolitovi Pravoslávnej cirkvi českých krajín a Slovenska in memoriam.

Zdroj: Andrej Rusnák