Cyrilometodská odpustová slávnosť a kňazská vysviacka v Stropkove

Cyrilometodská odpustová slávnosť a kňazská vysviacka v Stropkove

Slávnostnú svätú liturgiu na archieparchiálnej odpustovej slávnosti Matky Ustavičnej pomoci a sv. Cyrila a Metoda v Stropkove slávil v sobotu 5. júla prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ. Súčasťou slávnosti bola aj kňazská vysviacka. Za kňaza pre Spoločnosť Ježišovu vladyka vysvätil Mgr. Ing. Jána Burdu SJ, ktorý pochádza z Ruskej Kajne. Na slávnosti sa zúčastnili aj provinciál jezuitov na Slovensku páter Ján Ďačok SJ a viceprovinciál gréckokatolíckych otcov redomptoristov Jaroslav Štelbaský CSsR.

V homílii vladyka povedal, že dnes sa človekovi ponúkajú hodnoty, ktoré sú pokrivené, ale Cirkev je tá, ktorá ponúka skutočné hodnoty a záleží jej na človekovi. Do tohto kontextu vložil aj misiu svätých slovanských apoštolov a kňazskú vysviacku i kňazské pôsobenie. Misia sv. Cyrila a Metoda bola pre dobro človeka, rovnako aj kňaz je vysvätený pre službu ľuďom.

Chrám gréckokatolíckych otcov redemptoristov v Stropkove je zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi. Posvätil ho v roku 1949 blahoslavený prešovský biskup mučeník Pavel Peter Gojdič. Po obnovení činnosti Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968 sa tu začali konať eparchiálne odpustové slávnosti Matky Ustavičnej pomoci a sv. slovanských apoštolov Cyrila a Metoda . V chráme sa nachádza ikona Matky Ustavičnej pomoci, ktorú priniesol z Čiech do Stropkova blahoslavený Metod Dominik Trčka CSsR ešte v roku 1924. Vzácnosťou je, že ide o prvú kópiu tejto ikony na Slovensku.

Zdroj: Ľubomír Petrík