www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=532
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 21. január 2021     Meniny oslavuje: Vincent

Zoεpédia - náhodný výber: Filia, Lítijná súprava, Adonai.     pohľadnice

08.02.2008 | Teológia | Čítanosť(6487)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Božia Matka, Theotokos

Božia Matka, Theotokos

Pri generálnej audiencii 2. januára tohto roka Benedikt XVI. venoval svoj príhovor titulu Panny Márie Bohorodička, po grécky Theotokos.

 

Drahí bratia a sestry!

Starobylá formula požehnania zachovaná v Knihe Numeri hovorí: „Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!“ (Nm 6, 24 – 26) Týmito slovami, ktoré sme v prvý deň roka počúvali pri liturgii, chcem srdečne zaželať vám tu prítomným a tým, ktorí mi počas týchto vianočných sviatkov podali svedectvo svojej duchovnej blízkosti.

Včera sme oslávili liturgickú slávnosť Márie, Božej Matky. Titul Božia Matka – Theotokos bol Márii oficiálne prisúdený v piatom storočí, presnejšie na Efezskom koncile v roku 431, no v nábožnosti kresťanského ľudu bol zaužívaný už od tretieho storočia, na pozadí vtedajších živých diskusií o osobe Krista. Týmto titulom sa zdôrazňovalo, že Kristus je Boh a narodil sa skutočne ako človek z Márie: takto sa chránila jeho jednota pravého Boha a pravého človeka. V skutočnosti, akokoľvek by sa mohlo zdať, že sa reč vzťahuje na Máriu, výsostne sa týka práve Syna. V snahe chrániť plnú ľudskosť Krista niektorí cirkevní otcovia navrhovali miernejší termín: namiesto Theotokos dávali ako návrh Christotokos – Matka Krista. Toto sa však oprávnene vnímalo ako ohrozenie pravého učenia o plnej jednote božskosti a ľudskosti Krista. Preto bola na koncile v Efeze v roku 431, ako som spomenul, po rozsiahlej diskusii slávnostne potvrdená na jednej strane jednota dvoch prirodzeností, teda božskej a ľudskej prirodzenosti v osobe Božieho Syna, a na druhej strane legitímnosť prisúdenia titulu Theotokos, Božia Matka.

Po efezskom koncile nasledovala doba skutočnej explózie mariánskej zbožnosti, keď bol veľký počet chrámov zasvätených práve Božej Matke. Medzi nimi na prvom mieste je rímska Bazilika Santa Maria Maggiore. Učenie o Márii, Božej Matke, bolo potvrdené koncilom v Chalcedóne v roku 451, ktorý vyhlásil, že Kristus je pravý Boh a pravý človek, narodený pre nás a pre našu spásu z Márie, Panny a Matky Božej vo svojom človečenstve (DS, n. 301). Tiež je dobre známe, že Druhý vatikánsky koncil sa v dogmatickej konštitúcii Lumen Gentium venoval náuke o Márii s dôrazom na charakter jej svätého materstva. Ôsma kapitola spomínaného dokumentu nesie názov Blahoslavená Bohorodička Panna Mária v tajomstve Krista a Cirkvi.

Prívlastok Božia Matka, tak hlboko spojený s vianočnými sláveniami, je predovšetkým najzákladnejším atribútom, ktorým si spoločenstvo veriacich odnepamäti ctí Svätú Pannu. Tento titul dobre vystihuje poslanie Márie v dejinách spásy. Všetky ostatné mariánske tituly nachádzajú svoje opodstatnenie v jej povolaní byť Matkou Vykupiteľa, byť ľudským stvorením vyvoleným Bohom na uskutočnenie plánu spásy, v ktorého centre leží veľké tajomstvo vtelenia Božieho Slova. V týchto dňoch sme sa pristavili, aby sme kontemplovali Božie narodenie znázornené v jasličkách. Uprostred tejto scény nachádzame Pannu Máriu, ktorá ponúka Dieťa Ježiška na kontemplovanie všetkým, čo sa prichádzajú pokloniť Spasiteľovi: pastierom, chudobnému betlehemskému ľudu, mudrcom prichádzajúcim z východu. Neskôr, na sviatok Obetovania Pána, ktorý budeme sláviť 2. februára, bude to starec Simeon a prorokyňa Anna, ktorí z rúk Matky prijmú Dieťa a vzdajú mu úctu. Zbožnosť kresťanského ľudu vždy považovala narodenie Ježiša a Božie materstvo Márie za dva aspekty toho istého tajomstva vtelenia Božieho Slova, a preto ho nikdy nepokladala za záležitosť minulosti. Sme „súčasníkmi“ pastierov, mudrcov, Simeona a Anny, a keď kráčame s nimi, sme plní radosti, pretože Boh chce byť Boh s nami a má Matku, ktorá je našou matkou.

Zo základného titulu Božia Matka sú potom odvodené ďalšie tituly, ktorými si Cirkev ctí Pannu Máriu. Tu myslíme na pomenovanie Nepoškvrnené Počatie, čo znamená, že ona je imúnna voči hriechu už od svojho počatia. Mária bola uchránená od každej poškvrny hriechom, pretože sa mala stať Matkou Vykupiteľa. To isté platí pre titul Nanebovzatá: tá, ktorá splodila Spasiteľa, nemohla byť podrobená porušeniu vyplývajúcemu z dedičného hriechu. A my vieme, že všetky tieto tituly neboli dané na oddialenie Márie od nás, ale naopak, aby nám ju priblížili. Vskutku, keďže je úplne s Bohom, táto žena je nám najbližšie a pomáha nám ako matka a sestra. Aj jedinečné a neopakovateľné miesto, ktoré Mária zaujíma v spoločenstve veriacich, vyplýva z tohto základného povolania byť Matkou Vykupiteľa. A práve preto je aj Matkou Kristovho tajomného tela, ktorým je Cirkev. Právom preto počas Druhého vatikánskeho koncilu 21. novembra 1964 Pavol VI. slávnostne privlastnil Márii titul Matka Cirkvi.

Práve preto, že je Matkou Cirkvi, Panna Mária je aj matkou každého z nás, ktorí sme údmi tajomného Kristovho tela. Ježiš z kríža zveril Matku každému svojmu učeníkovi a súčasne zveril každého svojho učeníka do lásky svojej Matky. Evanjelista Ján uzatvára krátke a sugestívne rozprávanie slovami: „A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.“ (Jn 19, 27) Tak znie preklad gréckeho textu. Prijal ju do svojej vlastnej reality, do svojho vlastného bytia. Tak, že je súčasťou jeho života a dva životy sa prenikajú. A toto prijať ju je Pánovým testamentom. Takže vo vrcholnom momente naplnenia mesiášskeho poslania Ježiš zanecháva každému zo svojich učeníkov ako vzácne dedičstvo svoju vlastnú Matku, Pannu Máriu.

Drahí bratia a sestry, v týchto prvých dňoch roka sme pozvaní pozorne uvažovať o význame prítomnosti Márie v živote Cirkvi a v našom osobnom živote. Zverme sa jej, aby viedla naše kroky v tomto novom časovom úseku, ktorý nám Pán dáva žiť, a nech nám pomáha byť autentickými priateľmi jej Syna, a tak aj odvážnymi tvorcami jeho kráľovstva vo svete, kráľovstva svetla a pravdy. Šťastlivý nový rok všetkým! S týmto žičením sa obraciam na vás tu prítomných a na vašich drahých na tejto prvej generálnej audiencii v roku 2008. Nech nám nový rok, začatý v znamení Panny Márie, dá živšie pocítiť jej materinskú prítomnosť, aby sme tak podporovaní a potešovaní ochranou Panny mohli novými očami kontemplovať tvár jej Syna Ježiša a plynulejšie kráčať po cestách dobra.

Ešte raz: Požehnaný a šťastný nový rok vám všetkým!

Zdroj: Slovo 2008, č. 3.
Presvätá Panna Mária, Bohorodička najmilostivejšia...
01.06.2001 | Spiritualita | Slovo 11/2001 | Čítanosť(10188)
Presvätá Panna Mária, Bohorodička najmilostivejšia...

všetky súvisiace články (2) »

 

všetky komentáre »


Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε