www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=942
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 16. júl 2020     Meniny oslavuje: Drahomír

Zoεpédia - náhodný výber: Prikrývadlá, Sviatosť manželstva, Dogmatika.     pohľadnice

07.06.2017 | História | Čítanosť(4880)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

ROZHOVOR - Arcibiskup malinsko-bruselský a prí­mas Belgicka, kardinál Suenens

ROZHOVOR - Arcibiskup malinsko-bruselský a prí­mas Belgicka, kardinál Suenens
Arcibiskup malinsko-bruselský a prí­mas Belgicka, kardinál Suenens, je v pokoncilových rokoch jednou z najmarkantnejších po stáv v Cirkvi. Jeho posledná kniha Spoluzodpovednosť Cirkvi dneška, vzbudila neobyčajný ohlas v celom svete. Pred konferenciou európskych biskupov v Chúru vo Švaj­čiarsku (7.— 10. júna 1969) a pred synodou biskupov v Ríme poskytol Medzinárodným katolí ckym informáciám v Paríži pozoruhodné interview o riadení Cirkvi, ktoré vyvolalo a stále vyvoláva prudké odozvy. Dňa 19. júna spresnil niektoré svoje myšlienky. Odpovede na otázky, ktoré mu položil Ró­bert Serrou a ktoré boli uverejnené i s odpoveďami v Paris Match. 5. júla 1969, str. 72— 73. podávame vo výbere. 
 
Každý o Vás hovorí bez toho, že by Vás príliš poznal. Kto je to Leo Jozef Suenens? 
 
Som Bruselčan. Môj otec bol krčmár a matka mu pomáhala obslúžiť malú krčmu. Bol som jedináčik. Otec mi zomrel, keď som mal štyri roky a ledva som ho poznal. Matka žila v krajnej biede. Vojna urobila naše postavenie ešte ťažším. Bol som vždy najchudobnejší zo žiakov školy, kde som sa učil. V jedenástom roku som sa rozhodol stať sa kňazom. Ešte ako malý chlapec som bol otrasený myšlienkou, že život je krátky a že rozhodujúci vý­znam má večnosť. Chcel som priviesť čo najväčší počet ľudí k tomu, aby boli šťastní, ale nielen tu na zemi, ale navždy.
 
Vy ste boli jeden zo štyroch moderá­torov Koncilu a teraz niektorí sa na Vás pozerajú ako na kardinála, ktorý kontestuje.
 
V terajšom tragickom nezáujme voči Cirkvi treba predovšetkým vyslobodiť onú časť pravdy, ktorá je v každom protiprúde alebo hnutí. Treba vedieť, proti čomu sa má reagovať, tiež vedieť, aké sú to hodnoty, ktoré zdôraz­ňujú mladí ľudia — kontestanti. Pasquale napísal, že „Nebezpečenstvo blud u spočíva v časti pravdy, ktorú obsahuje.” To sa mi zdá veľmi dôležité. Nerobme pštrosiu politiku. Vstup do dialógu oslobodzuje. Cieľ je zhromaž­diť okolo stredu, svätého Otca, všetkých kresťanov, každého druhu, roztrú­sených po celom svete, ktorí sa obracajú chrbtom k Cirkvi a zavše prudko kontestujú. Oni bezpochyby dúfali, že druhý vatikánsky Koncil bude uskutoč­nený zo dňa na deň.
 
Hovorili ste o dusivých štruktúrach. Myslíte, že pápež je v ich zajatí?
 
Poviem vám proste, používajúc slov samého sv. Otca, že treba rozlišovať štruktúry podstatné a prípadkové. Štruktúry prípadkové: to znamená prvky Cirkvi, ktoré sa v priebehu stáročí nahromadili, alebo modifikovali podľa vhodných okolností. Štruktúry podstatné: to znamená to, čo vyplýva z Evanjelia, tu niet problému. Každý kresťan sa tomu musí prispôsobiť.
 
Cirkev prechádza ťažkou krízou. Jeto dobré, alebo zlé? Sú podľa Vás úzkosti pápežove oprávnené?
 
Sme svedkami krajne vážneho javu. Podľa môjho zdania načim rozlišovať trojakú krízu, postavenú jednu na druhej. Jestvuje kríza, ktorú by som nazval krízou viery v Boha; kríza viery v Krista a jeho Božstvo; kríza viery v Cirkev. Kríza viery v Boha sa vyvíja skôr priaznivo. Boh je viac živý ako nikdy predtým. Ak v to verím vydavate­ľom, literatúra o „smrti Boha" citeľne upadá. Mňa predovšetkým znepokojuje krí­za viery v Krista. Je veľmi dôležité byť si v tom na čistom. Aby sme boli kresťanmi, treba veriť bez dvojznač­nosti Krista, jediného Syna Boha živé­ho zmŕtvychvstalého.
 
Vedie táto kríza k smrti alebo k životu?
 
Poviem ako Ježiš o Lazarovi: táto nemoc nie je k smrti, ale k sláve Pá­novej. Prechádzame Veľkým piatkom, ale potom je úsvit Veľkej noci. Verím, že dnešná kríza je očistná, ale chápem úzkosť pápežovu, úzkosť, ktorú zdieľam s ním.
 
Mnoho cestujete do zahraničia. Pre­čo? Podaktorí Vám vyčítajú, že sa pletiete do vecí, ktoré sa Vás netý­kajú.
 
Myslím, že je povinnosťou každého kresťana, ak to dovoľujú okolnosti, spoluprac ovať na poslaní Cirkvi v akomkoľvek kútiku sveta. To sa nás týka všetkých. Navštívil som Latinskú Ameriku, aby som na vlastné oči poznal situáciu, pretože ma sv. Otec po­žiadal, aby som založil v Belgicku komisiu Justitia et pax. Všetci sa nachádzame v stave ťaž­kého hriechu zo sociálneho hľadiska, ak tolerujeme túto neuveriteľnú situ­áciu, kde chudobné krajiny obohacujú krajiny bohaté, pretože taký je krvavý zákon medzinárodného obchodu. Najväčšie dobro, aké máme preukazovať druhým, hovoril francúzsky filozof Lavelle nie je to, že sa s nimi podelíme o svoje bohatstvá, ale to, že pre nich objavíme ich bohatstvá. Často myslím na tieto slová.
 
Práve sme obišli horizont problémov v Cirkvi. Nemáte dojem, že katolíci, sa zapodievajúc nadovšetko svojimi malými problémami, sú v nebezpe­čenstve, že sa ocitnú stranou veľkých otázok, ktoré ľudia kladú Cirkvi? 
 
Dôvody, pre ktoré je veľmi dôležité, aby tieto problémy boli vyjasnené, spo­čívajú v tom, že od vyriešenia týchto problémov závisí autentické hlásanie evanjelia svetu. Myslím, že nás ešte čaká ohromná práca, ktorú musíme urobiť spoločne, aby sa vyriešili veľké svetové problémy. Musíme byť v služ­bách sveta, v službách ľudí. Všetko sociálne je v evanjeliu, ale evanjelium nie je v sociálnom. Ďalej treba, aby to kresťan prežíval vo všetkých dimenziách. Ja by som sa bál kresťanstva len sociálneho, na spôsob duchovného Červeného Kríža. My sme tí, čo hlá­sajú slovo Pánovo a zároveň sa pokú­šajú zlepšiť ľudské podmienky.
 
Dúfate teraz, že Vaša výzva k reforme bude vypočutá?
 
V bezprostrednej budúcnosti očaká­vam neporozumenie zo strany istého počtu ľudí, vychovaných v inej optike, v inej teológii, v inom ponímaní autority. To je konflikt nie osôb, ale generácií. Z druhej strany dúfam, že postupne sa pochopí, že sa nemožno vyhýbať vzniklým problémom a že je životne dôležité pre Cirkev, aby bola pripustená diskusia pod šírym nebom. Viem, že budem predmetom útokov, ale milujem Cirkev a jej predstavené­ho a som ochotný zaplatiť za to.
 
Podáva: Dr. J. Mastiliak

 

všetky súvisiace odkazy (7) »

Cyklus zamyslení – v Roku rodiny (12)
08.04.2015 | Duchovné články | Prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. Rodina v učení pápeža Jána Pavla II. (Pastorálna reflexia) | Čítanosť(6347)
Cyklus zamyslení – v Roku rodiny (12)
Verím
18.03.2013 | Duchovné články | DANCÁK, F.: Verím v príkladoch. Prešov : Petra. 2002. ISBN 80-89007-22-8. | Čítanosť(5425)
Verím
Efektívny tím
08.11.2010 | Duchovné články | Čítanosť(4839)
Efektívny tím

všetky súvisiace články (26) »

05.04.2017 | Čítanosť(4002)
sk Konkordát a moderný štát

všetky súvisiace články (17) »

všetky súvisiace správy (30) »

všetky súvisiace audiosúbory (3) »

všetky súvisiace heslá (1) »

 

všetky komentáre »


Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε