www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=953
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 22. júl 2024     Meniny oslavuje: Magdaléna

Zoεpédia - náhodný výber: Boh - poznanie Boha, Veľký pondelok, Modlitby na kolenách.     pohľadnice

16.03.2018 | História | drh | Čítanosť(6836)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Liturgia Slova katechumenov

Liturgia Slova katechumenov
Prechádzame k (výkladu druhej časti Služby Božej, ktorá sa tradične nazýva „Liturgia katechumenov - ohlásených". Modernejší je názov „Liturgia slova".
1. Nazýva sa Liturgiou katechumenov — ohlá­sených preto, lebo na tejto časti liturgie mohli byť prítomní aj tí, ktorí ešte neboli pokrstení, len sa prihlásili ku krstu a teda boli ohlásení kresťanské­mu spoločenstvu ako kandidáti na prijatie sv. krstu.
Po skončení tejto časti bohoslužby mali povinnosť opustiť priestory k bohoslužbe obety. Preto do dnešného dňa v našej Liturgii po skončení tzv. jekténie katechumeno v diakon obrátený k ľudu vyhlasuje: „Vy, čo ste Jen ohlásení, odíďte! — A vy, veriaci, modlite sa ďalej v pokoji k Pánovi”. (toto sa dnes deje na službe vopred posvätených darov - drh)
2. - Pôvod tejto druhej časti je čisto cirkevný. Ako vzor poslúžili k tomu židovské sobotné bohoslužby v synagógach. Brával na nich často účasť sám Božský Spasiteľ i apoštoli. Istý čas v tom pokračovali aj po Pánovom nanebovstúpení. Neskor­šie si zvolili osobitné obydlia pre ten cieľ a vtlačili tejto pobožnosti ráz celkom kresťanský. Židia mali bohoslužby dvojakého druhu: 1. — bohoslužbu v synagógach a 2. - bohoslužbu obetí v jeruzalemskom chráme . Prvý druh bohoslužby sa skladal zo spoloč­ných modlitieb, zo spevu žalmov a z čítania a vý­kladu Biblie. — Druhý druh bohoslužby sa konal iba v jeruzalemskom chráme. — Tieto dva druhy stali sa základným podkladom kresťanských bohoslužieb, delenýc h na dve časti: na liturgiu katechumenov a veriacich. Teda liturgia katechumenov má výraznú podobnosť s bohoslužbou židov v synagógach. Ako tam, aj tu sú spoločné modlitby, žalmy, čítanie a výklad slova Božieho. Preto právom si zaslúži aj názov: Liturgia slova.
Opustiť synagógy a zaviesť podobné bohoslužby v kresťanskom duchu donútili apoštolov a ich žiakov predovšetkým tieto faktory: Židia kresťanov znenávideli, vyháňal i ich zo svojich synagóg. Po druhé, pohania, masovo pristupujúciku kresťanstvu, nemali záľubu v židovských bohoslužbách. Bolo nutné
hľadať iné budovy pre ten cieľ a dať bohoslužbám primeran ý kresťanský charakter. Ten záležal najmä v tom, že zaviedli nové spoločné modlitby, žalmy ponechali, a že pri čítaní a výklade slova Božieho venovali predovšetkým pozornosť knihám Nového zákona a zo Starého používali už iba tie časti, v
ktorých boli predobrazy alebo predpovede o budú­com Mesiášovi. - Ďalšou vývojovou etapou pokres­ťančenia tradičných židovských bohoslužieb bolo to, že ich konali nie v sobotu, ale v nedeľu na oslavu Kristovho vzkriesenia, a konečne to, že už v druhom storočí spájali túto Liturgiu slova s lámaním chleba, čiže s Liturgiou veriacich. — Písomný doklad nám o tom zanechal sv. mučeník Justín (*165). V jeho časoch bohoslužba mala tieto zložky: Najprv sa čí­talo zo Starého i Nového zákona. Potom nasledovala kázeň a spoločné modlitby, bozk pokoja (,,Vozľúbim druh druha . . ."), diakoni priniesli chlieb a víno, kňaz to premenil, obetoval Bohu a potom diakoni rozdávali posvätené dary niektorým pri sv. prijímaní, iným len pri agapách zo zbytkov nepremenených, ako napr. dnes u nás pri mirovaní.
V neskorších storočiach splynula Liturgia katechumenov v nerozlučnú jednotu s Liturgiou veriacich. Zachovali sa historické doklady o tom, že aj po splynutí tých dvoch častí bohoslužby panoval zvyk, že sa konali každá zvlášť, ba aj v celkom inom čase a na inom mieste, áno, že Liturgiu katechumenov nahrádz ali úplne inou pobožnosťou, alebo ju
aj celkom vynechávali a končili iba Liturgiu veriacich — obety. V tom zmysle o tom svedčí nami už skôr spomenutá Silvia Heteria vo svojom spise Putovanie. Píše, že v jednom chráme sa odbavila bohoslužba slova a potom biskup s ľudom sa odobral do iného chrámu a vykonal tam bohoslužbu obety a že vo Veľkom pôste v stredy a v piatky sa konala iba bohoslužba obety. 
Na podklade týchto skutočností charakter Liturgie katechumeno v nemá skoro nič spoločného s proskomídiou, nie je v nerozlučnom spojení ani s Liturgiou veriacich-obety. Je naozaj samostatnou časťou. Má svoje samostatné zložky i svoje samostatné zameranie : byť liturgiou slova. — Modlitby a spevy tejto časti nemajú nejaké mimoriadne zameranie k prinášaniu obety. Ich cieľom je zvelebiť Boha, poďakovať mu za dobrodenia, v modlitbách predniesť mu potreby kresťanstva i jednotlivcov. Zamieňali ju však aj inými úkonmi, ako napr. slávnostným udeľovan ím sv. krstu, svätením na biskupa alebo kňaza, diakona, a p. Na podklade toho, že táto časť nemá podstatné spojenie s eucharistickou obetou, niektorí liturgisti vyslovujú názor, že by ju mohol konať diakon s ľudom i bez účasti kňaza alebo len s minimálnou je ­ho účasťou, lebo podstatnou funkciou kňaza je prinášanie obety.
3. — Spoločné modlitby pri bohoslužbe od najstarších čias nesú názov: jekténia. Pochádza z gréckeho slova ekténe-napínam, čiže pozorná modlitba. Ich stavba sa skladá z troch častí: Diakon prednáša, za čo a ako sa modliť. Ľud na to odpovedá krátkymi, jednoduchými vzdychmi. Medzi modlitbou diakona s ľudom kňaz ako prostredník medzi Bohom a ľudom sa modlí ako Mojžiš sám potichu inú modlitbu. Zakončí ju nahlas tzv. vozhlasom = doxológiou a tak spojí v jednu kyticu modlitby celého spoločenstva a odovzdáva trojjedinému Bohu prostredníctvom Spasiteľa, ktorého viditeľne zastupuje funkciou i oblekom. — Symbolicky vhodne táto časť predstavuje skrytý a verejný život Spasiteľa. Skrytý veľkou jekténiou, antifónami. Verejný od tzv. malého vchodu do konca.

O. Ján Ďurkáň 

všetky súvisiace odkazy (1) »

všetky súvisiace správy (1) »

Iniciácia
Čítanosť(14585)
Iniciácia
Jekténia
Čítanosť(12779)
Jekténia
Krst
Čítanosť(12809)
Krst

všetky súvisiace heslá (4) »

 

všetky komentáre »


Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε