www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?osobnosti&meno=GOJDI%C8%2C+Pavol%2C+Peter%2C+OSBM
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Osobnosti gréckokatolíckej cirkvi

Dnes je: 12. august 2022     Meniny oslavuje: Darina

Zoεpédia - náhodný výber: Myro, Ripida, Celibát.     pohľadnice

PaedDr. František Dancák | Čítanosť(13533)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu

GOJDIČ, Pavol, Peter, OSBM

(17.07.1888 Ruské Pekľany – 17.07.1960 Leopoldov)
biskup-mučeník, blahoslavený
GOJDIČ, Pavol, Peter, OSBM

Narodil sa v rodine gréckokatolíckeho kňaza Štefana Gojdiča a matky Anny, rod. Gerberyovej. Pri krste dostal meno Peter. Základné vzdelanie nadobudol v Cigeľke, neskôr v Bardejove a v Prešove. V štúdiu pokračoval na Gymnáziu v Prešove, ktoré ukončil maturitou r. 1907.  Teologické štúdiá absolvoval v Prešove a Budapešti (1911). Po skončení štúdia bol 27.08. 1911 ho v Prešove biskup dr. J. Vályi vysvätil za kňaza. Po vysviacke pôsobil krátky čas ako kaplán pri svojom otcovi. Po roku bol vymenovaný za prefekta eparchiálneho internátu a súčasne učil náboženstvo na meštianskej škole. Následne sa stal protokolistom a archivárom na biskupskom úrade. Ako kaplán bol poverený duchovnou správou veriacich v Sabinove (1917). V r. 1919 sa stal riaditeľom biskupskej kancelárie. Dňa 20.07.1922 vstúpil do Rádu sv. Bazila Veľkého na Černečej Hore pri Mukačeve, kde pri obliečke 27.01.1923 prijal meno Pavol (Pavel). Dňa 14.09. bol menovaný za apoštolského administrátora prešovskej eparchie. O krátky čas – 07.03.1927 bol ustanovený za biskupa s titulom harpašský (Ecclasiae Harpasenae – Malá Ázia). Konsekrovaný na biskupa bol v Chráme sv. Klementa v Ríme 25.03.1927. Jeho svätiteľmi boli biskupi: Dr. Dionýz Njarady, križevacký biskup, Jozafat Kocilovský, přemyšelský biskup a Konštantín Bohačevskyj, biskup z Philadelphie z USA. Dňa 29.03.1927 ho na audiencii prijal pápež Pius XI. Pápež mu daroval zlatý kríž so slovami: „Tento kríž je iba slabým symbolom tých veľkých krížov, ktoré na teba zošle Pán Boh, môj synu, v Tvojej biskupskej službe.“ Na svoju apoštolskú cestu si zvolil biskupské heslo: „Boh je láska, milujme ho!“

Ako biskup sa zaslúžil o povznesenie duchovné života kňazov a veriacich. Začal zriaďovať nové farnosti, napr. v Prahe, Bratislave, Levoči a inde. Vďaka jeho usilovnosti bol postavený v Prešove sirotinec, ktorý zveril sestrám Služobniciam Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. V r. 1936 v Prešove založil Gréckokatolícke gymnázium. Podporoval učiteľskú akadémiu, seminár, internáty. Všemožne sa postaral o vydávanie časopisov Blahovistnik, Da prijdet carstvije Tvoje a ďalších rôznych modlitebných a knižných titulov, ktoré vychádzali vo vydavateľstve PETRA. Za jeho láskavý, pozorný a dobročinný vzťah k ľuďom sa mu dostalo uznania, keď ho nazývali „mužom zlatého srdca“. Jeho devízou bola vrúcna láska k Eucharistickému Spasiteľovi a úcta k Božskému Srdcu. Vo svojej biskupskej kaplnke mal ikonu Klokočovskej Panny Márie, pred ktorým sa denne modlil.

Dňa 13.04.1939 bol menovaný za apoštolského administrátora mukačevskej apoštolskej administratúry na Slovensku. Dňa 08.08. 1940 bol v Prešove intronizovaný a následne 15.01.1946 potvrdený v jurisdikcii gréckokatolíkov v celom Československu. Pri známych okolnostiach tzv. Prešovského soboru 28.04.1950, ktorým štátna moc postavila gréckokatolícku cirkev mimo zákon a zároveň zakázala jej činnosť, bol zatknutý a internovaný. V dňoch 11.-15.01.1951 vo vykonštruovanom procese s tzv. vlastizradnými biskupmi (Vojtaššákom, Buzalkom, Gojdičom) bol odsúdený na doživotné odňatie slobody, zaplatenie dvestotisíc korún pokuty a odňatie všetkých občianskych práv. Potom nasledovali premiestňovania z jedného väzenia do druhého, kde bol vystavovaný fyzickému a psychickému nátlaku, bol ponižovaný, musel vykonávať najťažšie a najpodradnejšie práce. Na základe amnestie v r. 1953, vydanej prezidentom A. Zápotockým, bol jeho trest zmenený z doživotia na 25 rokov odňatia slobody. Mal vtedy 66 rokov a jeho zdravotný stav sa stále zhoršoval. Žiadosť o amnestiu bola zamietnutá. Zaopatrený sviatosťami zomrel vo väzenskej nemocnici v Leopoldove 17.07.1960, teda v deň svojich narodenín vo veku 72 rokov. Tam bol aj pochovaný bez akýchkoľvek pôct v hrobe bez mena, pod väzenským číslom 681.

V dôsledku uvoľnenia spoločensko-politických pomerov v Československu v r. 1968 štátne orgány po mnohých prieťahoch dovolili exhumáciu jeho telesných ostatkov. Samotná exhumácia sa uskutočnila 29.10.1968 s následným prevezením telesných ostatkov do Prešova. Rozhodnutím normalizačných úradov po sovietskej okupácii museli byť jeho telesné ostatky premiestnené do krypty gréckokatolíckeho katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Od 15.05.1990 boli uložené v kaplnke katedrály v sarkofágu. Dňa 27.09.1990 bol súdne rehabilitovaný. Vyznamenaný bol In memoriam Rádom T. G. Masaryka II. triedy a Pribinovým krížom I. triedy. Pri svojej historickej návšteve Slovenska sa pápež Ján Pavol II. počas návštevy v Prešove modlil pri jeho hrobe v kaplnke katedrálneho chrámu. Dňa 04.11.2001 ho pápež v Ríme vyhlásil za blahoslaveného. Jeho telesné ostatky boli slávnostne uložené do Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Prešove v Kaplnke sv. Kríža dňa 17. novembra 2001.


Lit.: Peter Šturák: Otec biskup Pavol Gojdič, OSBM. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 1997; Peter Šturák: Biskup Pavol Gojdič, OSBM – martýr gréckokatolíckej cirkvi. In: Boli soľou zeme. Trnava : SSV, 2001, s. 55-95; Marek Durlák (zost.): Moleben k blahoslavenému biskupovi-mučeníkovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi, OSBM. Prešov : Gréckokatolícke biskupstvo, 2001, s. 26-30; Red.: Historická beatifikácia biskupa kyr Pavla Petra Gojdiča a o. Metoda Dominika Trčku (Rím 4. november 2001). In: Slovo – časopis gréckokatolíckej cirkvi. Prešov : Petra, 2001, č. 25-26, s. 1217; Stanislav Gábor: Beatifikácia – úspech alebo pozvanie? In: Slovo – časopis gréckokatolíckej cirkvi. Prešov : Petra, 2001, č. 21-22, s. 14; František Dancák: Raduj sa, blažený Pavol. Prešov : Petra, 2003; Daniel Dzurovčin – Mária Žarnayová (zost.): Gréckokatolícky katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Prešov . Petra, n. o., 2005.

Autor: PaedDr. František Dancák - všetky životopisy osobností od tohto autora (13)

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε