www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?osobnosti&meno=HOPKO%2C+Vasi%BE%2C+ThDr.
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Osobnosti gréckokatolíckej cirkvi

Dnes je: 18. jún 2024     Meniny oslavuje: Vratislav

Zoεpédia - náhodný výber: Bludné učenie, Jekténia, Boh - Božia pravdovr....     pohľadnice

PaedDr. František Dancák | Čítanosť(13391)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu

HOPKO, Vasiľ, ThDr.

(21.04.1904 Hrabské, okr. Bardejov – 23.07.1976 Prešov)
biskup-mučeník, profesor, náboženský spisovateľ, blahoslavený
HOPKO, Vasiľ, ThDr.

Pochádzal z rodiny maloroľníka. Základné vzdelanie nadobudol v rodnej obci a v Bardejove. Gymnázium a teologickú akadémiu vyštudoval v Prešove. Kňazskú vysviacku prijal z rúk biskupa P. Gojdiča 3. februára 1929. Pôsobil v Prahe, kde sa zaslúžil o vznik gréckokatolíckej farnosti (16.12.1933). Vďaka jeho horlivosti pražský arcibiskup František Kordáč natrvalo prepustil gréckokatolíkom Chrám sv. Klementa v centre Prahy. Roku 1934 ho biskup P. Gojdič vymenoval za prvého farára novoutvorenej pražskej gréckokatolíckej farnosti. Počas svojho pobytu v Prahe pastoračne pôsobil medzi gréckokatolíckymi veriacimi z Mukačevskej a Prešovskej eparchie i medzi ukrajinskými emigrantmi zo západnej Ukrajiny, najmä medzi mládežou. Usiloval sa prehĺbiť ich vieru a učil ich vzájomnej národnej znášanlivosti. Od roku 1936 pôsobil v Prešove ako špirituál gréckokatolíckeho seminára. Roku 1940 bol promovaný za doktora teológie na Komenského univerzite v Bratislave. Pôsobil ako tajomník biskupskej kancelárie (1941), profesor morálnej a pastorálnej teológie na prešovskej Bohosloveckej akadémii (1943), konzistoriálny radca (1937) a katechéta gréckokatolíckej akadémie (1940-1943). Od mája 1946 do januára 1947 pracoval ako zodpovedný redaktor gréckokatolíckeho dvojtýždenníka Blahovistnik.  Dňa 11.05.1947 bol vysvätený za pomocného biskupa Prešovskej eparchie s titulom biskup midilský. Násilnú pravoslávizáciu odmietol, preto bol od konca apríla 1950 v domácom väzení. V máji ho internovali v Báči. Pri výsluchoch ho orgány Štátnej bezpečnosti podrobili neľudskému fyzickému a psychickému týraniu a prinútili ho podpísať vykonštruované výpovede o zakladaní ukrajinských nacionalistických organizácií (UPA) a aktívnej podpore „banderovských teroristov“. Osobitný proces s ním sa uskutočnil v Bratislave 24. 10.1951. Na hlavnom pojednávaní ešte našiel toľko síl, že označil svoje výpovede za vynútené násilím. Štátnym súdom – odd. v Bratislave, č. j. T III. 87/51, z dňa 24.10.1951 bol odsúdený na 15 rokov väzenia. Vedľajší trest: peňažná pokuta vo výške 20 000 Kčs, konfiškácia osobného majetku, strata občianskych čestných práv na dobu 10 rokov. Dôvod: Zločin velezrady a zločin vyzvedačstva podľa Zák 231/48 Zb. Väznili ho v Ruzini, Ilave, Leopoldove a Valdiciach. Takmer 23 ráz ho premiestňovali do rôznych väzení, kde vykonával najrozličnejšie práce. Vo väzení nenávratne stratil zdravie. V roku 1964 mu preto prerušili trest a internovali ho v kláštore v českom Oseku, kde bol duchovným správcom tam umiestnených rehoľných sestier. Po vypršaní trestu a po krátkom pobyte v Košiciach roku 1967 musel opäť odísť do Oseku, kde žil v starobinci. Až na jar 1968 sa mohol vrátiť na Slovensko. Ihneď sa zapojil do aktivít za legalizáciu gréckokatolíckej cirkvi. Zúčastnil sa na pamätnom zhromaždení gréckokatolíckych kňazov v Košiciach 10.04.1968, ktoré anulovalo vynútené rozhodnutie z roku 1950 o zrušení únie a splynutí gréckokatolíkov s pravoslávnymi. Od roku 1968 pôsobil v Prešove. Dňa 02.04.1969 bol menovaný za svätiaceho biskupa Prešovskej eparchie listom Ministerstva kultúry SSR, zn. MK-1947/69-Mg Bratislava 02.04.1969. Ani po roku 1968 a ani po roku 1989 nebol však súdne rehabilitovaný. Krajský súd v Bratislave zamietol jeho žiadosť o súdnu rehabilitáciu. Zomrel v Prešove 23.07.1976 a je pochovaný v krypte Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Prešove. – Je autorom diela Grekokatoličeskaja cerkov 1646-1946 (Prešov 1946), vyzdvihujúceho význam gréckokatolíkov, ktorých chápe ako tvorcov kultúrneho a náboženského mosta medzi Východom a Západom (vyšlo pri príležitosti 300. výročia Užhorodskej únie). Napísal aj dve nábožensko-poučné diela Christos posredi nas (Prešov 1947) a Christos v nas (Prešov 1948). Náboženské úvahy mu vychádzali v časopise Blahovistnik Slovo. Je spoluautorom príležitostnej spomienkovej publikácie J. E. Pavel Gojdič, ČSVV, jepiskop prjaševskij (Prešov: 1947). – V nedeľu 14. septembra 2003 ho Svätý Otec Ján Pavol II. pri svojej tretej pastoračnej návšteve na Slovensku v Bratislave-Petržalke vyhlásil za blahoslaveného. Jeho telesné ostatky boli slávnostne uložené v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Kaplnke sv. apoštolov Petra a Pavla dňa 20. septembra 2003.


Lit.: Atanáz Pekár: Bishop Basil Hopko, S. T. D. Confessor of the Faith (1904-1976). Pitsburgh, PA, 1979; František Dancák: Da vsi jedino budut – Aby všetci jedno boli. Prešov: Petra 2002; Róbert Letz: Hopko, Vasiľ. In: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : LÚČ 2000, s. 507-508; J. T.: 15 rokov od smrti biskupa ThDr. Vasila Hopku, vyznávača viery. In: Slovo. Trnava : SSV, 1971, č. 7, s. 3; Juraj Voroňak: Vladyka ThDr. Vasil Hopko. In: Zostali verní – osudy gréckokatolíckych kňazov I. Košice : Byzant 1997, s. 22-27; Daniel Dian: Beatifikácia. Bratislava-Petržalka, 14. september 2003. Trnava : SSV, 2003; Milan Hromník: Blahoslavený Vasil Hopko. Trnava : Dobrá kniha, 2003; František Dancák: Raduj sa, blažený Vasiľ. Prešov : Petra, 2004; Miroslav Gavala: Moleben k bl. biskupovi-mučeníkovi Vasiľovi Hopkovi. Prešov : Petra,2004; Daniel Dzurovčin – Mária Žarnayová (zost.): Gréckokatolícky katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Prešov . Petra, n. o., 2005.

Autor: PaedDr. František Dancák - všetky životopisy osobností od tohto autora (13)

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε