www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?osobnosti&meno=LACKO%2C+Michal%2C+ThDr.
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Osobnosti gréckokatolíckej cirkvi

Dnes je: 18. jún 2024     Meniny oslavuje: Vratislav

Zoεpédia - náhodný výber: Iniciácia – aspekty ..., Dišpenz, Blahorečenie.     pohľadnice

PaedDr. František Dancák | Čítanosť(12603)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu

LACKO, Michal, ThDr.

(19.01.1920 Krásna nad Hornádom, okr. Košice – 21.03.1982 Rím)
gréckokatolícky kňaz, člen Spoločnosti Ježišovej, univerzitný profesor
LACKO, Michal, ThDr.

V Krásnej nad Hornádom, kde mladý Michal prežil svoje detstvo, si chlapca všimol miestny farár Michal Adam, ktorý šťastne rozhodol o jeho budúcnosti. Presvedčil rodičov, aby svojho syna poslali ďalej do škôl. Rodičia súhlasili a tak r. 1930 vstúpil do jezuitského internátu Stanislavov. Po osemročnom štúdiu zmaturoval r. 1938. Ako osemnásťročný vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Rehoľný noviciát skončil v Záhrebe r. 1940. V r. 1940-1943 tu študoval aj filozofiu. Pobyt v tomto meste mu umožnil zoznámiť sa s dedičstvom sv. Cyrila a Metoda a so slovanskou históriou, ktorej sa venoval v celom svojom ďalšom živote. Po dosiahnutí absolutória z filozofie sa vrátil na Slovensko. Predstavení ho poverili vyučovaním na gymnáziu a vedením jezuitského dorastu v školastikáte v Ružomberku. V r. 1945 ho predstavení poslali na teologické štúdiá do Ríma na slávnu Gregorovu univerzitu. Tu študoval v r. 1945-1949. V tých istých rokoch študoval dejiny so špecializáciou slovanský odbor aj na Filozofickej fakulte Štátnej rímskej univerzity La sapienza. V r. 1950-1954 pokračoval vo vyšších štúdiách aj na Pápežskom východnom inštitúte a na Gregorovej univerzite. R. 1948 bol vysvätený na kňaza. Ako gréckokatolík bol vysvätený podľa východného, byzantsko-slovanského obradu, ktorému zostal verný počas celého svojho kňazského života. Po kňazskej vysviacke ho predstavení poslali do Belgicka, do Inštitútu sv. Belarmína vo Wempione. Tu pobudol jeden rok. R. 1949 sa vrátil do Ríma a ubytoval sa na Pápežskom východnom inštitúte. Tu jeden rok študoval dejiny východnej cirkvi a na Gregorovej univerzite dva roky dejiny všeobecnej cirkvi. R. 1953 obhájil doktorskú prácu na filozofickej fakulte Štátnej univerzity La Sapienza v Ríme, v odbore dejín (Téma: Pápeži a Veľká Morava v 9. storočí vo svetle dokumentov pápežskej kúrie). Po získaní druhého doktorátu (Téma: Užhorodská únia karpatských Ruténov s katolíckou cirkvou) dostal svoju novú, celoživotnú úlohu – prednášať na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme (v šk. r. 1954-1955), kde sa stal mimoriadnym profesorom balkánskych cirkevných dejín. Riadnym profesorom sa stal r. 1966. Na Gregorovej univerzite sa stal mimoriadnym profesorom fakulty cirkevných dejín v ak. r. 1960-1961 a riadnym profesorom v r. 1980. Ako hosť prednášal i na pápežskom inštitúte pre formáciu rehoľných sestier Regina Mundi v Ríme a na teologickej fakulte Marianum v Ríme. Hosťoval na Sardínii a mimo Talianska na univerzite v San Franciscu, v Centre Jána XXIII. v New Yorku a na univerzite v Cambridge. Po skončení všetkých štúdií v r. 1955 ako prvý zo slovenských jezuitov zložil posledné sľuby podľa východného spôsobu.

Keď v Kanade prestal vychádzať gréckokatolícky časopis Mária,  M. Lacko vydával pre gréckokatolíkov Gréckokatolícky obežník (19 čísiel). Na informovanie vedeckého sveta o Slovensku a o slovenských autoroch vydával Slovak Studies (19. ročníkov). Je autorom kníh: Sv. Cyril a Metod, Užhorodská únia, Synodus episcoporum ritus byzantini catholicorum ex antiqua Hungaria, anno 1773 Vindobonae celebrata (Synoda gréckokatolíckych biskupov z niekdajšieho Uhorska konaná vo Viedni v roku 1773), The Popes and Great Moravia in the Light of Roman Documents (Pápeži a Veľká Morava vo svetle rímskych dokumentov) a Oriente Cattolico. Cenni storici e statistiche (Pápežská úradná publikácia o východných cirkvách). Ďalej vydal dva zväzky Slovenskej bibliografie v zahraničí, prvý za roky 1945-1965. Okrem toho napísal viaceré vedecké práce a mnohé populárne články, encyklopedické heslá a mnohé knižné recenzie uverejňované v najrôznejších časopisoch. Redakčne pripravil do tlače viaceré knižné publikácie.

Prof. M. Lacko bol osobnosťou, ktorá nezostala neznámou ani pápežom Jánovi XXIII., Pavlovi VI., ako i Jánovi Pavlovi II. Patril do skupiny mladých kňazov v Ríme v časoch, keď ešte Slováci nemali vysokých cirkevných hodnostárov. Bol pracovným hosťom Kongregácie pre východné cirkvi, konzultorom prípravnej komisie pre východné cirkvi na Druhom vatikánskom koncile, účastníkom mnohých vedeckých konferencií a medzinárodných kongresov. Stal sa spoluzakladateľom Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, kde bol častým hosťom. Bol útočišťom mnohých slovenských emigrantov vo Večnom meste, ktorým všemožne pomáhal. Predovšetkým však žil pre gréckokatolíkov doma i v zahraničí. Má značný podiel na vzniku slovenského biskupstva pre katolíkov byzantsko-slovanského obradu v Kanade. Budoval živé ekumenické vzťahy na praktickej úrovni, najmä s pravoslávnymi. Finančne podporoval mnohé kňazské rodiny na Slovensku, pre ktoré sa nehanbil „žobrať“ u svojich priateľov v Amerike, či v Kanade. Napriek tomu žil veľmi skromne, bol nenáročný, ale pre druhých nešetril prostriedky. Jeho predčasná smrť vo veku 62 rokov urobila bodku za nevšednou aktivitou horlivého a príkladného kňaza, váženého profesora, dobrého priateľa, obetavého človeka, zástancu gréckokatolíkov a stále sa usmievajúceho M. Lacka. Jeho telesné ostatky boli uložené na rímskom cintoríne Campo Verano, do hrobky Spoločnosti Ježišovej. Dňa 11. marca 2002 boli jeho telesné ostatky exhumované a prevezené na Slovensko. Po pohrebných obradoch dňa 15. marca 2002 v Katedrálnom chráme Narodenia Panny Márie v Košiciach boli uložené na Cintoríne sv. Rozálie v Košiciach do hrobu P. Michala Fedora, SJ.


Lit.: Pamätnica slovenských jezuitov v Kanade 1952-1977. Cambridge, Ontario, 1977, s. 149; Mária 82. Úradný mesačník Slovenského gréckokatolíckeho biskupstva sv. Cyrila a Metoda v Kanade. Toronto, 1982, č. 5 (Mimoriadne číslo); Michal Lacko, SJ.: Gréckokatolíkom. Výber z diela. Košice : Byzant, 1992; Mária Mihóková (zost.): Pamätnica k 10. výročiu úmrtia prof. M. Lacka, marec 1992. Košice : Slovenský katolícky kruh v Košiciach, 1992; Ján Babjak, SJ.: P. Michal Lacko, SJ. Informátor a formátor gréckokatolíkov. Trnava : Dobrá kniha, 1997; Ján Babjak: Prof. Michal Lacko. Informátor a formátor gréckokatolíkov. In: Gréckokatolícky kalendár 1997. Košice : Byzant, 1966, s. 75-80; Ctibor Greguš: Slovenskí rodáci svetu. Trnava : SSV, 1999, s. 61; Ján Babjak, SJ (ed.): J. J. Bazilovič OSBM a M. Lacko SJ. Zborník z medzinárodných konferencií (20. október 2001, 16. marec 2002). Trnava : Dobrá kniha, 2002.

Autor: PaedDr. František Dancák - všetky životopisy osobností od tohto autora (13)

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε