www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?spravy&id=364
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Spravodajstvo > Správy

Dnes je: 2. október 2022     Meniny oslavuje: Levoslav

Zoεpédia - náhodný výber: Myšlienka na slová Ž..., Démonický, Nábederník.     pohľadnice

31.05.2003 | Čítanosť(4031)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Vysviacka nového exarchu gréckokatolíckej Cirkvi v Českej republike

Vysviacka nového exarchu gréckokatolíckej Cirkvi v Českej republike

V sobotu 31. mája 2003 v rímskokatolíckom Chráme sv. Salvátora v Prahe, ktorý susedí s pražskou gréckokatolíckou Katedrálou sv. Klimenta, sa uskutočnila biskupská vysviacka Mons. ThDr. Ladislava Hučka, doterajšieho profesora v Rímskokatolíckom kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach. Vladyka Hučko bol dňa 24. apríla 2003 Svätým Otcom Jánom Pavlom II. menovaný za nového apoštolského exarchu pre gréckokatolíkov v Českej republike. Apoštolský exarchát pro katolíkov byzantského obradu v Českej republike vyhlásil bulou pápež Ján Pavol II. dňa 13. marca 1996.

Dôvodom, prečo sa biskupská vysviacka nekonala v našej katedrále, bol protest ukrajinských veriacich, ktorí nesúhlasia s vymenovaním nového apoštolského exarchu a žiadajú vytvorenie samostatnej ukrajinskej eparchie v Prahe. Nešlo o jediný pokus demonštrovať takýmto hrubým spôsobom svoje požiadavky, čo je v rozpore s učením a správaním sa Kristových nasledovníkov.

Hlavným svätiteľom bol pomocný biskup mukačevské eparchie Mons. Jurij Džudžar a spolusvätiteľmi boli prešovský eparcha Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, a košický apoštolský exarcha Mons. Milan Chautur, CSsR. Slávnosti sa zúčastnilo mnoho kňazov, bohoslovcov, niekoľko biskupov a ďalší veriaci. Prítomný bol aj apoštolský nuncius v ČR, Erwin Josef Eder. Menom Českej biskupskej konferencie pozdravil novovymenovaného vladyku emeritný kráľovohradecký biskup Karel Otčenášek a menom Konferencie biskupov Slovenska vojenský biskup Mons. František Rábek. Z českých biskupov bol ešte prítomný pražský pomocný biskup Mons. Karol Herbst. V početnej delegácii zo Slovenska boli aj obaja protosynkeli Vladimír Tomko a Vladimír Skyba, predseda SSCM ThLic. Michal Hospodár ako aj iní cirkevní hodnostári prešovskej eparchie i košického exarchátu. Liturgický spev zabezpečoval stočlenný spevácky zbor z Brna, ktorý viedol Mgr. Kadlečík.

Vladyka Ladislav v svojom záverečnom príhovore povedal: „Svätý apoštol Pavol v súvislosti s úlohou biskupa, teda toho, kto bol do tejto úlohu ustanovený, hovorí: »Nech nás takto každý pokladá za Kristových služobníkov a správcov Božích tajomstiev« (1 Kor 4, 1).

Teda služobník a správca. Toto je súčasne úloha aj titul biskupa, aký mu dáva apoštol Pavol. A od služobníka a správcu sa vyžaduje, aby bol verný. Aby verne zachovával to, čo chce ten, komu slúži, a teda nie, aby vyhovoval hocakým ľudským ohľadom a požiadavkám. „A mne skutočne málo záleží na tom, či ma súdite vy, alebo iný ľudský súd“ pokračuje svätý Pavol. Vidíme, že dejiny ľudstva príliš nepokročili dopredu, že sa menia formy, ale často obsah ostáva. Aj dnes, ako už za čias svätého Pavla, sa biskupi často posudzujú. Lebo „Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán“. „On osvetlí, čo je skryté v tme, a vyjaví úmysly sŕdc“.

Nerobím si žiadne ilúzie. Viem zo skúsenosti – zatiaľ viac z odpozorovanej než vlastnej – že každý biskup, ktorý nastupuje na mesto apoštolov, si volí a čaká ho predovšetkým kríž. Je to nahý kríž, bez akejkoľvek ozdoby. Taký skutočný pravý kríž. Jeho úlohou je tento kríž premeniť na lásku a na tomto základe privádzať ľudí ku Kristovi. Tak ako to robila a robí Panna Mária. Iba tak sa kríž stáva svetlom sveta a nie znamením zlorečenia.

A ktorý kríž bol pre Ježiša ten najťažší? Azda ten, ktorý niesol na svojich pleciach fyzicky? Áno, my sa azda viac sústreďujeme na tento. No ten je iba vonkajším znamením čohosi oveľa hlbšieho. Pre Ježiša najväčším krížom nebola fyzická bolesť, to bol dôsledok, ale odmietnutie jeho lásky, odmietnutie Božej lásky, nepochopenie zo strany tých, ktorých miloval. On na kríži, a ani predtým pri hroznom mučení, neplakal. Hrdinsky to znášal, aj keď to určite bolo veľmi ťažké. Plakal pri inej príležitosti: plakal nad Jeruzalemom... „lebo nepoznalo čas svojho navštívenia“ (Lk 19, 44).

Podobne je to aj pre nás ľudí, a o to viac pre biskupov pri kontakte so svojím spoločenstvom.

Teraz pri tejto slávnostnej pr íležitosti sa však chcem venovať a vyzdvihnúť tých, čo vedia, čo je to niesť si vzájomne kríže a tieto kríže jeden druhému pomáhali niesť, a tak plnili Ježišov príkaz vzájomnej lásky, ktorá všetko verí, všetko prekonáva, nemyslí o druhom zle...

Na Pána máme teda zložiť všetky svetské starosti a on sa postará. Nemyslime si, že keď sa my nepostaráme, nikto to už neurobí. Od nás sa chce, aby sme zložili všetky svoje starosti na Boha a my konali to, čo od nás chce v danej chvíli, čo vyplýva z nášho postavenia.

Úlohy nového exarchu pozostávajú v ďalšom prehĺbení kontaktov a spolupráce oboch katolíckych obradov, vytváraní ďalších možností pre katolíckych veriacich byzantského obradu ako aj v oživovaní cyrilometodskej tradície v českých zemiach.“

Zdroj: o. Mgr. Juraj Gradoš

Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε