www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?spravy&id=430
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Spravodajstvo > Správy

Dnes je: 2. december 2020     Meniny oslavuje: Bibiana

Zoεpédia - náhodný výber: Proskomídia – „Na če..., Mantia, Archa zmluvy.     pohľadnice

20.04.2004 | Čítanosť(5608)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Veľkonočné sviatky s vladykom Jánom Babjakom SJ

Veľkonočné sviatky s vladykom Jánom Babjakom SJ

Veľký štvrtok 8.4.2004

Dopoludnia sa v gréckokatolíckej Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove stretlo asi 200 kňazov prešovskej eparchie so svojim vladykom – prešovským eparchom Mons. ThDr. Jánom Babjakom SJ a emeritným biskupom Mons. Jánom Hirkom. Veľký štvrtok môžeme nazvať dňom kňazov, pretože v ten deň si pripomíname ustanovenie sviatosti kňazstva a Eucharistie. Preto aj Svätý Otec každoročne práve na tento deň píše kňazom celého sveta list. Pred začiatkom archijerejskej svätej liturgie posvätil otec biskup 20 antimenziónov. Ide o plátno, do stredu ktorého sú vložené relikvie svätého. V tomto prípade v desiatich relikvie blahoslaveného biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča a v druhej desiatke relikvie blahoslaveného biskupa mučeníka Vasiľa Hopka. Je to teda relikviár, ktorý sa nachádza na každom oltári východnej cirkvi pod oltárnou plachtou v strede oltára, kde je vždy uložený evanjeliár. Podobne ako prví kresťania slávili Eucharistiu na hroboch mučeníkov, tak to praktizuje Cirkev dodnes. Liturgia sa slávi na ostatkoch svätých. Na antimenzióne je ikonograficky znázornené mŕtve telo Ježiša Krista po sňatí z kríža a v rohoch sú znázornení štyria evanjelisti a je opatrené podpisom biskupa, ktorý ho posvätil. Je podobné plaščenici, ktorú východní kresťania na Veľký piatok ukladajú do Kristovho hrobu a počas veľkonočného obdobia je na oltári. Tieto antimenzióny poputujú hlavne do nových chrámov, ktoré počas svojej biskupskej služby posvätil vladyka Ján Babjak.Potom nasledovalo posvätenie a odovzdanie náprsných krížov. Zlatý kríž s okrasou odovzdal vladyka Ján kňazom z biskupskej kúrie: vikárovi pre Rusínov o. Pavlovi Petrovi Haľkovi OSBM, riaditeľovi kancelárie biskupského úradu o. Ľubomírovi Petríkovi a ceremoniárovi o. Jozefovi Urvinitkovi. Zlaté kríže z rúk vladyku prevzali všetci otcovia protopresbyteri (okresní dekani) jednotlivých protopresbyterátov, aktuár biskupského úradu o. Martin Chudík, archivár biskupského úradu o. Anton Mojžiš, postulátor procesov blahorečenia biskupov mučeníkov Pavla a Vasiľa o. Ján Krehlík, dekan GBF PU o. Vojtech Boháč a rektor kňazského seminára o. Vasiľ Kormaník. Kríž je najvýrečnejším znakom Kristovej lásky a preto je aj najčastejším znakom kresťanov. V byzantskom obrade môže každý kňaz nosiť strieborný presbyterský kríž. Z titulu úradu alebo ako ocenenie, či vyznamenanie mu môže jeho biskup udeliť právo nosiť zlatý kríž alebo zlatý s okrasou – oslávený kríž Ježiša Krista. Je v tom veľká symbolika. Má pripomínať samotnému kňazovi, ale aj veriacim laikom zachraňujúcu lásku Ježiša Krista a potrebu nášho obrátenia, aby sme sa podobali Kristovi.Ako každoročne, aj tohoto roku na Veľký štvrtok posvätil vladyka Ján myro – olej na udeľovanie sviatosti myropomazania (birmovania).Na konci slávnosti bol nádherný a hlboký obrad umývania nôh. Otec biskup si zobliekol biskupské liturgické rúcho, opásal sa zásterou a dvanástim kňazom umyl a pobozkal nohy. Urobil ten istý znak lásky a pokory ako Ježiš Kristus, ktorý pri Poslednej večeri umyl nohy dvanástim apoštolom. V tomto znaku je vyjadrená veľká výzva. Slúžiť v pokore a láske. To je povolanie a poslanie každého kresťana, biskupa rovnako ako kňaza či laika. V homílii otec biskup povedal aj tieto slová: „Dnes mnohí hľadajú svoje korene. Niektorí ľudia hľadajú svoj rodokmeň a hrdia sa, že ich rod siaha až do 18. storočia. Aj každé mesto, každá dedina zisťujú svoju históriu. A dnes aj my kňazi hľadáme svoje korene. Tam, vo Večeradle, sú naše korene. Korene kňazstva. Tam je moment ustanovenia sviatosti kňazstva a Eucharistie“. Otec biskup spomenul ďakovnú púť prešovskej eparchie do Svätej zeme vo veľkom pôste. „Na Golgote, pri päte Kristovho kríža som predložil Kristovi každého z Vás. Prosil som, aby sme mali silu dozrievať v Kristovom kňazstve. Aby sme kráčali vyššie a vyššie na Golgotu“, povedal ďalej. A pokračoval: „Každý biskup a každý kňaz dostáva na svoje plecia kríž. Myslím, že všetci by ste mohli svedčiť o tom kríži, ktorý je na Vašich pleciach. Riešením tohoto všetkého nie je zhodiť, ale prijať ten kríž. Naša spása sa zrodila práve cez kríž. Láska premieňa všetko. Láska má tú nekonečnú moc. Láska má základ v pokore. Kňaz, ktorý nevie vykonávať svoju službu v pokore, nemôže získať ľudí pre Krista. Aby sme dozrievali v pokore a láske, v zjednotení s Kristom, dostali sme dar Eucharistie“. Večer o. protosynkel Vladimír Skyba slávil v katedrále svätú liturgiu sv. Bazila Veľkého s večierňou a po nej otec biskup predsedal Strastiam nášho Pána Ježiša Krista, pri ktorých sa číta 12 evanjelií o utrpení Krista. V prvom evanjeliu znie celá veľkňazská Ježišova modlitba. Medzi evanjeliami sa spievajú veršové slohy a stále časti utierne. Veľký piatok 9.4.2004V tento deň dopoludnia sa otec biskup Ján Babjak v katedrále zúčastnil slávenia Kráľovských hodiniek a popoludní o 15.00 hod. slávil spolu s emeritným biskupom Veľkú večiereň s uložením plaščenice do hrobu. V homílii vladyka Ján povedal: „Zvykli sme si všetko idealizovať. Aj celý náš kresťanský život. Ale život nie je taký zidealizovaný, nasladlý. Celý náš život je konfrontácia s hriechom. Ale aj hriech sme si už zidealizovali – nazývame ho už len slabosťou, chvíľkovým zlyhaním... Ježiš Kristus prijal utrpenie vo vrchovatej miere, pretože ho spôsobil hriech, vina ľudí všetkých čias. Pozrime sa na Krista zmučeného a vidíme, ako vyzerá hriech. Východná spiritualita nám súčasne ukazuje umučenie Ježiša Krista, ale aj jeho zmŕtvychvstanie – vzkriesenie. Lebo jedno bez druhého nemá zmysel. Východná cirkev to v týchto sviatkoch vyjadruje jedným dychom“. Ďalej povedal, že všetci sme vykúpení, všetci môžeme nájsť pokoj duše, odpustenie hriechov. Všetci môžeme nastúpiť na novú cestu. Pravda, pod podmienkou, že sa rozhodneme vyznať svoj hriech. Zrak veriacich v katedrále zaiste v tento deň spočinul aj na vernej kópii Turínskeho plátna, ktoré je ako jedna veľká plaščenica. Pri pohľade na Turínske plátno možno rozjímať o svojich hriechoch, ale aj o Božej láske, ktorá je nekonečne mocnejšia ako zloba našich hriechov. Nad Turínskym plátnom sa v relikviári v podobe kríža nachádza relikvia svätého Kristovho kríža a niektorých svätých, čo mohlo veriacim v katedrále ešte viac napomôcť k hlbokému prežitiu tajomstva smrti Ježiša Krista. Veľká sobota 10.4.2004Ráno bol vladyka Ján Babjak v katedrále prítomný na slávení Jeruzalemskej nadhrobnej utierne a večer slávil svätú liturgiu sv. Bazila Veľkého s večierňou a čítaniami, pri ktorej udelil sviatosť krstu trom dospelým katechumenom, spolu s nimi udelil sviatosť myropomazania trom ďalším mladým ľuďom a Eucharistiu s nimi po prvýkrát prijala ešte jedna dievčina. V starozákonných čítaniach odznelo mnoho udalostí, ktoré boli predobrazmi Ježiša Krista. On je ten skutočný Baránok, ktorého krv nás zachraňuje pred večnou smrťou. On je ten mocný Boh, ktorý nás sprevádza životom tak, ako viedol Izraelský národ cez púšť a ako ich ochránil pred faraónom a jeho vojskom, tak chráni nás pred mocou zlého ducha. Pascha je prechod Pána zo smrti do života. V homílii odznelo, že táto noc je veľká preto, lebo je to noc naplnenia všetkých starozákonných predobrazov v Ježišovi Kristovi. On jediný zachraňuje človeka a vyslobodzuje ho z otroctva hriechu. Zvláštnosťou tejto liturgie je, že pred evanjeliom sa biskup, kňazi a asistencia prezliekajú z tmavých do bielych liturgických rúch a číta sa evanjelium o vzkriesení Ježiša Krista. Tu je tá chvíľa, kedy sa liturgicky slávi realita vzkriesenia. Ráno na veľkonočnú nedeľu pri Utierni vzkriesenia sa už spevom liturgicky konštatuje následok vzkriesenia: „Vzkriesenie tvoje Kriste Spasiteľu oslavujú anjeli na nebesiach...“ Na konci svätej liturgie vladyka Ján zablahoželal mladým, ktorí prijali iniciačné sviatosti a celé liturgické zhromaždenie im zaspievalo mnoholitstvije. Veľkonočná nedeľa – Pascha – Vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista 11.4.2004V tento najväčší sviatok liturgického roka ráno o 4.00 hod. slávil prešovský eparcha Mons. Ján Babjak SJ spolu s emeritným biskupom Mons. Jánom Hirkom v katedrále Utiereň vzkriesenia, ktorá má svoje jedinečné čaro. O 10.00 hod. slávil archijerejskú svätú liturgiu sv. Jána Zlatoústeho. Pretože Kristus svojou smrťou a zmŕtvychvstaním otvoril bránu do neba všetkým národom, číta sa na Veľkonočnú nedeľu evanjelium vo viacerých jazykoch. Otec biskup v úvode homílie všetkých pozdravil: „Pokoj vám! Pokoj Vašim dušiam, ktoré sú oslobodené od hriechu. Pokoj Vašim rodinám. Pokoj našej vlasti. pokoj celému svetu“. Potom sa vladyka zameral na slávenie nedele ako dňa Kristovho vzkriesenia. „Učeníci Ježiša Krista vnímali vzkriesenie ako fakt, ktorý mocne zasiahol ich život. Preto sa rozhodli sláviť nedeľu ako ich sviatočný deň. Najkrajšie je vyjadrené pomenovanie nedele v Rusku: Voskresénije. Je zaujímavé, že aj za totality bol ponechaný tento názov. Nenašli výstižnejší. Nedeľa je deň modlitby, svätej liturgie, svätého prijímania, deň oslavy, deň stretnutia so vzkrieseným Kristom. Lenže ako ju prijímame my, moderní ľudia? Nedeľa je deň, ktorý nám chýba. Chýba našej práci. Sme tak uponáhľaní, že človek tohto storočia si „kradne“ nedeľu, aby získal viac času na prácu. Človek chce mať toho veľmi veľa. Chce naplniť svoj život všetkým. Ale bez Krista stráca pokoj. Stále zväčšuje nepokoj svojho srdca. Vzkriesený Kristus nám dnes hovorí: Človeče, zastav sa! Uvažuj o mojom prázdnom hrobe. Prichádzaj ku mne a získaš všetko. Pokoj v tomto živote a k tomu život večný. Moderný človeče, nedaj si ukradnúť nedeľu! Nedeľa je darom Vzkrieseného!“ Emeritný biskup slávil svätú liturgiu o 6.00 hod. V ten deň otec biskup Ján Babjak posvätil aj veľkonočné pokrmy. Po svätých liturgiách bolo myrovanie – požehnanie posväteným olejom a rozdávanie posväteného chleba. Je to znak pripomínajúci hody lásky – agapé prvých kresťanov. Večer otec biskup predsedal slávnostnej večierni. Po celý svetlý týždeň ostávajú kráľovské dvere na ikonostase otvorené, pretože Kristus nám otvoril bránu do neba. Na Svetlý pondelok slávil prešovský eparcha archijerejskú svätú liturgiu vo farnosti Ľubotice. V ten deň je slávnostný sprievod okolo chrámu s čítaním evanjelií o vzkriesení Ježiša Krista. Na Svetlý utorok slávil vladyka Ján Babjak svätú liturgiu ráno v katedrále. V ten deň sa číta evanjelium o učeníkoch, ktorí na ceste do Emauz spoznali vzkrieseného Pána. Na všetkých veľkonočných sláveniach v prešovskej katedrále bola prítomná aj generálna predstavená Sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie sr. Janice Soluk z Ríma. Boží ľud v prešovskej katedrále, obklopený relikviami a modlitbami blažených hieromučeníkov Pavla a Vasiľa, prežil tohtoročné veľkonočné sviatky veľmi slávnostne a požehnane. Tajomstvo - Christos voskrese!- možno v tejto katedrále prežívať veľmi intenzívne práve aj vďaka blahoslaveným biskupom mučeníkom, ktorí spolu s Kristom trpeli a vstali z mŕtvych. Great and Holy Thursday - 8th April 2004In the morning more than 200 priests of the Prešov Eparchy met their bishop - Prešov Eparch Monsignor ThDr. Ján Babjak SJ and Emerit Bishop Monsignor Ján Hirka at the Greek Catholic Cathedral of St. John the Baptist in Prešov. Prior to the beginning of the Divine Liturgy Bishop Ján consecrated 20 antimensions with the relics of the blessed bishops P.P. Gojdič and Vasiľ Hopko. This ceremony was followed by the consecration and the submission of chest crosses to the selected priests. As year after year on this day, Bishop Ján consecrated the Chrism (The Holy Myron) – oil used for the Mystery of Chrismation (confirmation). This celebration ended with a beautiful ceremony of the washing of the feet. The bishop took off his liturgical vestment, girded with the apron and washed and kissed the feet of 12 priests. Great and Holy Friday - 9th April 2004In the morning Bishop Ján Babjak took part in “Royal Hours” and in the afternoon at 3 p.m. accompanied by the Emerit bishop presided over The Great Vespers with the placing of the Shroud of Christ inside the tomb. Great and Holy Saturday - 10th April 2004In the morning Bishop Ján Babjak presided over the celebration of the Jerusalem Matins (Morning Prayer) and in the evening celebrated the Divine Liturgy of St. Basil the Great with the Vespers and the readings. During the celebration Bishop Ján baptized three adult catechumens, administered the sacrament of Chrismation to three other young people. One young girl received her first communion. Easter Sunday – “Pascha”- The Resurrection of Our Lord Jesus Christ - 11th April 2004)At 4 a.m. on this Feast of the Feasts of the liturgical year, Prešov Eparch Monsignor Ján Babjak SJ accompanied by Emerit Bishop Monsignor Ján Hirka celebrated the Paschal Matins known for its unique charm at the Prešov cathedral. At 10 a.m. he presided over the Divine Liturgy of St. John (Ján) Zlatoústy. On this day Bishop Ján Babjak consecrated the Easter meals. On Bright Monday the Prešov Eparch presided over the Divine Liturgy in parish Ľubotice. All of the Easter celebrations in the Prešov Cathedral were attended by Janice Soluk - General Matron of The Sisters of the Virgin Mary Immaculate from Rome.

Zdroj: ThDr. Ľubomír Petrík

Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε