www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?spravy&id=953
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Spravodajstvo > Správy

Dnes je: 4. júl 2020     Meniny oslavuje: Prokop

Zoεpédia - náhodný výber: Diabol má svoje 3 ob..., Proskomídia - modlit..., Elohim.     pohľadnice

15.02.2009 | Čítanosť(3310)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Pastiersky list k 1. výročiu vyhlásenia arcibiskupstva a metropolie v Prešove

Pastiersky list k 1. výročiu vyhlásenia arcibiskupstva a metropolie v Prešove „Oslavujte Pána lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky“ (Ž 106, 1). „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi“ (Lk 1, 46 – 47). Milovaní bratia v kňazskej službe, rehoľníci a rehoľné sestry, milovaní naši veriaci! Prežívame Rok sv. Pavla. Poznáme jeho život pred obrátením a apoštolský život po jeho obrátení. Po osobnom stretnutí s Ježišom Kristom pred Damaskom Pavol uveril v Toho, ktorého prenasledoval. Zahorel túžbou zaniesť Kristovo meno a radostnú zvesť Evanjelia celému ľudstvu. Táto túžba sa už nikdy nevytratila z jeho srdca. Naopak, každým dňom ju stále viac a viac napĺňal. Svedčia o tom jeho tri apoštolské cesty (a štvrtá do Ríma) a jeho apoštolské listy. Jeho horlivosť nepoznala hraníc. Pre Kristovo meno vedel prijať každú obetu a zniesť každý kríž, len aby čím viacerým ľuďom mohol sprostredkovať Božiu lásku a spásu. Drahí bratia kňazi, rehoľníci a drahí naši veriaci. Aj mojou túžbou je, aby sa Kristova radostná blahozvesť dostala k ušiam všetkých ľudí nášho Slovenska. Aby ju počuli a prijali deti, mládež, dospelí i vekom pokročilí. Prihováram sa k vám po roku od ustanovenia Prešovského arcibiskupstva, vzniku Košickej a Bratislavskej eparchie a zriadenia Gréckokatolíckej metropolie sui iuris na Slovensku. Môžem zodpovedne vyhlásiť, že teraz máme na Slovensku všetky predpoklady k tomu, aby v dnešnom zmaterializovanom, egoistickom a sekulárnom svete mali ľudia dostatok duchovného pokrmu Božieho Slova a Eucharistie. Tento duchovný pokrm pomôže nám, ľuďom dneška, dožiť sa zajtrajška a pomôže nám ľuďom dvadsiateho prvého storočia odovzdať živú vieru našim deťom i ďalším pokoleniam. Obraciam sa k vám drahí spolubratia kňazi, bohuzasvätení bratia a sestry a všetci veriaci. Či sa tieto moje túžby naplnia, to záleží od každého jedného z nás. Od našej horlivosti, od nášho svedectva a od toho, či v našom živote bude súlad medzi našimi slovami a našimi skutkami. Všetkých vás pozývam k veľkej horlivosti. To isté kladie na naše srdcia – ako výzvu – sám Pán Ježiš, náš Veľkňaz, ktorý nás nekonečne miluje. V jeho Srdci je nekonečná túžba po tom, aby všetci poznali jeho Lásku, a tí, čo ju už spoznali, aby ju odovzdávali ďalej druhým ľuďom. Odo mňa, aj od teba závisí, či tento svet spozná Božiu lásku a či ju bude opätovať. V dnešnom evanjeliu nám Ježiš Kristus ponúka podobenstvo o poslednom súde, v ktorom každému z nás hovorí, čo je najdôležitejšie v živote: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40). Najväčšou múdrosťou života je poznať Božiu lásku tak, aby sme ju neodmietali našou pýchou a egoizmom, ale ponúkali ju tomuto svetu, ľuďom, s ktorými sa denne stretávame. Aj povýšenie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku bolo a je pre nás veľmi intenzívnym pozvaním k prehĺbeniu lásky v našom živote. Lásky, ktorou je sám Ježiš Kristus, ktorého sme si obliekli pri svätom krste a ktorého prítomnosť v nás umocňujeme prijímaním sviatostí a počúvaním Božieho slova. Od nás, bohuzasvätených kňazov, rehoľníkov a bohoslovcov Ježiš Kristus čaká zvlášť veľkú horlivosť. Lebo „kto mnoho dostal, od toho sa bude veľa požadovať, a komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať“ (Lk 20, 48b). Naša horlivosť sa má prejavovať v našom každodennom živote, v našich skutkoch a najmä v službe veriacim a tým, ktorí sa od Krista a Cirkvi vzdialili, alebo ho doposiaľ nepoznali. Túžby našich otcov, i našej generácie, ba celej Gréckokatolíckej cirkvi Pán Boh splnil. Prijal nemalé obety vernosti našich kňazov a veriacich v ťažkej dobe totality. Požehnal nám troch blahoslavených mučeníkov: Pavla, Vasiľa a Metoda, ktorí sa pred tvárou Boha už neustále prihovárajú za svoju cirkev. Pán Boh vo svojej prozreteľnosti cez svoju Cirkev, cez jej viditeľnú hlavu Svätého Otca Benedikta XVI., a iste aj na príhovor našich blahoslavených, ustanovil východnú cirkevnú provinciu na Slovensku. Daroval Gréckokatolíckej cirkvi metropolitné zriadenie svojho práva, aby naša cirkev rástla, plnšie sa rozvíjala a mala veľa veriacich. Ešte nikdy v minulosti nebola naša Gréckokatolícka cirkev tak silná ako dnes. Týka sa to počtu kňazov, rehoľníkov a bohoslovcov. Je silná i nízkym – priemerným – vekom kňazov. Má plný seminár bohoslovcov túžiacich po Kristovom kňazstve. Z týchto znakov usudzujem, že máme veľmi veľký duchovný potenciál. Kladiem si však otázku: Ako máme čo najlepšie využiť tento duchovný potenciál? Mám obavy, aby sme Božie milosti a dary nepremárnili. Uvedomujem si, že v dnešnej dobe je najviac ohrozená mládež a rodina. Preto som vynaložil veľké úsilie na vybudovanie dvoch centier: Centra pre mladých v Juskovej Voli a Centra pre rodinu na Sigorde, ktoré už pôsobia. Dávam do pozornosti vám všetkým, že v týchto centrách ponúkame dobrú kresťanskú formáciu mládeže a rodín. Vyčlenil som kňazov pre vedenie týchto centier a verím, že aktivity týchto centier budete horlivo využívať. Túžim po tom, aby boli stále naplno obsadené a aby prinášali veľký duchovný úžitok hlavne mladým a našim rodinám. Gréckokatolícka cirkev v minulosti prešla veľkou skúškou, bola komunistickým režimom zlikvidovaná, ale Boh ju nikdy neopustil. Aj keď bola veľmi zranená a stratila veľa kňazov a mnohých veriacich, po osemnástich rokoch ju Boh vzkriesil k životu a po nežnej revolúcii jej daroval plnú slobodu. Potom nás požehnal veľkými a zrelými plodmi – našimi blahoslavenými mučeníkmi a povýšením Gréckokatolíckej cirkvi na metropolitnú cirkev svojho práva so všetkým, čo s tým súvisí. Teraz nám Boh dáva novú milosť a silu, aby sme rady Gréckokatolíckej cirkvi znásobili. To môžeme urobiť svojou veľkou horlivosťou podľa príkladu svätého apoštola Pavla. Boh nám štedro požehnal a som presvedčený, že nám bude ešte plnšie žehnať, keď budeme horlivo spolupracovať s jeho darmi a milosťami na spásu duší. Drahí naši veriaci, ďakujem vám všetkým za vaše modlitby, za vaše obety a duchovnú podporu. Ďakujem za príkladnú vernosť v minulosti i v súčasnej dobe. Zostaňme aj naďalej horlivými gréckokatolíkmi, ktorí vedia odpovedať na štedré Božie dary svojím praktickým kresťanským životom. V sobotu 21. februára 2009 slávnostnou archijerejskou svätou liturgiou v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove budeme za tieto dary a milosti ďakovať Pánu Bohu. Srdečne vás na túto slávnosť pozývam. Všetkým vám, drahí bratia kňazi, rehoľníci a všetci milovaní veriaci zo srdca udeľujem apoštolské požehnanie. Váš vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita
 

všetky komentáre »


Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε