Amoris Laetitia - posynodálna apoštolská exhortácia svätého otca Františka

Amoris Laetitia - posynodálna apoštolská exhortácia svätého otca Františka
Pred rodinami a uprostred nich ma zaznievať prvé ohlasovanie – to, čo je „najkrajšie, najväčšie, najatraktívnejšie a zároveň najpotrebnejšie“, „musí stáť v centre evanjelizačného úsilia“. Prvé ohlasovanie „treba vždy znovu rozličnými spôsobmi počúvať a stále nanovo ohlasovať počas katechézy rozličnými formami“. Pretože „niet nič solídnejšieho, hlbšieho, istejšieho, konzistentnejšieho a múdrejšieho ako práve toto ohlasovanie“ a „celá kresťanská formácia je predovšetkým prehlbovaním kerygmy“.
 
Učenie o manželstve a rodine má byť inšpirované a pretvárané božou láskou, aby s nej neostala iba chladná doktrína bez života. Samotné tajomstvo kresťanskej rodiny nemožno naplno pochopiť iba vo svetle nekonečnej lásky Otca: prejavenej v Kristovi, ktorý sa daroval až do konca a je medzi nami živý. Preto kontemplujme živého Krista, ktorý je prítomný v príbehoch lásky, a zvolávajme oheň Ducha na všetky rodiny sveta.
 
Učenie Cirkvi prezentované synodálnymi otcami vychádza z Ježišovho pohľadu a naznačuje, že „na ženy a mužov, ktorých stretol, pozeral s láskou a nežnosťou, sprevádzajúc ich kroky pravdou, trpezlivosťou a milosrdenstvom, keď im ohlasoval požiadavky Božieho kráľovstva“. Tým istým spôsobom nás Pán sprevádza i dnes v našom úsilí žiť a odovzdávať evanjelium rodiny.
 
58 - 60
Zdroj: sv. Otec, Pápež František, Amoris Laetitia
Autor: drh