Udeľovania ceny Emila Korbu (1930 - 1978 ) Gréckokatolíckym biskupským úradom v Prešove sa zúčastnili aj jeho žijúci súrodenci Alžbeta Terjeková a Gabriel Korba.
Udeľovania ceny Emila Korbu (1930 - 1978 ) Gréckokatolíckym biskupským úradom v Prešove sa zúčastnili aj jeho žijúci súrodenci Alžbeta Terjeková a Gabriel Korba.