Eparcha Milan Šášik prevezme vedenie Mukačevskej eparchie

Eparcha Milan Šášik prevezme vedenie Mukačevskej eparchie

Novovysvätený biskup – apoštolský administrátor Mukačevskej eparchie Mons. Milan Šášik CM bude v sobotu 25. januára 2003 o 10,00 hodine SEČ (o 11,00 hodine moskovského času) v Katedrále Povýšenia svätého Kríža v Užhorode, slávnostne uvedený do úradu. Prvú archijerejskú sv. liturgiu slávil Milan Šášik v nedeľu 19. januára 2003 v Katedrále sv. Emeráma v Nitre Mons. Milana Šášika vymenoval pápež Ján Pavol II. za nového Apoštolského administrátora pre Mukačevskú eparchiu Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi byzantského obradu 12. novembra 2002. Biskupskú konsekráciu prijal z rúk Svätého Otca Jána Pavla II. v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne 6. januára 2003 a bola mu udelená hodnosť titulárneho biskupa Bononie.

Zdroj: TKKBS