Slávnosť Stretnutia Pána v prešovskej katedrále sv. Jána Krstiteľa

Slávnosť Stretnutia Pána v prešovskej katedrále sv. Jána Krstiteľa

Slávnostnú archijerejskú sv. liturgiu na slávnosť Stretnutia Pána (Hromnice) 2. februára 2003 bude v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove sláviť sídelný biskup Mons. ThDr. Ján Babjak SJ. Sv. liturgia sa začne o 8.00 a bude slávená v slovenskom jazyku. Po nej potom sídelný biskup, vladyka Ján požehná hromničné sviece.

Zdroj: ISPB