Posviacka ikonostasu v Dúbrave

Posviacka ikonostasu v Dúbrave

25. mája 2003 v Nedeľu Slepého sa v Dúbrave (farnosť Šmigovec – Sninský protopresbyteriát) uskutočnila milá slávnosť posviacky nového ikonostasu v Chráme Zoslania Svätého Ducha. Ikonostas posvätil prešovský eparcha, vladyka Ján Babjak, SJ. Posviacky sa zúčastnil aj protosynkel o. Vladimír Skyba (bývalý dekan Sninského dekanátu), všetci kňazi Sninského protopresbyteriátu a veriaci z Dúbravy a blízkeho okolia.

Vladyka Ján Babjak, SJ, vo svojej homílii nám všetkým pripomenul, že obnova chrámu bola potrebná, ale nutná je aj obnova chrámov našich sŕdc a obnova nášho vzťahu k Spasiteľovi Ježišovi Kristovi.

Konštrukciu ikonostasu zhotovil pán Pavol Sučko z Okružnej pri Prešove a ikony napísala Mgr. Angelika Nedoroščíková z Prešova.

Posviackou ikonostasu sa dovŕšila úplná obnova chrámu v Dúbrave, ktorý bol vrátený do používania pravoslávnymi veriacimi v dezolátnom stave koncom roku 1995.

Za toto všetko patrí veľká vďaka v prvom rade nebeskému Otcovi za jeho milosti, veriacim Dúbravy a okolia za ich záujem o chrám, finančné dary a obety a tiež biskupskému úradu za finančnú podporu najmä v prvých rokoch po vrátení chrámu.

Zdroj: o. Mgr. Damián Saraka