Čestné občianstvo in memoriam mesta Stropkov blaženému mučeníkovi M. D. Trčkovi a o. J. Čverčkovi

Čestné občianstvo in memoriam mesta Stropkov blaženému mučeníkovi M. D. Trčkovi a o. J. Čverčkovi

Piatok 16. 1. 2004 bolo v Stropkove slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom bolo udelené čestné občianstvo in memoriam mesta Stropkov blaženému rehoľnému kňazovi - mučeníkovi Metodovi Dominikovi Trčkovi, CSsR, ktorého blahorečil Svätý Otec Ján Pavol II. 4. 11. 2001 v Ríme a otcovi Jozefovi Čverčkovi, CSsR. Požehnané pôsobenie obidvoch otcov misionárov sa spája práve s mestom Stropkov. Z rúk primátora mesta prevzal čestné občianstvo in memoriam pre blaženého otca Metoda Dominika provinciál otcov redemptoristov michalovskej provincie východného obradu otec Jozef Jurčenko a čestné občianstvo in memoriam pre otca Jozefa Čverčka prevzal prešovský eparcha Mons. ThDr. Ján Babjak SJ. Otec biskup vo svojom príhovore zdôraznil, že aj v súvislosti so vstupom do Európy potrebujeme duchovné vzory a vzory silných osobností, medzi ktoré patrili aj ocenení kňazi. V ich ocenení vidí otec biskup zrelosť mesta Stropkov, ktorého občanom zaželal, aby sa rozvíjali duchovne i materiálne. Takéto ocenenie udeľovalo mesto Stropkov po prvýkrát. Po skončení slávnostného zasadnutia nasledoval bohatý kultúrny program, ktorým mesto Stropkov ukázalo, že v ňom prekvitá bohatý duchovný, kultúrny a spoločenský život.

Zdroj: ISPB