Cena Prešovského samosprávneho kraja pre blahoslavených mučeníkov

Cena Prešovského samosprávneho kraja pre blahoslavených mučeníkov

V historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove sa v utorok 21. decembra 2004 o 14. hodine uskutočnilo slávnostné zasadnutie zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK), na ktorom boli po prvýkrát udelené ceny zastupiteľstva PSK a predsedu PSK. Medzi ocenenými sú aj blahoslavený prešovský biskup mučeník Pavel Peter Gojdič, blahoslavený svätiaci prešovský biskup Vasiľ Hopko a blahoslavený rehoľný kňaz mučeník Metod Dominik Trčka. Boli ocenení cenou PSK in memoriam za duchovnú formáciu Prešovského regiónu, za trvalé svedectvo života podľa pravdy a za pozitívne zviditeľnenie Prešovského regiónu a Mesta Prešov. Z rúk predsedu PSK Petra Chudíka cenu pre blahoslavených mučeníkov prevzal gréckokatolícky prešovský eparcha Mons. Ján Babjak SJ. V krátkom príhovore prejavil vďačnosť v mene svojom i v mene celej gréckokatolíckej cirkvi za toto ocenenie. Povedal: „Osobne považujem toto ocenenie blahoslavených biskupov a rehoľného kňaza za veľmi dôležité, lebo ním pomáhate obyvateľom tohto mesta i celého regiónu duchovne dozrievať a nezabúdať na tých, ktorí v tomto priestore formovali svedomie a srdcia ľudí, našich predkov, ale aj nás trošku skôr narodených. Týmto svojim rozhodnutím vážený pán predseda a poslanci zastupiteľstva PSK zviditeľňujete tento kraj a jeho nedávne dejiny – dejiny nášho mesta a našej cirkvi, čo môže duchovne prispieť k dobru všetkých obyvateľov tohto regiónu.“ Na slávnostnom akte sa z cirkevných predstaviteľov ďalej zúčastnili za pravoslávnu cirkev arcibiskup a metropolita Nikolaj, za rímskokatolícku cirkev pomocný košický biskup Mons. Bernard Bober a pomocný spišský biskup Mons. Andrej Imrich a za evanjelickú cirkev a. v. prešovský farár Ján Bakalár. Blahoslavený biskup Pavel Peter Gojdič, OSBM pôsobil v Prešove ako gréckokatolícky biskup od roku 1927 do roku 1950, kedy bol falošne obvinený a v politickom procese odsúdený na doživotie a ďalšie tresty. Zomrel verný Kristovi a Cirkvi vo väzení v Leopoldove 17. júla 1960. Narodil sa 17. júla 1888 v Ruských Pekľanoch neďaleko Prešova. Beatifikoval ho Svätý Otec Ján Pavol II. 4. novembra 2001 v Ríme. Blahoslavený biskup mučeník Vasiľ Hopko sa narodil 21. apríla 1904 v obci Hrabské v okrese Bardejov. Od roku 1943 bol profesorom na Vysokej škole bohosloveckej v Prešove. Vysvätený za pomocného prešovského biskupa bol 11. mája 1947. V roku 1950 bol zatknutý a odsúdený na 15 rokov väzenia a ďalšie tresty, pretože aj on ostal verný Bohu a Cirkvi. Zomrel na následky väzenia 23. júla 1976 v Prešove. Blahorečený bol Svätým Otcom Jánom Pavlom II. 14. septembra 2003 v Bratislave. Blahoslavený Metod Dominik Trčka, CSsR., rehoľný kňaz redemptorista sa narodil 6. júla 1886 v českom Frýdlante nad Ostravicou. Od roku 1921 pôsobil v kláštore otcov redemptoristov v Stropkove a tiež v Michalovciach. Po násilnej likvidácii gréckokatolíckej cirkvi bol odsúdený na 12 rokov väzenia. Zomrel 23. marca 1959 vo väzenskej nemocnici. Bol blahorečený spolu s vladykom Gojdičom 4. novembra 2001 v Ríme. Relikvie blahoslavených biskupov mučeníkov Pavla a Vasiľa sú uložené k verejnej úcte v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove a relikvie blahoslaveného mučeníka Metoda Dominika v Chráme Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach a v Chráme sv. Cyrila a Metoda v Stropkove.

Zdroj: Ľubomír Petrík