www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=102
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 18. január 2022     Meniny oslavuje: Bohdana

Zoεpédia - náhodný výber: Typik, Lazárova sobota, Hudba - cirkevná.     pohľadnice

01.02.2003 | Publicistika | Mgr. Juraj Gradoš | Čítanosť(6582)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, biskup prešovskej eparchie

Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, biskup prešovskej eparchie

Otec biskup Ján Babjak sa narodil 28. októbra 1953 v Hažíne nad Cirochou v Prešovskej eparchii v kresťanskej robotnícko-roľníckej rodine Andreja a Márie, rodenej Kapuscínskej ako mladší súrodenec vtedy už 7-ročnej sestry Ireny. Detstvo ako prvé štyri ročníky základnej školy prežil v rodnej obci. Prvé sväté prijímanie prijal 13. mája 1962 v rodnom Hažíne nad Cirochou z rúk vtedajšieho kaplána o. Piškanina. Na druhom stupni základnej školy už pokračoval v neďalekej Kamenici nad Cirochou. Po ukončení základnej školy pokračoval v rokoch 1969-1973 na gymnáziu v Humennom, ktoré úspešne dokončil. V tomto období začalo u neho rásť aj duchovné povolanie. To si všimol aj správca farnosti Humenné a neskorší dekan o. Michal Šutaj, ktorý mu bol v týchto rokoch blízkym priateľom a sprievodcom na ceste k poznaniu Božej vôle.

Po ukončení gymnázia požiadal o prijatie na Cyrilometodskú bohosloveckú fakultu v Bratislave, kde strávil nasledujúcich päť rokov nielen vo vedomostnom raste ale aj ako seminarista. Medzi jeho spolubratov v seminári patril aj terajší apoštolský administrátor ad nutum Sancte Sedis (do rozhodnutia Svätého Stolca) mukačevskej eparchie, titulárny biskup Bononie Mons. Milan Šášik, CM. Po rokoch prípravy na kňazstvo bol križevackým biskupom Mons. Joachimom Segedym  vysvätený za kňaza 11. júna 1978 v Prešove.

Svoju pastoračnú službu vykonával ako kaplán v Prešove od roku 1978 do roku 1983. Tieto roky boli spojené s veľkým vypätím síl, keď neraz pre nedostatok kňazov slávil v nedeľu aj viacero liturgií a to nielen v meste Prešov, ale aj v okolitých obciach. V auguste 1983 začal pôsobiť ako správca farnosti Ľubica pri Kežmarku. Toto pôsobenie bolo veľmi plodné. Niekoľko mesiacov po príchode do farnosti začal s rekonštrukciou farskej budovy a neskôr chrámu, ktorý napriek totalitnému zriadeniu rozšíril o 80 m2. Zároveň tento chrám získal nielen nové lavice a interiér, ale bol skrášlený aj o vytrážne okná, ktoré navrhol akademický maliar Mikuláš Klimčák. Táto prestavba chrámu bola ukončená v roku 1985.

18. júna 1987 tajne vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej a nasledujúci rok sa stal jej plným členom. Veľký vplyv na toto jeho rozhodnutie mali také osobnosti novodobých dejín našej cirkvi, ako boli jezuiti Juraj Bumbera a Michal Fedor. Nemalú úlohu pri výbere práve tejto cesty rehoľného života mal na otca biskupa aj život svätého Ignáca z Loyoly. Keďže nebolo možné oficiálne sa stretávať, rehoľní kňazi sa schádzali v tajnosti aby si tak navzájom pomáhali a budovali svoje povolanie.

Od roku 1989 do roku 1990 vykonával funkciu prefekta a zároveň špirituála v Kňazskom seminári svätých Cyrila a Metoda v Bratislave. V roku 1990 sa stal kaplánom a neskôr správcom gréckokatolíckej farnosti v Bratislave, kde v neľahkých podmienkach pô­so­bil jeden rok. V rokoch 1991 až 1993 študoval na Pápežskom orientálnom inštitúte v Ríme, kde získal licenciát zo spirituality. V roku 1992 podnikol misijnú cestu do Karagandy v Kazachstane a Novosibirska v Rusku. Po návrate na Slovensko v rokoch 1993 a 1994 bol ako minister domu zodpovedný za exercičný dom Spoločnosti Ježišovej svätého Ignáca v Prešove. V roku 1994 sa opäť vrátil do Ríma, kde dva roky pracoval v slovenskom oddelení Vatikánskeho rozhlasu a popritom pokračoval v štúdiu spirituality, z ktorej 16. decembra 1996 v Pápež­skom orientálnom inštitúte obhájil doktorandskú prácu na tému: „P. Michal Lacko – učiteľ a formátor gréckokatolíkov“.

Od roku 1996 až doteraz zastával úrad riaditeľa diela pátrov Spoločnosti Ježišovej s názvom „Centrum Spirituality Východ-Západ P. Michala Lacka, S.J.“ v Košiciach, kde pokračoval v šľapajach o. Michala Fedora, SJ. Od roku 1997 začal prednášať východnú spiritualitu a mníšstvo na teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave (neskoršie Aloisianum) a na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte v Prešove, kde pôsobil až do roku 2001. V tomto roku sa pod jeho vedením Centrum Spirituality stalo vedecko-výskumným pracoviskom Trnavskej univerzity.

Vo februári 2001 sa stal zakladajúcim členom Spolku svätých Cyrila a Metoda so sídlom v Michalovciach.

Dňa 11. decembra 2002 ho Svätý Otec Ján Pavol II. vymenoval za sídelného biskupa pre prešovskú eparchiu. Biskupskú konsekráciu prijal z rúk rímskeho veľkňaza v Bazilike svätého Petra v Ríme na sviatok Bohozjavenia 6. januára 2003. Intronizovaný bol apoštolským nunciom Henrichom Józefom Nowackim v sobotu 18. januára 2003 v prešovskom katedrálnom chráme svätého Jána Krstiteľa za hojnej účasti biskupov, kňazov a veriaceho ľudu.

Nech Pán sprevádza jeho kroky v biskupskej službe, aby bol naozaj dobrým pastierom a verným nasledovníkom svojho najväčšieho učiteľa.

Zdroj: Slovo 02/2003
Autor: Mgr. Juraj Gradoš - všetky články od tohto autora (75)

Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε