www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=116
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 18. január 2022     Meniny oslavuje: Bohdana

Zoεpédia - náhodný výber: Liturgické knihy, Tetrapod, Kvetná nedeľa.     pohľadnice

01.04.2003 | Rozhovory | Adriana Dolinská | Čítanosť(7884)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

SLOVÁ Z NOVÉHO KLÁŠTORA

SLOVÁ Z NOVÉHO KLÁŠTORA

Rozhovor s novými kontemplatívnymi klauzúrnymi rehoľníčkami v Sačurove

Aká je charizma a poslanie rehole?

Sr. Helena Dudová, OSsR: Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa - OSsR - (redemptoristky) je kontemplatívnou a klauzúrnou rehoľou. Má v Cirkvi svoje osobitné poslanie: byť jasným a žiarivým svedectvom lásky, ktorou nás Boh miluje v Kristovi. Túžime, aby naši bratia a sestry dospeli k plnému poznaniu tejto lásky. Boh nás povolal, aby sme boli pre celý svet živou pamiatkou - ustavičným pripomínaním toho, čo Ježiš počas svojho pozemského života urobil pre našu spásu. Kontemplatívne klauzúrne rehoľníčky sú Cirkvou poverené ustavične sa modliť. Túto našu charizmu realizujeme skrze život modlitby, vzájomnú lásku v spoločenstve. Život v klauzúre nie je útekom pred každodennými problémami, ľahostajnosťou voči udalostiam sveta. Klauzúra nie je cieľ, ale prostriedok ako sa dať k dispozícii Ježišovi pre potreby Cirkvi a sveta. Klauzúra predstavuje znamenie svätej ochrany Boha nad svojím stvorením, a na druhej strane zvláštny spôsob, ako patriť len jemu samému, lebo jej úplnosť vystihuje absolútne odovzdanie sa Bohu. Kto sa stáva absolútnym vlastníctvom Boha, stáva sa Božím darom pre všetkých. Klauzúra nás nedelí od sveta, stáva sa otvorenou bránou pre všetkých, ktorí hľadajú Boha. Hoci sme materiálne oddelené od sveta, predsa sme v ňom prítomné svojím svedectvom a otvorenosťou na iných. Z toho vyplýva ďalšia špecifika našej rehole. Naše kláštory dávajú možnosť všetkým tým, ktorí hľadajú podmienky k modlitbe, zamysleniu a duchovnej obnove prežiť takéto dni u nás. Sme na jednom mieste, ale ľudia k nám prichádzajú, aby sa delili so svojimi radosťami i trápeniami. Často nám píšu, telefonujú s veľkou vierou v moc modlitby. Prinášame ich Bohu a ponárame ich v jeho bezhraničnej láske, aby v svojich trápeniach zakúsili jeho živú prítomnosť.

O tom, že každý človek je jedinečný, neopakovateľný, nekonečne Bohom milovaným dieťaťom má pripomínať aj naše rehoľné rúcho tmavočervenej farby.

V súvislosti s vami sa často používa prívlastok kontemplatívne. Priblížite nám podstatu tohto slova pre Vašu rehoľu?

Sr. Helena Dudová, OSsR: Niekedy sa mi zdá, že toto slovo je v dnešnom svete zahalené rúškom tajomnosti a spája sa s niečím nedosiahnuteľným. Jednoducho je to Boží dar hlbokej milujúcej jednoty s Bohom, ku ktorej on sám nás pozýva, aby sme sa potom stali darom lásky pre iných. Tento intímny vzťah s Bohom nie je vyhradený len pre svätých a mystikov, o ktorých čítame v knihách. Je to a mala by to byť cesta a cieľ každého človeka, nezávisle od toho aké je jeho životné povolanie. Samozrejme, tak ako v každom vzťahu, aj vo vzťahu k Bohu je potrebné naše osobné zaangažovanie. Naša zakladateľka vnímala túto skutočnosť kontemplácie ako skúsenosť milujúceho pohľadu Boha na nej samej. Táto skúsenosť lásky vedie k tomu, že jej pohľad viery všetko je upriamené na Ježiša. Jej odpoveďou lásky je zrieknutie sa svojho „ja“ a radikálne nasledovanie jeho života a pohľad na život nie telesnými očami, ale očami Krista.

Snažíme sa náš osobný intenzívny dynamizmus lásky prežívaný vo vzťahu k Ježišovi deliť s inými v našom každodennom živote, najprv v našom rehoľnom spoločenstve, a potom ako spoločenstvo žiariť tou Kristovou láskou, ktorou sa každá z nás naplňuje.

Kto bol zakladateľkou rádu a čo bolo podnetom pre jeho vznik?

Sr. Jarmila Raková, OssR: Zakladateľkou našej rehole je služobnica matka Mária Celeste Crostarosa, talianska mystička 18. storočia, narodená v slnečnom Neapoli (Taliansko). Je autorkou niekoľkých diel o modlitbe a živote v zjednotení s Bohom (napr. Rozhovory duše s Ježišom, Stupne modlitby). Pochádzala z nábožnej šľachtickej rodiny, v ktorej bola hlboko nábožensky vedená. Sama milovala modlitbu a rozvíjala svoj osobný duchovný život. Boh ju od detstva viedol a ona s oduševnením odpovedala na Božiu lásku svojim úplným oddaním sa jeho službe.

V malebnom mestečku Scala, v kláštore vizitiek, už ako novicka obdržala od Boha zjavenia týkajúce sa nového inštitútu, ktorý by pripomínal nekonečnú Božiu lásku k ľuďom. Zjavenia neboli hneď prijaté. Človekom, ktorý veľmi pomohol pri ich uskutočňovaní a rozoznávaní hodnovernosti diela, bol horlivý neapolský misionár, sv. Alfonz de Liguori. Vďaka nemu biskup uznal hodnovernosť zjavenia a 13.5.1731 vznikol v Scale nový rehoľný inštitút, ktorý Svätá stolica v roku 1750 nazvala Rehoľou Najsvätejšieho Vykupiteľa.

Dekrétom Svätej kongregácie z roku 1895 boli jej diela uznané za doktrinálne správne a 11.8.1895 sa začal jej proces blahorečenia.

Koľko členok má rehoľa a kde všade sestry kontemplatívne redemptoristky  pôsobia?

Sr. Helena Džavoronková, OSsR: Duchovné dcéry našej zakladateľky Márie Celesty Crostarosi majú svoje kláštory na všetkých kontinentoch. V približne 48 kláštoroch 500 sestier redemptoristiek. Tichým vyžarovaním lásky, prostredníctvom neustálej modlitby predlžuje misiu Najsvätejšieho Vykupiteľa.

Do Sačurova ste prišli z Bielsko-Białej (Poľsko). Ako vnímate možnosť aktívneho pôsobenia na Slovensku?

Sr. Alena Hutňanová, OSsR: Slovensko je krajom, kde sme sa narodili a kde rástlo povolanie každej z nás až do chvíle, kým sme nevstúpili do poľského kláštora sestier redemptoristiek v Bielsku - Bialej. Začalo sa to 16. októbra 1993 vstupom prvých troch Sloveniek. Je to pre nás miesto, kde sme prežili roky našej počiatočnej formácie a kde každoročne prichádzali nové povolania nielen z Poľska, ale aj zo Slovenska a z Ukrajiny. Sme teda Slovenky a našou túžbou bolo vrátiť sa na Slovensko, aby sme v našom kraji mohli založiť novú fundáciu našej rehole, a tak prispieť k tomu, aby charizma našej zakladateľky sr. Márie Celesty, stala sa nielen známou, ale v istom zmysle bola aj ponukou pre tých, ktorí chcú kráčať po ceste lásky.

Okrem toho na Slovensku sú naši bratia redemptoristi, ktorých apoštolát je podporovaný kontemplatívnym životom redemptoristiek. Misijná služba, ktorú oni v Cirkvi vykonávajú, je pre nás motiváciou k modlitbe, čím sa my samy stávame skutočnými misionárkami. Práve vďaka nim sme pred deviatimi rokmi nadviazali naše prvé kontakty so sestrami v Poľsku.

Na našom území pôsobíte už skoro štyri mesiace. Aké sú vaše dojmy zo Slovenska?

Sr. Alena Hutňanová, OSsR: Na Slovensko sme prišli 12. decembra 2002, takže je to už štvrtý mesiac nášho pobytu v kraji. Začiatky ako vždy nie sú ľahké, ale Boh v nich udeľuje zvláštne milosti, ktoré nám dávali úžasnú silu čeliť začiatočným problémom a ťažkostiam. Tešili sme sa aj z tých drobných vecí, ktoré nám od prvej chvíle prinášali naši dobrodinci. Situácia na Slovensku sa nepochybne za ten dlhý čas zmenila a my sme sa ocitli akoby v trochu inom svete. Dlhší pobyt v Poľsku poznamenal aj našu slovenčinu a preto sa snažíme viac čítať slovenskú literatúru, aby sme si doplnili našu slovnú zásobu. Za každú dobrú radu v akejkoľvek oblasti sme nesmierne vďačné.

Realizácia akých úloh vás v Sačurove čaká? Prečo práve Slovensko?

Sr. Helena Džavoronková, OSsR: Prvoradým naším poslaním a úlohou je modlitba. Hoci sme v Sačurove, našou modlitbou objímame celú Cirkev, svetové dianie. Zvlášť túžime našimi životmi modlitby sprevádzať predovšetkým našu gréckokatolícku Cirkev, eparchiu do ktorej patríme, náročnú službu nášho vladyku Jána, duchovenstvo. Samozrejme, tých, ktorí sa porúčajú do našich modlitieb. Darom modlitby podporujeme misijnú činnosť našich bratov redemptoristov, s ktorými tvoríme dvojitý inštitút.

Okrem toho naším svedectvom lásky, prítomnosťou, slovom chceme byť pomocou pre tých, ktorí smädia po živom Bohu.

Sačurov je naším prechodným kláštorom. Naše spoločenstvo sa onedlho rozrastie o nové sestry, ktoré sa formujú v materskom kláštore v Bielsku- Białej. Ďalšou úlohou, ktorá stojí pred nami, je pripraviť podmienky pre nové sestry, nové povolania. Plánujeme s Božou pomocou stavať kláštor vo Vranove nad Topľou - Lomnici. Preto porúčame do vašich modlitieb toto Božie dielo.

Aký je vzťah sestier k byzantskému obradu?

Sr. Alena Hutňanová, OSsR: Byzantský obrad je drahý každej z nás, keďže všetky štyri, ktoré bývame v Sačurovskom dome, sme gréckokatolíčky. Osobne môžem povedať, že napriek dlhodobému pobytu v Poľsku, kde bol západný obrad, veľmi som túžila po návrate k východnému obradu. Nikde na svete do tejto chvíle neboli sestry redepmtoristky byzantského obradu. A tak som nesmierne vďačná Bohu za to, že nám pomáha uskutočňovať toto dielo. Našou túžbou je spojiť v jeden celok východnú spiritualitu s charizmou sr. Márie Celesty, a tak byť prínosom aj pre našu všeobecnú katolícku Cirkev. Za ten čas, čo sme v kraji, zisťujeme, že východná Cirkev na Slovensku odkrýva nové poklady našej východnej špirituality, pričom siaha do koreňov a začína ich vydávať na denné svetlo. Snažíme sa poznávať tieto nové prvky, ktoré sú predsa tak blízke mníšskemu spôsobu života. Stále sme otvorené pre poznávanie, a tak aj liturgické modlitby v našej kláštornej kaplnke snažíme sa stále obohacovať.

V čom v dnešnej dobe vidíte prínos rehole pre človeka, ktorý uprednostňuje vo svojom živote pseudohodnoty konzumnej spoločnosti pred hodnotami duchovnými?

Sr. Helena Dudová, OSsR: Každý Bohu zasvätený život, každá rehoľa v svojej špecifike charizmy je darom pre Cirkev, pre svet. Zasvätenému životu je zverená úloha ukazovať na Ježiša, ako na cieľ, ku ktorému všetko smeruje. Napriek tomu, že svet žije inými hodnotami, naším životom svedčíme o tom, že najväčším bohatstvom a šťastím človeka je Boh. Iba on môže uspokojiť všetky túžby ľudského srdca.

V každom z nás je túžba po kráse, láske, šťastí. Niekedy si neuvedomujeme, že hľadajúc to, hľadáme Boha, ktorý je prameňom toho všetkého.

V dnešnom svete sa hovorí o láske v rôznych podobách, ktorá často je ďaleko od prikázania lásky, ktoré nám zanechal Kristus. Myslím si, že duchovné bohatstvo našej zakladateľky je aktuálne v súčasnosti. Ukazuje cestu jednoty s Bohom skrze modlitbu a vzájomnú lásku, cestu hlbokého duchovného života, na ktorú sú všetci pozvaní. Nie je to cesta ľahká. Je to cesta slobodného podarovania sa iným, odpustenia a milovania do krajnosti, ako Ježiš. Je to možné vďaka neustálej kontemplácii Kristovho tajomstva, ktoré rozvíja v nás vlastnosti charakteristické pre naše spoločenstvo: vnútornú radosť plnú úsmevu, úprimnú jednoduchosť a pravú lásku.

Zdroj: Slovo 04/2003
Autor: Adriana Dolinská - všetky články od tohto autora (2)

všetky súvisiace odkazy (6) »

Mníchovo videnie
20.02.2007 | Spiritualita | | Čítanosť(5993)
Mníchovo videnie
Rád sv. Bazila Veľkého (OSBM)
15.01.2006 | Publicistika | Slovo 02/2006 | Čítanosť(7341)
Rád sv. Bazila Veľkého (OSBM)
Východné mníšstvo
01.10.1998 | Spiritualita | Slovo 19/1998 | Čítanosť(9376)
Východné mníšstvo

všetky súvisiace články (4) »

všetky súvisiace správy (8) »

všetky súvisiace životopisy svätcov (1) »

 

všetky komentáre »


Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε