www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=123
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 18. január 2022     Meniny oslavuje: Bohdana

Zoεpédia - náhodný výber: Charitný domov, Boží Duch v tebe vol..., Trojica - dogma Najs....     pohľadnice

01.05.2003 | Spiritualita | ThDr. Ľubomír Petrík, PhD. | Čítanosť(10917)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Výchova detí v kresťanskej rodine

Výchova detí v kresťanskej rodine

Doteraz sme rozprávali o sviatostnom manželstve, lebo ono je predpokladom šťastnej kresťanskej rodiny. V minulom čísle sme už rozprávali o otvorenosti pre život, aby manželia v dôvere v Boha neváhali prijať deti. Dnes začíname rozprávať o výchove detí, lebo deti je potrebné nielen prijať, ale aj vychovávať. „Keďže rodičia dali život svojim deťom, viaže ich veľmi vážna povinnosť poskytnúť svojmu potomstvu aj výchovu. Preto ich treba mať za prvých a hlavných vychovávateľov svojich detí. Táto ich výchovná úloha je taká dôležitá, že ak chybuje, len ťažko ju možno nahradiť“ (Gravissimum educationis 3).

Boh – vychovávateľ

Všimli ste si, že dejiny spásy môžeme prirovnať k výchove? Boh vychováva vyvolený národ. Ale vychováva aj konkrétneho človeka. Osobné dejiny každého z nás sa podobajú výchovnému procesu. V našom živote sa zračí Božia pedagógia. Dobrotivý Boh je ten najlepší pedagóg, ten najlepší vychovávateľ. Keď otvoríme Sväté písmo, na každej stránke vidíme, že Bohu na nás veľmi záleží a preto nás vychováva. Keby mu na nás nezáležalo, nevychovával by nás. Boh hovorí: „Izrael je môj prvorodený syn“ (Ex 4,22). A ako vychováva svoj ľud? Miluje ho. Mnohorakými spôsobmi mu dáva poznať, že človek nežije len z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst (porov. Mt 4,4).

Ježiš Kristus hovorí:  „Učte sa odo mňa...“ (Mt 11,29). Učí nás ako žiť, aby sme našli odpočinok pre svoju dušu, aby sme svoj život prežívali v pokoji a v dôvere, že sme v Otcovom náručí. Ale nás aj pozýva učiť sa od neho ako si počínať pri výchove. On svojich učeníkov vychováva tak, že im ohlasuje radostnú zvesť slovom a skutkom. Všetko, čo robí je vyučovaním a vychovávaním učeníkov. Ježiš sa dokonca stotožňuje s tými, ktorých vychováva. Bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu (porov. Hebr 4,15) a berie na seba trest, ktorý hrozil nám (porov. Iz 53,5). A svojim učeníkom, teda aj nám hovorí:  „Nenechám vás ako siroty, prídem k vám“ (Jn 14,18) a na inom mieste:  „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28,20).

Všetok spasiteľný výchovný proces završuje Svätý Duch:  „Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal“  (Jn 14,26).

Cirkev - vychovávateľka

Kristova cirkev, vychovávaná Svätým Duchom, sama sa stáva vychovávateľkou. Prví kresťania sa vytrvalo  „zúčastňovali na učení apoštolov“ (Sk 2,42) a aj sv. apoštol Pavol vychováva tých, ktorým píše svoje listy, keď ich vyzýva, aby ho nasledovali a napodobňovali:  „Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista“ (1Kor 11,1). Ježiš na adresu apoštolov hovorí:  „Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda“ (Lk 10,16).

Druhý vatikánsky koncil učí, že osobitným spôsobom sa vychovávateľská povinnosť týka Cirkvi, a to nielen preto, že ju treba uznať i za ľudskú spoločnosť, ktorá je schopná vykonávať výchovnú činnosť, ale predovšetkým preto, že má za povinnosť zvestovať všetkým ľuďom cestu spásy a veriacim udeľovať život v Kristovi a starostlivo im poskytovať neprestajnú pomoc, aby mohli dosiahnuť plnosť tohto života. Cirkev ako Matka a Učiteľka je teda povinná týmto svojim dietkam poskytovať takú výchovu, ktorá by prenikla celý ich život duchom Kristovým (porov. Gravissimum educationis 3).

Rodičia ako vychovávatelia

Prečo tento dlhší biblický úvod? Aby sme si uvedomili, že rodičia sa podobajú Bohu a spolupracujú s ním nielen pri splodení svojich dietok, keď sú účastní na jeho stvoriteľskom diele, ale aj pri ich výchove, pretože sa vtedy podieľajú na vychovávateľskom diele Božom. Veď človek patrí Bohu a Boh si ho vychováva, aby ho človek poznal a miloval. Nie je to úžasné, že sa môžeme podieľať aj na tomto Božom diele?

Dieťa patrí na prvom mieste Bohu. Z toho pre rodičov vyplýva veľká a zodpovedná úloha vychovať deti nielen pre tento svet, ale aj pre Boha, aby sa vzmáhali  „v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí“ (Lk 2,52).  „Rodičia sa majú dívať na svoje deti ako na deti Božie a rešpektovať ich ako ľudské osoby“ (KKC 2222). 

Rodičia kresťanskou výchovou pomáhajú svojim deťom, aby vo svojom živote dokázali Bohu povedať „áno“. Pre dieťa je požehnaním, ak sú jeho rodičia prorokmi. My máme akúsi bázeň pred pojmom prorok, pretože k starozákonným prorokom máme veľkú úctu. Ale kresťan naozaj má byť prorokom vo svojom dome. Prorok nie je len ten, kto predpovedá budúcnosť, ale aj ten, kto vie v prítomnosti čítať znamenia časov. Najväčším prorokom je sv. Ján Krstiteľ. On nielen predpovedal, že Kristus príde, ale ako jediný z prorokov mohol naňho ukázať:  „Keď na druhý deň videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: «Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som hovoril...»“  (Jn 1,29-30). Ján Krstiteľ vydal svedectvo, že toto je Boží Syn (porov. Jn 1,34). Toto je úloha kresťanských rodičov ako vychovávateľov svojich detí. Ukázať im svojim životom a slovom na Ježiša Krista. Kto iný to môže urobiť efektívnejšie ako rodičia? Ak to neurobia rodičia, iba veľmi ťažko je možné hľadať adekvátnu náhradu.

 „Neodmysliteľným rozlišovacím znakom kresťanov, najmä kresťanských rodín je, že vedia každé dieťa, ktoré prichádza na tento svet, prijať, milovať, mať v úcte, postarať sa o jeho mnohostrannú a jednotnú výchovu hmotnú, citovú, vzdelávaciu a duchovnú“  (Familiaris consortio 26).

Kresťanským rodičom teda musí záležať na celistvej výchove dieťaťa ako osobnosti, nevynímajúc nič z toho, čo dieťa potrebuje pri svojom osobnostnom raste. Kresťanská výchova v sebe toto všetko zahŕňa. Kresťanskí rodičia teda napomáhajú k tomu, aby sa ich deti stále viac stávali žiariacou ikonou Ježiša Krista, aby sa obraz Boží, na ktorý boli stvorené neznehodnotil, ale naopak, aby bol stále viac čitateľný.

Zdroj: Slovo 05/2003
Autor: ThDr. Ľubomír Petrík, PhD. - všetky články od tohto autora (9)

Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε