www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=140
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 25. jún 2022     Meniny oslavuje: Tadeáš

Zoεpédia - náhodný výber: Triteizmus, Kantor, Iniciácia – znaky a ....     pohľadnice

28.08.2002 | Duchovné články | Čítanosť(8183)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Homília Mons. Edwarda Nowaka, sekretára Kongr. pre kauzy svätých – Ľutina 28. 8. 2002

Homília Mons. Edwarda Nowaka, sekretára Kongr. pre kauzy svätých – Ľutina 28. 8. 2002

Bratia a sestry!

V tento krásny sviatok Presvätej Bohorodičky – Panny Márie sa nás zmocňuje skutočne úprimný prejav úcty, vďaky, lásky, dôvery a v duchu by sme chceli položiť kyticu kvetov do jej náručia a povedať niekoľko slov, ktoré ani dobre ani dostatočne nedokážeme sformulovať.

Prichádza nám na myseľ jej postavenie, jej úloha v Kristovom vykupiteľskom diele a mnohé tiché zásahy jej srdca aj do nášho života. Materinský vzťah, ktorý má ku Kristovi, má zaiste aj k jeho dielu – Cirkvi a má ho ku každému z nás. Pascal kedysi povedal, že: „Srdce má dôvody, ktoré rozum nepozná.“

Cirkev nikdy nestotožňovala Pannu Máriu s Bohom, ale vždy vedela a učila, že má svoje osobitné a jedinečné postavenie vo svete, aj keď zostáva človekom v plnom zmysle slova. Je jediným človekom, o ktorom môžeme povedať: Svätá Mária – Bohorodička.

Ústredným obsahom tohto sviatku je pravda, že Mária je jediným ľudským stvorením, ktoré po Kristovi vstúpilo so svojím telom a dušou do nebeskej blaženosti. Tajomstvo je v tom, že Mária je oslávená aj s telom na rozdiel od ostatných ľudí, čo umierajú v stave milostí a oslávenie ich tela sa uskutoční podľa viery Cirkvi až na konci sveta pri druhom príchode Krista v okamihu zmŕtvychvstania celého ľudského pokolenia.

Je to ako lúč večného svetla, ktorý víťazí nad tmou sveta a dáva nám, vyhnaným synom Adama a Evy, pevnú nádej a záruku na konečné víťazstvo nad všetkými nepriateľmi našej spásy. Mária už dosiahla svoj cieľ! Ona bola „plná milosti“, ona priamo spolupracovala s Kristom na spáse ľudstva a preto ju Boh Otec urobil účastnou aj na Jeho zmŕtvychvstaní.

Nanebovzatie Panny Márie nie je len jej osobnou záležitosťou. V skutočnosti Mária nikdy nebola pred Bohom ako „súkromná osoba“. Preto aj jej osobné privilégia a tajomstvá jej života nikdy neboli oddelené od jej poslania v dejinách spásy, v ktorých mala zvláštne  poslanie. V tomto svetle aj jej Nanebovzatie nadobúda osobitný význam pre celú Cirkev a celý svet. Je to udalosť, ktorá nám predstavuje spásu, úplne uskutočnenú na jednom úde Cirkvi. Nanebovzatie Panny Márie je pre nás ako kotva, zhodená do mora večnosti, je pre nás zárukou nádeje, že aj my sa dostaneme s telom i dušou tam, kde nás Ona predišla.

V zjavení sv. Jána (Zjv 12,1) je „Žena odetá slnkom, pod nohami má mesiac a na hlave veniec z dvanástich hviezd“. Kresťanská tradícia videla v ňom predstavenú Máriu, Matku Cirkvi. Toto apokalyptické videnie sa už v Márii splnilo. Mária je už to, čo budeme my po našom zmŕtvychvstaní. Ona je garanciou, že my, telo a duša – celý človek, budeme spasení. Spása človeka znamená pre nás veriacich „Zmŕtvychvstanie tela, nové nebo a novú zem“ (Zjv 21,1).

Dnešná slávnosť prináša nám – Božiemu ľudu posolstvo potechy a sily, aby sme sa nedali znechutiť zdanlivým víťazstvom zlých mocností, ale vytrvali v boji, ktorý určite skončí pre nás ako pre Máriu víťazstvom a vstúpením do večnej slávy.

Mária, ktorú predstavuje apokalyptická žena, sa nezjavuje vo svojej vlastnej žiare, ale vo svetle jej Syna. Sláva Nanebovzatej je slávou Krista. Okrem toho je predstavená s „mesiacom pod nohami“. Mesiac je v biblickej reči symbolom nestálosti a premenlivosti života. Mária má už tento stav „pod nohami“. Ona je už v kráľovstve pokoja, radosti a šťastia. Teda apokalyptická žena je pre všetkých veľkým znamením na nebi, znamením nového života, nášho zmŕtvychvstania, nášho konečného víťazstva s Kristom nad všetkými nepriateľmi.

Pre túto potešiteľnú skutočnosť je sviatok Nanebovzatia Panny Márie sviatkom radosti a plesania Cirkvi. Cirkev pozdravuje Máriu slovami Alžbety: „Požehnaná si medzi ženami! Blahoslavená si, že si uverila! A Mária odpovedá na tento pozdrav slávnostným spevom vďaky: „Velebí duša moja“ ..., spevom Magnifikát, ktorý asi najlepšie vyjadruje význam a posolstvo dnešného sviatku, ktorý je oslavou Božieho milosrdenstva, Božej lásky a všemohúcnosti! Tento spev je vďačnosťou a radostnou oslavou celých dejín spásy, ktoré sa plne uskutočnili v Márii.

Keď sa dnes dívame na slávu Panny Márie a vžívame sa do jej blaženosti, uvedomujeme si, že sa oplatí prijať Božie plány, aj keď sú niekedy náročné a nevyspytateľné, že sa oplatí brať vážne Máriine slová: Urobte všetko, čokoľvek vám Ježiš povie (porov. Jn 2,5); slová, ktoré by sa mali stať sprievodcami a náplňou nášho života. Jej účinné orodovanie a jej materská a láskavá pozornosť nech nám pomáhajú dať vždy správnu odpoveď na naše životné otázky a zaujať k nim vždy správny postoj.

Mária je pre nás vzorom, ktorý je na čele zástupu blahoslavených a svätých, medzi ktorými je aj náš blahoslavený biskup-mučeník Pavol Peter Gojdič. Pred mesiacom 17. júla tohto roku ste po prvýkrát oslávili jeho sviatok, tak ako ho vyhlásil Svätý Otec, pápež Ján Pavol II. dňa 4. novembra v Ríme pri jeho vyhlásení za blahoslaveného. Je to veľká Božia milosť, ktorú dostala vaša miestna cirkev a treba veriť, že v krátkom čase pribudne k nemu ďalší blahoslavený biskup Vasiľ Hopko, ktorého proces beatifikácie je pred ukončením.

Títo dvaja biskupi boli veľkými ctiteľmi Presvätej Bohorodičky, ale tradícia sa zachovala aj naďalej, lebo aj váš terajší biskup Ján má vo svojom erbe heslo: „Pokoj a milosrdenstvo pod ochranou Márie“. O vašej úcte k Márii svedčí veľa chrámov zasvätených Mariánskym sviatkom, z ktorých je 35 chrámov zasvätených Zosnutiu Presvätej Bohorodičky.

Všetko, čo si dnes zo života Panny Márie pripomíname, vedie nás od rozveselených sŕdc k hlbokým úvahám. Jej život nám predkladá niekoľko poučení. Z nich si vyberme aspoň jedno: „Do neba sa ide po zemi!“ Možno vás prekvapí tento odkaz Nanebovzatia, ale je pravdivý a vždy aktuálny. Zamyslíme sa nad týmto odkazom. Áno, do neba sa ide po zemi. Chceme si ho osvojiť a plniť. Nie je to ľahké. Preto prosme Nanebovzatú Bohorodičku o silu pre plnenie tohto odkazu. Ona od nás nie je preč, iba je v pozadí. Tak ako v Ježišovom živote. Ale majme ju stále pred očami. Len tak môžeme mať pevnú nádej, že tú, ktorú chceme nasledovať na ceste po zemi, budeme nasledovať aj na ceste do neba. Amen.

všetky súvisiace odkazy (4) »

Stúpajú a síl im pribúda
02.10.2007 | Publicistika | Slovo 2007, č. 19 - 20. | Čítanosť(7885)
Stúpajú a síl im pribúda
Ľutinské stretnutia 1994
01.08.1994 | História | Slovo 16/1994 | Čítanosť(9066)
Ľutinské stretnutia 1994

všetky súvisiace články (14) »

všetky súvisiace články (11) »

všetky súvisiace správy (44) »

Človek potrebuje človeka
27.08.2006 | Čítanosť(11866)
Človek potrebuje človeka

všetky súvisiace fotogalérie (7) »

všetky súvisiace heslá (1) »

 

všetky komentáre »


Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε