www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=141
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 18. január 2022     Meniny oslavuje: Bohdana

Zoεpédia - náhodný výber: Charitný domov, Subordinacianizmus, Kathizma.     pohľadnice

01.01.2006 | Spiritualita | Mgr. Maroš Riník | Čítanosť(6782)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Krst

Krst

V Katechizme Katolíckej cirkvi sa píše: „Sviatosťami uvádzania do kresťanského života, t.j. krstom, birmovaním a Eucharistiou, sa kladú základy celého kresťanského života. Účasť na Božej prirodzenosti, ktorú ľudia dostávajú prostredníctvom Kristovej milosti, má istú podobnosť so vznikom, rastom a udržiavaním prirodzeného života... Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní.“ (KKC 1212,1213). 

Snáď väčšina z nás sme boli pokrstení ako malé deti. Toto rozhodnutie za nás uskutočnili rodičia v spolupráci s krstnými rodičmi. Oni sa za nás zriekli Zlého Ducha, všetkých jeho skutkov, všetkej jeho služby a všetkej jeho pýchy. Pridali sa ku Kristovi, aby sme sa mu mohli v celom svojom živote klaňať a slúžiť mu. Nie všetkým sa však dostalo skutočného uvedenia do kresťanského života. Náš krst zostal akoby uväznený v krstnej košieľke, ktorá nás tlačí a nedovoľuje, aby sa ďalej rozvíjal a dozrieval. Možno niektorí ešte stále nosíme pod svojím odevom šatôčky z prvého svätého prijímania. No aj z tých sme už dávno vyrástli a sú nám malé. Zo semienka, ktoré nie je pravidelne zalievané, okopávané, ošetrované, nebude môcť vyrásť mohutný a krásny strom. Podobne aj náš krst, ak zostal v krstnej perinke alebo vo vedomostiach z prípravy na prvé sväté prijímanie, s určitosťou nemôže prinášať svoje ovocie a nemôžeme mať z neho radosť.

Istý misionár spomína na svoje ohlasovanie v Kalkate v Indii takto: Raz po kázni prišiel ku mne vysokoškolák, poslucháč kalkatskej univerzity, a povedal mi: „Ja verím, čo ohlasujete o Ježišovi Kristovi, lebo je to jasné a krásne. Ale neviem, či sa mám dať pokrstiť. Študujem tu na univerzite právo. Môj otec je veľký boháč v južnej Indii a ja som jeho jediný syn, jediný dedič. Keby som sa dal pokrstiť, nedal by mi viac ani halier na štúdium, nemohol by som doštudovať, nemohol by som pracovať ako právnik ani nijako ináč, lebo som členom brahmanskej kasty, a napokon by ma otec vydedil a stal by som navždy žobrákom. Povedzte mi, čo mám robiť?“ Odpovedal som mu takto: „Uvážte, ale hlboko uvážte, čo je viac: byť slobodným synom nebeského Otca alebo byť otrokom hmotných dobier tu na svete?“ Tento mladík sa dlho modlil, vložil si hlavu do dlaní a premýšľal. Napokon vstal a povedal: „Rozhodol som sa pre krst.“ Po krste povedal otec synovi: „V tej chvíli si stratil všetko: prestávaš byť mojím synom a dedičom  a už nedostaneš odo mňa ani halier.“ A syn pokojne dodal: „V tejto chvíli som získal všetko. Stal som sa synom a dedičom nebeského Otca a som naplnený nesmiernym šťastím.“

Nie som si istý, či by sme aj my dnes mohli takto povedať. Sme naozaj nesmierne šťastní, že nás dali rodičia pokrstiť? Teší nás fakt, že sme sa krstom stali novým stvorením – na obraz Ježiša Krista, adoptívnymi Božími synmi a dcérami a máme účasť na Božej prirodzenosti? Ak by som ti dnes povedal, že si vyhral v lotérii 50 miliónov alebo aspoň nové auto, to by bola správa... určite by si hneď bežal po výhru... Ja ti však hovorím, že ty si vyhral oveľa viac, ako si vieš predstaviť, a túto výhru už nosíš v sebe. Sám Kráľ vesmíru sa ponúkol tebe i mne. Veľký, mocný Boh ťa urobil  svojím dedičom. V Liste apoštola Pavla Galaťanom čítame: „Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo. Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: „Abba, Otče!“ A tak už nie si otrok, ale syn; a keď syn, tak skrze Boha aj dedič.“ (Gal 4,4-7) Skrze Ježiša Krista, ktorého poslal Boh pre teba, už nemusíš byť otrokom tohto sveta, jeho túžob a žiadostí, ale, naopak, môžeš byť slobodným Božím synom a dedičom večného života. Svätý Duch, ktorého si dostal v tajomstve myropomazania, ťa navždy označil svojou pečaťou na znak toho, že už nepatríš tomuto svetu, ale Ježišovi Kristovi. Si navždy v jeho službe a ochrane. Sv. Ambróz hovorí: „Pripomeň si teda, že si dostal duchovný znak, ducha múdrosti a rozumu, ducha rady a sily, ducha poznania a nábožnosti a ducha svätej bázne, a chráň si, čo si dostal. Boh Otec ťa označil, Ježiš Kristus ťa posilnil a vložil ti do srdca Ducha ako závdavok.“ Tento závdavok, to je istota. To je výherný lós, ktorý nosíš v sebe. Pokiaľ ho máš a pokiaľ v tebe žije, a nie živorí, máš večný život. Tento Duch vzkrieseného Ježiša Krista s tvojou spoluprácou z teba urobí zrelého a dospelého kresťana so živou vierou, nielen podľa mena a zápisu v matrike, ale najmä podľa svedectva každodenného života.

Svätý apoštol Jakub dodáva: „Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť? Ak je brat alebo sestra bez šiat a chýba im každodenná obživa a niekto z vás by im povedal: „Choďte v pokoji! Zohrejte sa a najedzte sa!“, ale nedali by ste im, čo potrebujú pre telo, čo to osoží?! Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva. Ale niekto povie: „Ty máš vieru a ja mám skutky.“ Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru. Veríš, že Boh je jeden? Dobre robíš. Ale aj diabli veria, a trasú sa! (Jak 2,14-19).  Brat a sestra, prijmi tieto slová apoštola Jakuba ako pozvanie k tomu, aby tvoja viera stále viac a viac rástla. Aby nezostávalo iba pri hrdinských slovách v chráme pri modlitbe, ale aby sa viera prejavila aj v tvojom reálnom živote: v práci, v škole, v rodine,... Na to, aby bol človek v časoch prvotnej Cirkvi pokrstený, musel vydávať znaky kresťanského života. Potom, keď prešiel viacročným katechumenátom – postupným uvedením do kresťanského života, ho Cirkev prijala do svojho lona. Naďalej sa o neho starala a živila ho Božím slovom a sviatosťami. To všetko uprostred zhromaždenia – v spoločenstve bratov a sestier. A na týchto troch skutočnostiach stojí celý kresťanský život: Božie slovo, Eucharistia a spoločenstvo. Učiteľský úrad Cirkvi vo svojich dokumentoch povzbudzuje a nabáda k tomu, aby sme sa vrátili k prvotnému modelu uvedenia človeka do viery. Aby sa naše farnosti postupne premieňali z množstva anonymných ľudí, ktorí súkromne prežívajú vzťah s Bohom, na živé spoločenstvá Božích synov a dcér. V nich táto viera môže postupne dozrievať a tam sa môžu ukázať znaky viery.

Zdroj: Slovo 01/2006
Autor: Mgr. Maroš Riník - všetky články od tohto autora (2)
Samostatné slávenie krstu alebo myropomazania I.
13.11.2007 | Liturgia | Slovo 2007, č. 16. | Čítanosť(19940)
Samostatné slávenie krstu alebo myropomazania I.
Postup pri krste a myropomazaní II.
13.11.2007 | Liturgia | Slovo 2007, č. 14. | Čítanosť(20997)
Postup pri krste a myropomazaní II.

všetky súvisiace články (7) »

všetky súvisiace články (2) »

Sviatok Bohozjavenia Pána
16.01.2016 | Čítanosť(4961)
Sviatok Bohozjavenia Pána

všetky súvisiace správy (6) »

všetky súvisiace fotogalérie (1) »

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.
6. január | Čížek, A.: Synaxár životy svätých. Spolok b. P.P. Gojdiča : Prešov, 1998. ISBN 80-967341-1-3.; ; | Čítanosť(5874)
Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.
Svätý hieromučeník Kornélius Stotník.
13. september | Foto: https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Korn%C3%A9lius#/media/Soubor:Baptism_of_cornelius.jpg ; | Čítanosť(1995)
Svätý hieromučeník Kornélius Stotník.

všetky súvisiace životopisy svätcov (4) »

Iniciácia
Čítanosť(12525)
Iniciácia

všetky súvisiace heslá (5) »

 

všetky komentáre »


Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε