www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=147
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 20. január 2022     Meniny oslavuje: Dalibor

Zoεpédia - náhodný výber: Asketika, Kantor, Cirkev ako rodina - ....     pohľadnice

15.01.2006 | Duchovné články | Čítanosť(5339)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Vyhnanstvo – Boh napráva svoj ľud

Vyhnanstvo – Boh napráva svoj ľud

Kniha Deuteronomium hovorí o vyhliadkach izraelského ľudu na exil týmito slovami: „Budúce pokolenie a vaši synovia, ktorí prídu po vás, aj cudzinci, čo prišli zďaleka, uvidia navštívenie a biedu tejto zeme, choroby, ktorými ich bude Jahve trestať. Jahve ich vyrval v svojom hneve, rozhorčení a nevôli z ich zeme, a vyhnal ich do cudzej zeme, ako je to dnes" (Dt 29,22;28).

Môžeme si klásť otázku: Ako je to možné, že Boh, ktorý sa doteraz prejavoval taký láskavý a milosrdný, ktorý konal také nádherné divy v prospech svojho ľudu, rukolapné zázraky pri odchode z Egypta, počas putovania na púšti a pri zázračnom dobývaní zasľúbenej zeme, hovorí tieto prorocké slová, také tvrdé pre jeho ľud?

Písmo hovorí, že Boh vychováva svojich synov, takisto ako otec, čiže nápravným trestom. Po prvotnom hriechu obrátil sa človek s chorým srdcom k modlám tohto sveta a niet takej normy ani zákona, ktorý by obrátil toto choré srdce k Pravde, to znamená k Bohu.

Ježiš nazve samého seba ako „Cesta, Pravda, Život“, aby sme pochopili, že naše modlárske srdce sa uzdraví, iba ak naše oči budú upreté na Neho.

Vráťme sa k predchádzajúcej otázke. Prečo také drastické požiadavky zo strany Boha voči svojmu ľudu, berúc do úvahy to, že ostatné národy nie sú o nič menej hriešne ako tento ľud?

Odpoveď nám dáva sám Boh: „Izrael je mojím ľudom; Izrael je ľud, ktorý sa stal mojím vlastníctvom. Preto sa starám oň, vychovávam ho a naprávam."

A vidíme to, ako nám hovorí aj prorok Ámos: „Iba vás som poznal zo všetkých národov zeme; a preto trescem na vás všetky hriechy vaše (Am 3,2).“

Keď Jahve hovorí o Izraeli, že „iba vás som poznal“, musíme pochopiť sloveso „poznať“ v tom najhlbšom biblickom význame, ktorý znamená nastoliť vzťah milostnej skúsenosti s inou osobou; skúsenosť, ktorá vyústi, ako to vidíme u prorokov a vo Veľpiesni, až do manželskej intimity. Okrem toho, v súvislosti s prorokom Ámosom, „poznať“ znamená aj vyvoliť, rozlišovať a milovať. Čiže v očiach proroka vzťah Izraela nie je akýmsi privilégiom, ale je to požiadavka vernosti, zmluvný záväzok: Izrael ostáva označený navždy.

Preto Cirkev, kresťania, čo sme novým izraelským národom, takisto nosíme znak krstu ako znak príslušnosti, že patríme Bohu a nikomu inému.

Kniha Deuteronomium hovorí o tejto príslušnosti výrazmi „konsekrovaný (zasvätený) a vlastníctvo“: „Veď ty si svätý národ Pána, Boha svojho (doslovný preklad - ty si zasvätený národ Jahvemu, Bohu tvojmu). On si ťa vyvolil za svoj vlastný národ, zo všetkých národov, čo sú na zemi (Dt 7,6).“

Preto perspektívu vyhnanstva treba chápať vo svetle „vyvolenia“, ktoré bude mať vrchol (resp. ktoré vrcholí) v Ježišovi Kristovi, ktorý nemal nijaký hriech, urobil sa za nás hriechom, ako hovorí sv. Pavol, aby smrťou na kríži (tým, že zomrel za nás na kríži) očistil nás všetkých.

Sv. Marek nám povie, že „každý bude ohňom solený“ (Mk 9,49); tento očistný oheň, ktorý nás premení na svetlo sveta a soľ zeme (Mt 5,13-16), je kríž nášho Pána Ježiša Krista.

Ježiš je nevinný a platí za vinníkov. „Bol ranený pre naše vzbury, strýznený pre naše neprávosti, trest k nášmu blahu je na ňom (doslova - priniesol nám pokoj) a ranami jeho sme uzdravení (Iz 53,5).“

A tak vidíme Ježiša, ako berie vyhnanstvo na seba, zanechávajúc Otcovu slávu, zostúpiac na zem. On, Baránok bez poškvrny, prijíma očisťovanie a je solený ohňom kríža, meniac sa tak na Dobrého pastiera, ktorý dávajúc svoj život za ovce, privádza ich k Otcovi: "Ja som Dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce" (Jn 10,11).

IGLESIA SIN FRONTERAS

P. Antonio Pavia, Quito - Ecuador

Preložila E.Ilečková

Zdroj: Slovo 02/2006
Svedectvo o Božom Slove: Stačí iba slovo.
11.01.2016 | Duchovné články | Gréckokatolícky kalendár 2001, Spolok sv. Cyrila a Metoda : Michalovce | Čítanosť(7113)
Svedectvo o Božom Slove: Stačí iba slovo.
Naj... správy v Biblii
02.10.2007 | Teológia | Čítanosť(7659)
Naj... správy v Biblii
Peniaze očami Biblie
27.02.2007 | Teológia | Čítanosť(9022)
Peniaze očami Biblie

všetky súvisiace články (18) »

všetky súvisiace články (5) »

Biblia
Čítanosť(10801)
Biblia

všetky súvisiace heslá (1) »

 

všetky komentáre »


Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε