www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=155
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 18. január 2022     Meniny oslavuje: Bohdana

Zoεpédia - náhodný výber: Nedele veľkonočného ..., Hudba - cirkevná, Encyklika.     pohľadnice

15.02.2006 | Publicistika | Čítanosť(7173)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Zvon bez hlasu, les bez šumu, vták bez spevu Kto sú sluchovo postihnutí?

Zvon bez hlasu, les bez šumu, vták bez spevu Kto sú sluchovo postihnutí?

Nevidieť znamená oddeliť sa od hmotných vecí, ale nepočuť znamená oddeliť sa od ľudí. Svetová zdravotnícka organizácia zaraďuje sluchové postihnutie na druhé miesto z hľadiska závažnosti postihnutia. Počujúci človek si neuvedomuje, aký je sluch pre jeho život dôležitý. Berie to ako samozrejmosť. Aj Boh sám na mnohých miestach vo Svätom písme vyzdvihuje jeho význam a hovorí: počúvaj, syn môj, alebo nakloň svoje ucho.  Pre počujúceho je samozrejmé zachytávať zvuky – či už doma, v práci, v prírode, alebo inde, sluchom vníma aj reč ostatných ľudí. Aj vieru prijíma z počúvania.

Čo však s tými, ktorí o tento veľký dar počúvania z nejakého dôvodu prišli?

Ťažké odhaľovanie

Ľudia postihnutí stratou sluchu majú v každej oblasti života sťažené podmienky. Veľmi ťažko komunikujú. Strata sluchu im obmedzuje prístup k poznávaniu a tým aj k plnohodnotnému vzdelávaniu. Iná je situácia ľudí, ktorí sú úplne hluchí od narodenia, iná u tých, ktorí ohluchli, keď už mali reč vyvinutú, iná zas u tých, ktorí majú len oslabený sluch.

Na rozdiel od iných vrodených porúch je vrodená hluchota pri narodení skrytá. Dieťa sa po narodení ničím neodlišuje od ostatných novorodencov. Na začiatku sa vyvíja tak ako ostatné dojčatá. Takáto situácia trvá až do obdobia bľabotania. Až vtedy sa začnú prejavovať dôsledky sluchového postihnutia aj navonok. Prejavujú sa jednak v reči, jednak v psychike detí. Odraz na psychike sa najvýraznejšie prejavuje tým, že dokiaľ sa nevyvinie reč, nemôže sa vyvinúť ani abstraktné myslenie, prípadne sa vyvinie len úmerne rečovému vývinu. Okrem toho, v duševnom vývine chýbajú sluchové pocity, vnemy a predstavy, ale aj sluchové zložky zrakových vnemov. Obvykle platí, že čím je sluchová porucha ťažšia, tým väčšie sú obmedzenia postihnutého človeka v medziosobných kontaktoch. Spravidla býva narušená aj jeho komunikácia. Navyše sa často stáva, že sa sluchové postihnutie spája s ďalšími postihnutiami, ktoré sa prejavujú nízkou inteligenciou, poruchami správania sa a pod.

Rozhoduje vek

Ak sluchové postihnutie vznikne po narodení, má na život človeka odlišné dôsledky. Vek, v ktorom narušenie nastalo, je zvlášť dôležitý. Významnou mierou ovplyvňuje ďalší vývin. Čím skôr porucha vzniká, tým horšie sú jej následky a vplyvy na normálny psychický vývin. Veľmi negatívne vplýva na vývin dieťaťa, ak narušenie sluchu nastane pred vývinom slovnej zásoby.
Ak narušenie sluchu vzniká u dieťaťa po získaní základov slovnej zásoby ( v 3. až 4. roku života) alebo v ďalších rokoch, následky sú miernejšie, lebo poznávacie funkcie a rečová schopnosť sa stihla rozvinúť. Problémy predsa len môžu vzniknúť zmenami vo vzťahoch postihnutého, lebo jeho možnosť dorozumievania je obmedzená. To mu často spôsobuje psychickú záťaž.

Hluchí a nedoslýchaví

Absolútna hluchota sa vyskytuje iba zriedkavo. Nie je to nejaký zvláštny druh postihnutia.

Jej podstata je vo vysokom stupni poškodenia sluchu. Absolútna hluchota sa vyskytuje len zriedkavo a jej príčinou je funkčné vyradenie sluchového nervu alebo sluchového centra. Približne 98% nepočujúcich má zvyšky sluchu.

Nedoslýchavosť môže postihnúť človeka v každom veku. Za nedoslýchavého sa považuje taký človek, ktorému sa poškodenie sluchového orgánu dá zmierniť tak, že pomocou sluchových protéz môže vnímať hovorenú reč (aj keď obmedzene).

Ťažko nedoslýchaví počujú šepot najviac zo vzdialenosti 1 m, stredný stupeň nedoslýchavosti od 1-3 m, Pri ľahkej nedoslýchavosti počuje človek šepot od 3-6 m. Najvýhodnejším meradlom sluchovej ostrosti je hlasná konverzácia. Človek, ktorý hovorenú reč počuje len zo vzdialenosti 2-3 m a pri väčšej vzdialenosti ju vníma chybne, patrí medzi nedoslýchavých.

Príčiny vzniku

Postihnutia sluchu sú rozličného druhu a zapríčiňujú ich rozličné faktory. Patria medzi ne časté zápaly stredného ucha alebo infekčné choroby stredného ucha, dedičnosť, toxické poruchy látkovej výmeny, silné vplyvy hluku, onemocnenia matky počas tehotenstva,  predčasný pôrod, nízka pôrodná váha, poranenia hlavy, novorodenecká žltačka, zápal príušných žliaz, osýpky, šarlach, záškrt, bakteriálne zápaly, toxoplazmóza, HIV infekcia a ďalšie.

Cesta k nádeji

Rozsah následkov narušenia sluchu ovplyvňujú podmienky prostredia, predovšetkým blízke osoby z rodiny postihnutého, ale aj všetky inštitúcie, ktoré majú za úlohu podporovať sluchovo postihnutých. Napr. pedoaudiologická poradňa môže poskytovať cenné rady rodičom sluchovo postihnutého dojčaťa. Anomáliám v psychickom vývine sa darí vyhnúť, ak je v ranom veku začatá špeciálnopedagogická a terapeutická starostlivosť.

Ako je to u nás

Na Slovensku je evidovaných 5-7% populácie nepočujúcich alebo nedoslýchavých. Podľa neoficiálnych štatistík sa 90% detí so sluchovým postihnutím  narodí v počujúcej rodine. Tento údaj jasne poukazuje aj na dôvod snahy rodičov zaradiť svoje dieťa medzi počujúcich rovesníkov.

Sluch sa na Slovensku nevyšetruje každému novorodencovi. Optimálne by bolo do 1 mesiaca zistiť, že dieťa nepočuje, do 3 mesiacov zistiť príčinu a do 6 mesiacov prideliť vhodný načúvací aparát. Toto je však skomplikované skutočnosťou, že do pol roka vydávajú všetky bábätká vokalizované zvuky a je preto ťažké rozoznať počujúce dieťa od nepočujúceho.

Riešenia

V súčasnosti už existuje množstvo pomôcok, ktoré môžu postihnutým uľahčiť komunikáciu a vzdelávanie. S rozvojom počítačovej techniky a softvéru sa otvorilo široké pole možností pre takto postihnutých ľudí. V ostatných rokoch firmy  vyvinuli mobilné telefóny s obrazovkou, existuje simultánne titulkovanie televíznych programov  atď. Sluchovo postihnutí sa však k týmto vymoženostiam bez prispenia ostatných nedostanú z rozličných dôvodov. Jedným z najvypuklejších problémov je nedostatok finančných prostriedkov.

Hlas, ktorý počujú

Hluchota môže oddeľovať, ale láska spája. Aj pre týchto ľudí je nádej. A my tušíme, ba sme presvedčení, že najťažšia hluchota nie je tá fyzická.

Pre sluchovo postihnutých je zvon bez hlasu, les bez šumu, vták bez spevu... Aj vďaka tebe však ich život nemusí byť bez lásky. Tento hlas veľmi dobre počujú.

-bdk-

Zdroj: Slovo 04/2006
 

všetky komentáre »


Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε