www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=156
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 18. január 2022     Meniny oslavuje: Bohdana

Zoεpédia - náhodný výber: Kontemplácia, Beatifikácia, Misijné sestry.     pohľadnice

01.03.2006 | Publicistika | Čítanosť(5560)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Gréckokatolícke vyššie arcibiskupstvo v Rumunsku

Gréckokatolícke vyššie arcibiskupstvo v Rumunsku

Svätý otec Benedikt XVI. povýšil 16. decembra minulého roka rumunskú metropolitnú gréckokatolícku cirkev svojho práva (sui iuris) na cirkev vyššieho arcibiskupstva. Zároveň jej doterajšieho arcibiskupa Mons. Luciana Murešana povýšil do hodnosti vyššieho arcibiskupa Fagarašu a Alba Julie v Rumunsku. Je to významný krok vpred jednej z našich susedných gréckokatolíckych cirkví.

Cirkev vyššieho arcibiskupstva má skoro tie isté práva a povinnosti ako patriarchálna cirkev. Zatiaľ čo v metropolitnej cirkvi svojho práva, akou doteraz bola Rumunská gréckokatolícka cirkev, metropolitu a biskupov menuje Svätý Otec, v cirkvi vyššieho arcibiskupstva si synoda biskupov sama volí svojho vyššieho arcibiskupa či ostatných biskupov spomedzi seba. Následne sa meno zvoleného biskupa oznámi Svätému Otcovi, ktorý jeho voľbu potvrdzuje. Vyšší arcibiskup na území svojej cirkvi vyššieho arcibiskupstva môže sám vytvárať nové eparchie, deliť ich a zjednocovať či premiestňovať eparchiálne sídla a biskupov.

V súčasnosti sú spomedzi východných katolíckych cirkví cirkvami vyššieho arcibiskupstva nasledujúce: Ukrajinská gréckokatolícka cirkev, Sýrsko-malabarská cirkev v Indii, Sýrsko-malankarská cirkev v Indii a spomínaná Rumunská gréckokatolícka cirkev.

Dejinné peripetie

Sedmohradsko (jedno z troch kniežatstiev Rumunska spolu s Valašskom a Moldavskom) sa na začiatku 11. storočia stalo súčasťou Uhorska. Aj napriek tomu, že kniežatstvo bolo domovom veľkého počtu Maďarov a Nemcov, ktorí boli rímskokatolíkmi, pravoslávni Rumuni boli na tomto území väčšinovým obyvateľstvom. V 16. storočí všetky tri kniežatstvá obsadili Turci. Kalvínske učenie sa rozšírilo medzi Maďarmi a evanjelické medzi Nemcami.

V roku 1687 rakúsky habsburgovec cisár Leopold I. vyhnal Turkov zo Sedmohradska a pripojil ho k monarchii. Cisárskym dekrétom zo 4. decembra 1691 znova nastolil náboženskú slobodu pre katolíkov. Dokumentom z 23. augusta 1692 pozval Rumunov , aby vytvorili úniu s Rímom. Prisľúbil, že biskupi a kňazi budú mať rovnaké práva a privilégiá, aké má v Uhorsku latinský klérus. S týmto úmyslom začali v roku 1693 jezuiti misionársku prácu medzi sedmohradskými Rumunmi. Ich úsilie, popierané občianske práva pravoslávnych veriacich a rozširujúci sa kalvinizmus, ktorý spôsoboval narastajúce starosti medzi pravoslávnym klérom, prispeli k tomu, že pravoslávny metropolita Sedmohradska Atanázius v roku 1698 úniu s Rímom prijal. Zvolal miestnu synodu, ktorá ju 7. mája 1700 schválila.

V roku 1721 bolo sídlo gréckokatolíckej eparchie prenesené z Alba Julie do Faragašu a za biskupa Inocenta Micu Kleina v roku 1737 do mesta Blaž. Keďže sa únia rozšírila aj do oblasti Veľkého Varadína (dnešnej Oradey), 17. júna 1777 bola pápežom Piom VI. vytvorená nová eparchia so sídlom v Oradei. Tieto dve rumunské gréckokatolícke eparchie boli podriadené ostrihomskému arcibiskupovi.  Tento stav trval až do roka 1853, keď pápež Pius IX. vytvoril ďalšie dve eparchie v mestách Gherla a Lugoj. Z týchto štyroch eparchií vytvoril samostatnú rumunskú gréckokatolícku metropoliu. Sídlila v meste Blaž, ktoré sa stalo cirkevným, administratívnym a kultúrnym centrom gréckokatolíkov.

Nové podmienky

Po prvej svetovej vojne sa rumunská cirkev ocitla v nových podmienkach. Sedmohradsko bolo aj vďaka podpore gréckokatolíckych biskupov a kňazov včlenené do nového Rumunského kráľovstva. 5. júla 1930 bola vytvorená nová Marmarošská eparchia so sídlom v Baia Mare. Jej farnosti pôvodne patrili do Mukačevskej eparchie. Sídlo eparchie bolo prenesené z mesta Gherla do mesta Kluž a jurisdikcia metropolitu z Fagarašu – Alba Julie bola rozšírená na celé Rumunské kráľovstvo, t.j. na Valašsko, Moldavsko a na Besarábiu. V roku 1940 mala táto metropolia pozostávajúca z piatich eparchií viac než 1500 kňazov a približne milión a pol veriacich. Kňazské semináre boli v mestách Blaž, Oradea Mare a Gherla. Pápežské rumunské kolégium v Ríme prijalo v roku 1936 prvých študentov.

Únia zrušená

Štátne zriadenie v Rumunsku po druhej svetovej vojne bolo pre Rumunskú gréckokatolícku cirkev katastrofou. Komunistická vláda nariadila 1. októbra 1948 násilne zhromaždiť v Kluži – Napoke 36 gréckokatolíckych kňazov. Mali hlasovať za ukončenie únie s Rímom a žiadať  o znovuzjednotenie s Rumunskou pravoslávnou cirkvou. V deň 250. výročia únie s Rímom, 21. októbra 1948, bola na slávnosti v Alba Julii únia formálne zrušená. Vláda schválila zákon (1. decembra 1948), ktorým zrušila gréckokatolícku cirkev. Chrámy a všetok majetok dala do vlastníctva pravoslávnej cirkvi. Šesť gréckokatolíckych biskupov bolo v noci z  29. na 30. decembra 1948 uväznených. Piati zo šiestich biskupov vo väzení zomreli. Julia Hossa, klužsko-gherlanského biskupa, v roku 1964 prepustili z väzenia a umiestnili do domáceho väzenia v kláštore v Kaldarušani.  Tam aj v roku 1970 zomrel. Pápež Pavol VI. v roku 1973 vyhlásil, že biskupa Julia Hossa vymenoval na konzistóriu v roku 1969 za kardinála in pectore.

Po páde režimu

Po štyridsaťjeden rokoch života v podzemí sa osud Gréckokatolíckej cirkvi v Rumunsku po páde Caucescuovho režimu v decembri 1989 dramaticky zmenil. Zákon z roku 1948 o rozpustení gréckokatolíckej cirkvi bol 2. januára 1990 zrušený. Opäť sa začali verejne sláviť bohoslužby. Z podzemia vyšli traja tajne vysvätení biskupi. Svätý Otec Ján Pavol II. 14. marca 1990 obnovil cirkevnú hierarchiu. Vymenoval biskupov pre päť eparchií. Na čelo rumunskej metropolie sa postavil arcibiskup Alexander Todea. V roku 1950 bol tajne vysvätený za biskupa. Spolu s inými kňazmi bol väznený až do roku 1964, keď mu bola udelená amnestia. Ján Pavol II. ho 28. júna 1991 vymenoval za kardinála.

Kroky nádeje

Časť  vlastníctva, ktoré bolo skonfiškované komunistickým režimom a dané do užívania pravoslávnej cirkvi, bolo gréckokatolíckej cirkvi vrátené. Možno spomenúť vrátenie katedrálnych chrámov v Kluži, Fagaraši, Lugoi a v Oradei. Takéto pozitívne kroky dávajú nádej, že zmiešaná Komisia pre dialóg medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou v Rumunsku môže úplne doriešiť zostávajúce nezrovnalosti a spory.

Podľa pápežskej ročenky Annuario pontificio z roku 2005 vyššie arcibiskupstvo Fagarašu a Alba Julie malo na svojom území v jednom arcibiskupstve a v štyroch eparchiách 737 900 veriacich a 716 eparchiálnych kňazov. Terajších tristoštyridsaťsedem seminaristov je veľkou nádejou pre budúcnosť Rumunskej gréckokatolíckej cirkvi.

Spracované podľa VR

Zdroj: Slovo 05/2006

Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε