www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=168
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 25. jún 2022     Meniny oslavuje: Tadeáš

Zoεpédia - náhodný výber: Ekumenizmus, Boh - Božia dobrotiv..., Hramota.     pohľadnice

01.03.2006 | Publicistika | ThDr. Ľubomír Petrík, PhD. | Čítanosť(6709)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Sloboda tlače. Áno? Nie? Alebo - do akej miery?

Sloboda tlače. Áno? Nie? Alebo - do akej miery?

Za totality sme si „užili“ obmedzovanie slobody tlače až-až, môže celkom opodstatnene povedať každý, kto zažil komunistickú éru. Zažili sme obmedzovanie slobody prejavu, médiá boli úplne podriadené štátnej moci.

Slobodu tlače, slobodu mediálneho prejavu preto vnímame ako jednu z podstatných súčastí demokracie a sme na ňu citliví. Sme šťastní a hrdí na to, že dnes v našej spoločnosti je táto sloboda nespochybniteľná.

Skúsme však v tomto príspevku nastoliť otázku, či sloboda médií môže existovať bez akýchkoľvek hraníc a obmedzení.

Zodpovednosť

Pápež Ján Pavol II. povedal: „Falošné chápanie slobody nevyhnutne vedie do chaosu, plodí mravné zlo a utrpenie. Ale človek bol povolaný k ozajstnej, zodpovednej slobode, ktorej vzor ukázal Kristus“ (Homília na Velehrade 22. apríla 1990).

Skutočná sloboda sa spája so zodpovednosťou. Rovnako to platí aj o mediálnej slobode. Ak sa neriadi zodpovednosťou voči jednotlivcovi a voči spoločnému dobru, môže spôsobiť veľa škody. Toto konštatovanie možno podporiť slovami sv. apoštola Pavla: „«Slobodno všetko.» Ale nie všetko osoží. «Slobodno všetko.» Ale nie všetko buduje. Nech nik nehľadá vlastné záujmy, ale záujmy iného“ (1Kor 10,23-24). 

Sv. Pavol tieto slová vysvetľuje preto, lebo ide pravdepodobne o jeho výrok, ktorý však korintskí hlásatelia absolútnej slobody mravov prekrútili.

Aj dnes mnohí prezentujú absolútnu slobodu a aplikujúc ju na médiá tvrdia, že je možné uverejniť, publikovať všetko.

Cenzúra

Keď sa dnes spomenie akékoľvek ohraničenie mediálnej slobody, hneď sa začne poukazovať na totalitné praktiky, na totalitnú cenzúru. Ide však o veľké nepochopenie. Za totality išlo evidentne o nespravodlivú cenzúru, o nespravodlivé ohraničenie slobody.

Cirkev jasne proklamuje svoj odmietavý postoj k akejkoľvek forme nespravodlivej cenzúry, pretože sa protiví dôstojnosti človeka a jeho slobode, ktorú mu dáva Boh. Na potvrdenie tohto tvrdenia by bolo možné citovať mnohé cirkevné dokumenty, a hlavne poukázať na konkrétne postoje Cirkvi.

Etický rozmer slobody tlače

V dokumente Etika v spoločenskej komunikácii Cirkev hovorí: „Vždy treba vystupovať v záujme slobody vyjadrovania názorov... Z morálneho hľadiska však tento predpoklad nie je absolútnou, nedotknuteľnou normou. Celkom evidentne jestvujú prípady, kde nemožno hovoriť o práve na komunikáciu; patrí k nim osočovanie a poškodzovanie dobrého mena, správy, ktoré sa pokúšajú roznecovať nenávisť a konflikty medzi ľuďmi, obscénne a pornografické programy, chorobné opisovanie násilia. Aj slobodné vyslovovanie názorov by malo dodržiavať zásady pravdivosti, korektnosti a úcty pred súkromím“ (23). 

Cirkev si je vedomá, že sloboda médií v sebe zahŕňa etický rozmer. „Tí, čo sú zodpovední za tlač, majú pri šírení informácií už z titulu svojho povolania povinnosť slúžiť pravde a nenarúšať lásku. S rovnakou starostlivosťou sa majú snažiť rešpektovať povahu faktov a hranice kritického úsudku o osobách. Majú sa vyvarovať tomu, aby podľahli pokušeniu osočovať“ (KKC 2497). Je nutné zachovať úctu voči ľudskej osobe a pamätať na dobro vlastného národa, ako aj na dobro ostatných národov. Štátne zákony majú v médiách chrániť dôstojnosť jednotlivca i spoločenských skupín, ako aj kultúrne hodnoty a náboženskú slobodu (porov.: Communio et progressio 84, 86, 87).

Vidíme, že Cirkvi ide o vyváženosť medzi slobodou a etikou.   

Prof. Tadeusz Zasępa z Poľska, ktorý je odborníkom v otázke masmédií, v jednom televíznom rozhovore na otázku, čo je to sloboda a etika pre žurnalistu, odpovedal: „Jedno i druhé má isté pevne vymedzené hranice. Sloboda je jasná, pretože je pre človeka daná od Boha... Nemôžeme však s tou slobodou napredovať do nekonečna, pretože je tu aj druhá hranica – etika, dobro človeka. A práve pre toto dobro človeka existujú určité hranice. Nie je možné všetko, ... nemôže sa zájsť priďaleko. Hranicu tvorí vnútro človeka, jeho svedomie. To sú tie hranice“.

V Etickom kódexe Slovenského syndikátu novinárov je uvedené: „Novinár nesmie propagovať... politickú, občiansku, rasovú, nacionálnu, náboženskú a inú neznášanlivosť. Preukazuje primeranú úctu iným štátom, národom, ich demokratickým tradíciám a inštitúciám, kultúre a morálke“.

Cirkev chráni aj vieru a mravy

Cirkev je ešte naviac povolaná chrániť poklad viery a mravov, ktorý jej zveril Ježiš Kristus. Preto vo vzťahu k svojej publikačnej činnosti pozná napríklad aj službu cenzora, ktorý dáva svoj posudok k následnému schváleniu textu alebo knihy kompetentnou cirkevnou autoritou. Toto schválenie má vlastne charakter záruky textu po stránke vieroučnej a mravoučnej. Za cenzorov sú vyberané osoby, ktoré vynikajú znalosťami, pravovernosťou a múdrosťou, je im vlastná katolícka náuka a pri plnení svojich povinností sú úplne nestranní. Cenzúra v cirkevnom zmysle je teda službou Cirkvi veriacim, preto ju nemožno nazvať inakšie ako spravodlivou formou cenzúry. Dáva veriacim záruky a istoty, že ňou schválené texty sú bezchybné po stránke viery a mravov. Cirkev ale nikomu nezakazuje čítať aj iné knihy, noviny a časopisy. Usiluje sa však formovať svedomie prijímateľov mediálnych produktov, aby z toho, čo im médiá ponúkajú, boli schopní robiť správny výber. Tiež apeluje na svedomie tvorcov týchto produktov, pretože „môžu viesť ľudí po správnej alebo po skazonosnej ceste“ (Inter mirifica 11).

Čím viac v dnešnej dobe narastá sloboda bez akýchkoľvek ohraničení, čo zjavne neostáva bez následkov, tým viac sa z kompetentných miest začína vážne hovoriť o etike v médiách. Hľadajú sa vhodné ohraničenia, aby sa nesprávne chápaná sloboda v konečnom dôsledku nestala rafinovaným nástrojom proti človeku. Adresátom médií je človek, preto je potrebné robiť všetko pre človeka, nie proti nemu.     

Zdroj: Slovo 05/2006
Autor: ThDr. Ľubomír Petrík, PhD. - všetky články od tohto autora (9)

Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε