www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=178
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 12. august 2022     Meniny oslavuje: Darina

Zoεpédia - náhodný výber: Predpôstne obdobie, Innatizmus, Hypostáza.     pohľadnice

01.02.2006 | Publicistika | ICLic. Juraj Popovič | Čítanosť(6889)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Štruktúra východných katolíckych cirkví

Štruktúra východných katolíckych cirkví

Druhý vatikánsky koncil vo svojom dekréte Orientalium Eccleziarum uvádza, že rozličné obradové cirkvi – v dokumente nazývané aj partikulárne cirkvi alebo ríty – sa tešia rovnakej dôstojnosti a sú rovnakým spôsobom zverené pastoračnej správe rímskeho veľkňaza. Preto nemôžeme povedať,  že východné katolícke cirkvi sú zjednotené s latinskou cirkvou, ako sa hovorilo doteraz, ale že sú v úplnom spoločenstve s Rímskou stolicou, tak ako aj latinská cirkev. Postavenie všetkých katolíckych cirkví k Svätej stolici je teda rovnoprávne, hoci rozlíšené vzhľadom na vlastné právne normy, či je to cirkev patriarchálna, arcibiskupstva veľkého, metropolitná, alebo priamo podriadená pápežovi.

Podľa platného Kódexu kánonov pre východné cirkvi patriarchálnu cirkev sui iuris spravuje patriarcha. Prostredníctvom Synody biskupov patriarchálnej cirkvi si patriarchát slobodne môže zvoliť svojich biskupov po tom, ako od rímskeho veľkňaza príjme predbežné schválenie zoznamu kandidátov. Tým istým spôsobom môžu zvoliť samotného patriarchu. Patriarcha so súhlasom synody biskupov môže zriaďovať eparchie a metropoly. Synoda biskupov patriarchálnej cirkvi má plnú zákonodarnú a súdnu moc.

Podobné právomoci majú aj cirkvi sui iuris veľkých arcibiskupstiev.

V metropolitnej cirkvi sui iuris metropolita disponuje menej rozsiahlymi  právomocami ako patriarcha alebo vyšší arcibiskup. Biskupské sídla označuje rímsky veľkňaz slobodným udelením na základe aspoň trojčlenného zoznamu kandidátov predloženého Radou hierarchov. Rada hierarchov nemá žiadnu súdnu moc a na jej zákonodarné akty je nutná, pod trestom neplatnosti, aktívna spolupráca so Svätou stolicou.

Cirkvi, ktoré nie sú patriarchálne (väčšia arcibiskupská a metropolitná), sú zverené hierarchovi, ktorý je postavený na jej čelo a ktorý podlieha priamo rímskemu veľkňazovi. Sú to cirkvi sui iuris, eparchiálne alebo exarchátne. K takýmto cirkvám patrí aj Prešovská eparchia a Košický exarchát. Hierarcha, ktorému je zverená eparchia, disponuje právomocou,  aby ju osobne riadil a spravoval, ale do istej miery mu najvyššia autorita  Cirkvi môže tieto právomoci obmedziť. Eparchiálny biskup je povinný zverenú eparchiu spravovať mocou zákonodarnou, výkonnou a súdnou. Zákonodarnú moc vykonáva eparchiálny biskup sám, výkonnú moc vykonáva sám alebo prostredníctvom protosynkela – generálneho vikára alebo synkela, súdnu moc vykonáva sám alebo prostredníctvom súdneho vikára a sudcov. Termín generálny vikár alebo biskupsky vikár bol prijatý do našej cirkvi z latinského kódexu. Bolo by vhodné, aby sme používali vlastnú terminológiu. Eparchiálny biskup má pri svojom stolci aj kúriu, ktorá mu pomáha pri riadení zverenej eparchie. Tvoria ju protosynkel, synkel, súdny vikár, eparchiálny ekonóm, notári a iné osoby, ktoré eparchiálny biskup potrebuje k riadnemu chodu úradu eparchiálnej kúrie. Súdny vikár predsedá prvostupňovému súdu (ak je zriadený). Jeho úlohou je riešiť spory medzi duchovnými alebo aj veriacimi a rieši žiadosti  o zneplatnenie manželstva.  

Eparchiálnemu biskupovi napomáha vo veciach dotýkajúcich sa osobitných potrieb alebo prospechu eparchie a pastoračných potrieb aj eparchiálny snem a kňazská rada, ktorú tvorí skupina kňazov reprezentujúcich kňazský stav.

Podľa kán. 27 CCEO cirkev sui iuris je:

- skupina veriacich spojená historicky, ktorá vytvára komunitu Božieho ľudu (veriacich, klerikov, rehoľníkov)

- má vlastnú hierarchiu podľa noriem práva, čiže je legitimná a zjednocuje toto spoločenstvo - veriacich do jedného determinovaného cirkevného spoločenstva ako jednu cirkev

Toto spoločenstvo za cirkev sui iuris musí uznať mlčky alebo oficiálne najvyššia autorita Cirkvi.

Zdroj: Slovo 03/2006
Autor: ICLic. Juraj Popovič - všetky články od tohto autora (1)

Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε