www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=18
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 22. január 2022     Meniny oslavuje: Zora

Zoεpédia - náhodný výber: Apoštolský dekrét, Beatifikácia, Liturgické výzvy.     pohľadnice

01.07.1998 | Ikonografia | Čítanosť(5957)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Svätý kríž

Svätý kríž

Kríž odpradávna nástroj potupnej smrti, sa vďaka Kristovi stal nástrojom prechodu k novému životu. Pre kresťanov je znakom Kristovho diela spásy, znakom Božieho víťazstva tam, kde by človek bol odsúdený na zánik.

Vo svojej najjednoduchšej podobe, s jedným zvislým a jedným priečnym ramenom, je kríž symbolom nového vzťahu človeka k Bohu (zvislé rameno) a nového vzťahu človeka s človekom (priečne rameno), vzájomnej harmónie, ale i neoddeliteľnosti týchto vzťahov. Kristus zostúpil na zem, aby pozdvihol na nebo, a rozpäl ruky, aby nás otvoril jednému voči druhému. Zobrazuje tiež skríženie Božej a ľudskej vôle, duchovný kríž, na ktorom zomiera staré „ja“ človeka a rodí sa nové.

Ako spomienka na Pilátovu tabuľku s nápisom „Ježiš Nazaretský, kráľ židovský“ sa nad priečnym ramenom často zobrazuje ďalšie, o niečo menšie rameno. Tento tzv. dvojkríž znázorňuje hlbokú duchovnú skutočnosť spojenia osobného kríža človeka s Kristovým krížom, podľa slov sv. Pavla: „Na svojom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu.“ Je to úplný kríž mystického Krista, Ježiša ako hlavy a Cirkvi ako tela.

Na Východe, začiatkom í. storočia, sa na kríži objavuje dolné priečne rameno, znázorňujúce podstavec, na ktorom boli pribité Ježišove nohy. Pripomína nám, že hoci len Ježiš Kristus, druhá božská osoba, trpel v tele na kríži, dielo kríža je dielom celej Svätej Trojice. Podstatne neskôr, v 17. storočí, sa pre niektorých východných kresťanov zjednotených s Rímom stal symbolom dvojkríža spojeného s Petrovým krížom (sv. apoštol Peter bol ukrižovaný dolu hlavou), na znak jednoty s jeho nástupcom.

Zhruba v 10. až 11. storočí slovanskí kresťania začínajú spodné rameno kríža zobrazovať šikmo. Pravdepodobne to bola reakcia na šíriaci sa blud, ktorý popieral, že Kristus trpel aj telom. Šikmé rameno nám ukazuje Krista vykriveného v bolestiach, ktoré naozaj prežíval. Iné vysvetlenie sa odvoláva na sv. apoštola Andreja, ktorý podľa legendy zasadil do zeme kríž v takomto tvare, a hľadiac smerom na sever ponad Kaukaz predpovedal veľký vzrast cirkvi na tom území. Ďalší zasa vidia v tomto tzv. slovanskom, alebo osemkoncovom kríži spojenie dvojkríža a kríža v tvare X, na akom zomrel sv. Andrej. Žiaľ, nájdu sa aj názory, že šikmé rameno symbolizuje odklon od Ríma. Je to však prejav neznalosti a urážka tých gréckokatolíkov, ktorí takýto kríž v niektorých krajinách tiež užívajú.

Tretie rameno je symbolom viacerých kľúčových právd. Evanjelium spomína dvoch zločincov ukrižovaných z oboch strán Ježiša. Ten po jeho pravici sa kajal a bol zachránený, ten po ľavici sa rúhal a zachránený nebol. Možno v celom ich živote nebol medzi nimi rozdiel, a o ich osude rozhodla jediná vec – postoj voči ukrižovanému Kristovi. Tak pravá časť ramena (po Ježišovej pravici) smerujúca hore a ľavá časť smerujúca dolu je spomienkou na týchto zločincov, ale tiež proroctvom o nás: podľa toho, postoj ktorého lotra zaujmeme, tak skončíme. Šikmé rameno je aj symbolom váh spravodlivosti, nie našej, železnej, ale Božej, ktorá túži odpustiť a krížom zahládza naše neprávosti. Taktiež je obrazom bremena nášho kríža, ktoré tlačí k zemi neveriaceho, ale je príjemné a nadnášajúco ľahké pre veriaceho. Neveriaci nesie svoj kríž sám, ale veriaci je svojím krížom, spojeným s Kristovým, nesený. Všetky tri ramená ďalej hovoria o tom, že hriechy proti Otcovi a Synovi budú krížom zahladené, ale hriech proti Svätému Duchu nie.

Ježiš na kríži je zobrazený s hlavou naklonenou vpravo, čo znamená pozvanie pre všetkých hriešnikov prejsť z jeho ľavej strany na pravú, pozvanie k nasledovaniu a spáse. Lebka na spodku je Adamovou lebkou. Podľa tradície Kristov kríž stál presne nad Adamovým hrobom. Symbolizuje tiež obraz každého padnutého človeka, zajatca smrti. Naopak, na vrchu je tzv. „nerukotvorný“ obraz Krista, ktorý na tomto mieste symbolizuje tvár obnoveného človeka podobného Kristovi. Tak sa nám kríž ukazuje ako „páka“, ktorá nás zdvíha z prachu zeme do nebeskej slávy, zo smrti do života v Kristovi. Môžeme tu však nájsť ešte jednu pravdu našej viery. Keď Kristus zomrel (sklonená hlava), telom bol na kríži, dušou v podsvetí (lebka v skalnej rozpukline) a duchom v nebi (klaňajúci sa anjeli po stranách „nerukotvorného“ obrazu). Na hlavnom ramene je z Ježišovho pohľadu vľavo mesiac a vpravo slnko, čo označuje kráľovstvo noci, temna, stranu odsúdenia vľavo a kráľovstvo dňa, svetla, stranu spravodlivosti vpravo.

-nn-

Zdroj: Slovo 17/1998

všetky súvisiace odkazy (2) »

Znovunájdenie stromu života
01.03.2006 | Spiritualita | Slovo 05/2006 | Čítanosť(6701)
Znovunájdenie stromu života
Kríž - symbol „par excelance“
01.03.2006 | Spiritualita | Slovo 05/2006 | Čítanosť(10661)
Kríž - symbol „par excelance“
Zamyslenie
01.10.2005 | Duchovné články | Slovo 19/2005 | Čítanosť(6203)
Zamyslenie

všetky súvisiace články (7) »

všetky súvisiace životopisy svätcov (1) »

všetky súvisiace heslá (2) »

 

všetky komentáre »


Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε