www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=193
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 20. január 2022     Meniny oslavuje: Dalibor

Zoεpédia - náhodný výber: Ripida, Nedeľa mýtnika a far..., Prvá nedeľa Veľkého ....     pohľadnice

01.02.2002 | Duchovné články | PaedDr. František Dancák | Čítanosť(7193)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Máme milosrdného Boha

Máme milosrdného Boha

Odpad izraelského národa od Boha, o ktorom nám píše Kniha Exodus (32. kap.), patrí k najsmutnejším stránkam histórie Izraela. Mojžiš vystúpil na vrch Sinaj, kde Boh uzavrel zmluvu s izraelským národom. Boh im dal Desatoro a ľud sa zaviazal poslúchať Božiu vôľu. Mojžiš zostal na vrchu štyridsať dní a nocí a mal rozhovor s Bohom. Izraelský ľud sa ho nemohol dočkať, preto si urobil zlaté teľa. Tomu sa začal klaňať a tancovať pred ním.

Tým však izraelský národ porušil Prvé Božie prikázanie. Preto Boh oznamuje Mojžišovi: „Choď, zostúp, lebo tvoj ľud, čo si vyviedol z egyptskej krajiny, robí zlé! Veľmi rýchlo odbočili z cesty, ktorú som im určil“ (Ex 32, 7-8).

Aká malá a slabá bola ich viera a dôvera v Boha, napriek tomu, že zažili toľko dôkazov Božej vernosti a dobroty: prechod cez Červené more, záchrana od hladu mannou, vyslobodenie pred Amalekitmi a mnoho iných. A štyridsaťdňová neprítomnosť Mojžiša stačila zoslabiť ich vieru a dôveru. A pretože človek musí v niečo veriť, urobili si kult zlatého teľaťa.

Boh Mojžišovi povedal: „Videl som, čo je to za ľud. Pozri, je to ľud nepoddajnej šije! Teraz ma nechaj, nech zahorí môj hnev proti nim a vyhubím ich“ (Ex 32, 9-10). Mojžiš však prosí za ľud: „Prečo by mal, Pane, vybúšiť tvoj hnev proti ľudu, ktorý si ty mohutnou silou a  mocnou rukou vyviedol z egyptskej krajiny?!... Odlož svoj prudký hnev a maj zľutovanie nad nešťastím svojho ľudu!“ (Ex 32, 11-12). A Pán sa zľutoval. Dal sa uprosiť a nedopustil nešťastie, ktorým hrozil svojmu ľudu.

Boh je milosrdný. Až nepochopiteľne milosrdný. Boh nás miluje oveľa lepšie, než si myslíme. Miluje nás väčšou, božskou láskou. „On vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých“ (Rim 8, 32). Je to dobrota voči telesnej i duševnej ľudskej biede, z ktorej rád a ochotne pomáha. V milosrdenstve ukazuje Boh svoju veľkomyselnosť, ochotu odpustiť aj najťažšie hriechy, trpezlivosť, keď hriešnikov netrestá hneď, ale volá ich k pokániu a ponúka im svoju milosť. Preto Sväté písmo neoslavuje žiadnu Božiu vlastnosť tak často, ako práve božie milosrdenstvo k hriešnikom. Naozaj „milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne“ (Ž 102, 8).

Božie milosrdenstvo a odpustenie je veľmi zreteľné v Starom zákone, kde Boh neraz odpúšťa a sľubuje odpustenie izraelskému ľudu. „Hoci proti Bohu dlho hrešili a urážali ho, on to milosrdne znášal. A keď sa k nemu obracali, rád ich prijímal, a keď sa znovu od neho odvracali, on ich neopúšťal, ale cestou prorokov ich volal, aby sa k nemu navrátili“, hovorí sv. Makar Egyptský, pustovník.

V Novom zákone sa Božie milosrdenstvo najlepšie a najkrajšie prejavilo pri vtelení Božieho Syna za účelom vykúpenia ľudského pokolenia. Sv. Ján to vyjadril slovami:

 „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3, 16).

O veľkej Božej dobrote a láske k ľuďom píše aj sv. Pavol v Liste Títovi. Zdôrazňuje, že Boh nás nespasil „pre spravodlivé skutky, ktoré sme my vykonali, ale zo svojho milosrdenstva“ (Tít 3, 5).

Boží Syn nám toto Božie milosrdenstvo veľmi pekne vysvetlil v podobenstve o márnotratnom synovi. Synovi, ktorý premárnil otcov majetok, otec odpúšťa, robí hostinu. Prečo? Pretože videl jeho obrátenie, pokánie: „Vstanem, pôjdem k otcovi...“ (Lk 15, 18). On naozaj vstal a šiel. (Lk 15, 20). Uvedomil si svoje zlé správanie a vyznal sa z neho. A otec mu odpustil.

Vráťme sa ešte raz k rozhovoru Mojžiša s Bohom. Mojžiš prosí za svoj ľud a argumentuje to Božím slovom, Božím prísľubom. Odvoláva sa na Abraháma, Izáka, na Božích priateľov: „Spomeň si na svojich služobníkov Abraháma, Izáka a Izraela, ktorým si na seba samého prisahal a prisľúbil: «Rozmnožím vaše potomstvo ako hviezdy na nebi...»“ (Ex 32, 13). Ako potom splníš svoj sľub? Preto mal Mojžiš úspech. Boh nepotrestal ľud.

Toto platí pre každú prosebnú modlitbu. Čím opravdivejšie budeme prosiť, čím jasnejšie sa budeme modliť o to, čo Boh sám prisľúbil, tým istejšie budeme vypočutí.

Sám Ježiš učil svojich apoštolov, aby sa na neho odvolávali. Pred svojou smrťou to povedal takto: „A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene“ (Jn 14, 13). A neskoršie mnohým omilosteným dušiam sa zveril, ako pôsobí na nebeského Otca odvolanie sa na Kristovu poslušnosť a lásku na kríži.

Je preto nutné, aby sme vo svojich modlitbách neustále volali k Božiemu milosrdenstvu. I keby na tomto svete zvíťazilo bezprávie, i keby si dnešné ľudstvo pre svoje hriechy zaslúžilo novú „potopu“, utiekajme sa k Otcovej láske. Pre Krista Ukrižovaného, pre jeho rany na kríži, vyprosujme Božie milosrdenstvo pre seba a pre celý svet.

Spisovateľ František Kubka v Knihe o knihách píše o tom, ako v Rusku roku 1915 dovolil náčelník, aby zajatci mohli navštevovať nedeľné a sviatočné bohoslužby. Aj F. Kubka chodil počúvať spev staroslovienskej liturgie. Svoje dojmy opísal slovami: „Stál som v byzantsko-ruských chrámoch obklopený zlatými ikonami, kadidlom a kľačiacimi, po pás klaňajúcimi sa ľuďmi, a mal som radosť v srdci. Dojímalo ma posledné slovo každej bohoslužby: «Jako blah i čelovikoľubec Boh jesi...»“ (Lebo ty si Boh dobrý a láskavý k ľuďom...).

Táto nesmierna Božia láska k človeku žiari od jasličiek betlehemského Dieťaťa a zaplavuje celý svet. Preto aj sv. Augustín, keď zomieral, s radosťou volal: „Máme milosrdného Boha!“ Táto Božia vlastnosť má byť obrazom Božieho života v nás. Má byť podstatou nášho kresťanského života, pretože podľa Pánových slov práve milosrdní a láskaví dosiahnu milosrdenstvo (Mt 5, 7).

Istý muž, ktorý dvadsať rokov nevstúpil do chrámu, sa so slzami v očiach vyznal kňazovi:

 „Mám ruky poškvrnené krvou. Stalo sa to v čase ústupu v Rusku. Každý deň umieral niekto z našich. Hlad bol strašný. Povedali, že nemáme vstupovať do izby bez nabitého samopalu, máme byť pripravení strieľať kedykoľvek. Tam, kam som vstúpil ja, boli len dvaja ľudia – starec a svetlovlasá dievčina so smutnými očami. «Chleba! Dajte mi chleba!» kričal som. Dievčina sa zohla. Myslel som, že chce zobrať nejakú zbraň. «Strieľaj!» rozhodol som sa. Padla mŕtva. Keď som sa k nej priblížil, v ruke držala skyvu chleba. Zabil som štrnásťročné dievča, ktoré mi chcelo ponúknuť kúsok chleba. Začal som piť, aby som zabudol, ale nedá sa. Môže mi Boh odpustiť?“

 „Ak budú vaše hriechy sťa šarlát, budú obielené ako sneh...“, hovorí Boh skrze proroka Izaiáša (Iz 1, 18). V tomto duchu hovorí aj sv. Terézia z Lisieux: „I keby som spáchala všetky hriechy, šla by som, so srdcom skrúšeným, a vrhla by som sa Ježišovi do náručia.“ Prečo? Pretože „niet hriechu, ktorý by premohol Božie milosrdenstvo“ (ct. Nifont).

Jednou z mnohých apoštoliek dôvery v Božie milosrdenstvo je bl. Faustína Kowalská, ktorej sa zjavil Ježiš a povedal jej: „Ľudstvo nenájde pokoja, pokiaľ sa s dôverou neobráti k môjmu milosrdenstvu.“

 „Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom“ (1 Jn 4, 16). Preto v mene Ježiša Krista, ukrižovaného a vzkrieseného, pozdvihnime svoje hlasy, aby sa aj v tomto úseku dejín ešte raz prejavila táto láska, ktorú Boh má. O to prosme na príhovor Presvätej Bohorodičky, Matky milosrdenstva, ktorá „jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie“ nepretržite hlása (Lk 1, 50).

Zdroj: Slovo 02/2002
Autor: PaedDr. František Dancák - všetky články od tohto autora (67)

všetky súvisiace odkazy (2) »

Ikona Matky Božej Znamenie
22.05.2014 | Liturgia | | Čítanosť(19612)
Ikona Matky Božej Znamenie

všetky súvisiace články (17) »

30.04.2005 | Čítanosť(10859)
sk Kto je Panna Mária?

všetky súvisiace články (3) »

všetky súvisiace správy (12) »

všetky súvisiace fotogalérie (4) »

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.
6. január | Čížek, A.: Synaxár životy svätých. Spolok b. P.P. Gojdiča : Prešov, 1998. ISBN 80-967341-1-3.; ; | Čítanosť(5876)
Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

všetky súvisiace životopisy svätcov (4) »

Antimenzion
Čítanosť(16204)
Antimenzion

všetky súvisiace heslá (47) »

 

všetky komentáre »


Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε