www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=22
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 22. január 2022     Meniny oslavuje: Zora

Zoεpédia - náhodný výber: Konkordát, Boh - poznanie Boha, Marana tha.     pohľadnice

01.01.1999 | História | Prof. ICDr. Cyril Vasiľ, SJ | Čítanosť(7871)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Spoločné korene a duchovné dedičstvo niektorých sesterských byzantských cirkví

Spoločné korene a duchovné dedičstvo niektorých sesterských byzantských cirkví

Známy americký autor duchovnej literatúry Thomas Merton napísal kedysi knihu Žiaden človek nie je ostrov. Parafrázujúc názov tejto knihy by sme čosi podobného mohli povedať aj o jednotlivých cirkevných spoločenstvách východných cirkví. Napriek tomu, že sa po technicko-právnej stránke často zdôrazňuje rozmer svojprávnosti jednotlivých východných cirkví, netreba zabúdať ani na spájajúce prvky, ktoré ich charakterizujú. Medzi nimi je aj geograficko-etnický pôvod príslušníkov jednotlivých cirkví sui iuris.

V našom časopise Slovo píšeme často o gréckokatolíkoch na Slovensku. Avšak údaje o náboženskom živote a cirkevnej organizácii tých gréckokatolíkov, ktorí, hoci žijú v zahraničí, odvodzujú svoj historický pôvod z nášho spoločného koreňa a ktorých predkovia žili kedysi na našom území, sú aj u nás menej známe. Isteže, život gréckokatolíkov v Českej republike a v Maďarsku je nám dostatočne známy a blízky. Menej sme však informovaní o tých sesterských cirkvách, ktoré sú zemepisne trochu vzdialené. Venujme im teda pozornosť v tomto našom príspevku.

Prvú skupinu tvoria predkovia veľkej emigračnej vlny, ktorá zasiahla naše kraje v 18. storočí a ktorej cieľom bolo osídľovanie územia vyľudneného tureckou okupáciou a dlhodobými vojnami. Počas panovania Márie Terézie sa s týmto cieľom organizoval presun obyvateľstva aj do niektorých častí bývalej Juhoslávie. Z východného Slovenska – zo Zemplína – to boli práve skupiny gréckokatolíkov, ktoré sa osadili v kraji Vojvodina – Báčka. Centrum ich osídlenia tvorili novozaložené osady Ruský Kerestur a Kocur, z nich  sa potom obyvateľstvo rozišlo aj do iných osád. Vo viacnárodnom a mnohokultúrnom prostredí Banátu boli títo gréckokatolíci označovaní názvom Rusnáci, Rusíni, či Ruténi, čo malo, okrem iného, špecifikovať aj ich príslušnosť k východnému obradu. Toto pomenovanie si udržali doteraz, spolu s írečitou východoslovenskou zemplínčinou, ktorú literárne rozvinuli a povýšili na spisovný jazyk. V tomto jazyku sa publikujú knihy a periodická tlač, vyučuje sa na miestnych školách a vysiela v rozhlase. Zaujímavo pôsobí aj skutočnosť, že na písanie sa tu používa cyrilika a gréckokatolíci v dnešnom Chorvátsku a Srbsku sami označujú svoju reč za „čisto ruský jazyk“.

Okrem týchto „ex-Zemplínčanov“ sú  v krajinách bývalej Juhoslávie aj iné skupiny katolíkov východného obradu, napr. časť Chorvátov v okolí Žumberaku, asi 5000 katolíckych Macedóncov a potomkovia emigrácie haličských Ukrajincov v Slavónii a Bosne. Všetky tieto etniká sú spojené pod jurisdikciou križevackej eparchie, ktorá má teraz sídlo v Záhrebe. Po smrti nášho biskupa o. Vasila Hopka roku 1976 to boli práve biskupi tohto biskupstva, najprv vladyka Joachim Segedi a potom terajší vladyka Slavomír Miklovš, ktorí každoročne prichádzali udeľovať svätenia našim kandidátom kňazstva. Celkove má križevacká eparchia asi 50-tisíc veriacich, z ktorých väčšinu tvoria práve spomínaní „Rusnáci“, spolu 53 farností, vlastný seminár v Záhrebe, ako aj možnosť vysielania svojich bohoslovcov na štúdia do zahraničia a dobre rozšírenú náboženskú tlač v rôznych jazykoch. Relatívnym percentom kňazských a rehoľných povolaní ako aj úrovňou a organizáciou duchovného života slúži táto eparchia ozaj mnohým za vzor. Žiaľ, rozdelenie Juhoslávie a vojnové udalosti posledných rokov bolestne postihli aj život tejto východnej eparchie.

Neskoršie emigračné vlny boli tiež prevažne hospodársky motivované. Po r. 1880 sa stali ich cieľom a novým domovom pre desaťtisíce našich veriacich Spojené štáty americké. Spočiatku sa náboženský život organizoval v spoločných farnostiach s ukrajinskými gréckokatolíkmi, no už v roku 1916 bol pre nich menovaný osobitný apoštolský administrátor a od r. 1924 vlastný biskup s osobitnou právomocou na celé územie USA. Biskup Bazil Takáč vybral za svoje sídlo Apoštolského exarchátu Pittsburgh, v okolí ktorého bola najvyššia koncentrácia veriacich. Po prekonaní rozličných ťažkostí, ktoré spočiatku brzdili rozvoj náboženského života, sa exarchát začal sľubne rozvíjať. Zakladali sa nové farnosti, rozširovalo sa vydávanie náboženskej tlače, roku 1950 bol v Pittsburghu postavený vlastný seminár sv. Cyrila a Metoda. Ako organický výsledok tohto priaznivého rozvoja nasledovalo roku 1963 najprv rozdelenie exarchátu na dve eparchie a roku 1969 bola vytvorená vlastná cirkevná provincia – Munhallská metropolia so sídlom v Pittsburghu, s dvoma sufragánnymi eparchiami v Parme a Passaiku, neskôr pribudlo biskupstvo v kalifornskom Van Nuys. Metropolia má dnes asi 200 tisíc veriacich, ktorých predkovia pochádzali práve z územia dnešného východného Slovenska a zo Zakarpatskej Ukrajiny (bývalej Podkarpatskej Rusi). V USA – na odlíšenie od podobnej organizácie ukrajinských katolíkov – sa používa na označenie metropolie tradičný historický termín Ruténi, resp. Ruténska metropolia a dnes čoraz častejšie aj termín Byzantská katolícka cirkev. Dnešná generácia veriacich už v mnohom dodáva životu metropolie americký ráz, na druhej strane ale, najmä v posledných rokoch a u maldšieho pokolenia badať silné oživenie záujmu o reč, kultúru a zvyky predkov a ich otčiny, pričom idey kontinuity a duchovnej zviazanosti „so starým krajom“ sú v cirkevnom aj spoločenskom živote zreteľne pozorovateľné. Veľmi chvályhodná je snaha po očistení a prehĺbenom chápaní vlastného byzantského obradu, ktorá je v tejto metropolii výrazom cieľavedomého pokoncilového úsilia hierarchie, duchovenstva i veriacich. V tomto zmysle môžu byť americkí gréckokatolíci inšpirujúcim vzorom aj pre sesterskú cirkev „v starom kraji“.

Na americkom kontinente, tentoraz v Kanade, sa nachádza naša najmladšia eparchia – Slovenské gréckokatolícke biskupstvo sv. Cyrila a Metoda založené 13. októbra 1980 so sídlom v Toronte. Tunajšiu slovenskú gréckokatolícku pospolitosť, ktorá bola najprv organizačne začlenená do ukrajinského biskupstva, viedol od svojej konsekrácie roku 1965 o. biskup Michal Rusnák, CSsR, najprv ako apoštolský vizitátor pre Slovákov byzantského obradu v Kanade a od roku 1980 ako sídelný biskup novozriadenej eparchie. V súčasnosti je eparchia vedená apoštolským administrátorom redemptoristom o. Johnom Feckom. Vlastná tlač, novostavba katedrály, čulý náboženský i kultúrny život, to všetko poukazuje na aktivitu našich veriacich, ktorí hádam z doteraz menovaných skupín najviac prejavujú svoj vzťah ku Slovensku a záujem o život gréckokatolíkov na ňom. Návšteva pápeža Jána Pavla II., ktorú vykonal v tejto eparchii v septembri 1984 a pri ktorej požehnal aj rozbudovanú budúcu Katedrálu Premenenia Pána, mala byť podľa priania Svätého Otca aj znakom uznania, solidarity a povzbudenia pre gréckokatolíkov na Slovensku.

A že toto povzbudenie, pomoc a solidaritu naša gréckokatolícka cirkev na Slovensku potrebuje, o tom niet pochýb. Veď popri skutočných, objektívnych prekážkach a problémoch, často aj v nás samotných pretrváva akýsi neodôvodnený komplex izolovanosti, nedôležitosti, či dokonca podradenosti v porovnaní s inými. Práve na prekonanie tohoto pocitu sme pripravili aj tento krátky prehľad byzantsko-slovanských cirkví, ktorých zrod a aj dnešný život je historicky, etnicky a najmä náboženský zviazaný so životom gréckokatolíkov na Slovensku.

Nie sme sami, sme priamo, či nepriamo zviazaní s veľkou rodinou byzantsko-slovanských cirkví, sme rovnoprávnou zložkou veľkého spoločenstva východných cirkví a ako autonómna, svojprávna cirkev, sme živým údom tajomného tela Kristovho – rovnocennou časťou všeobecnej katolíckej Cirkvi.

Vedomie tejto skutočnosti nás má duchovne posilňovať a v konkrétnych životných okolnostiach nám môže a má dodávať vyrovnanú mieru odvahy, zdravého sebavedomia a múdrej zodpovednosti.

Zdroj: Gréckokatolícky kalendár 1999
Autor: Prof. ICDr. Cyril Vasiľ, SJ - všetky články od tohto autora (14)

všetky súvisiace odkazy (11) »

Pomocný biskup Dr. VASIĽ HOPKO (2)
22.01.2020 | História | Prierez dejinami Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. | Čítanosť(1824)
Pomocný biskup Dr. VASIĽ HOPKO (2)
Pomocný biskup Dr. VASIĽ HOPKO
02.12.2019 | História | Prierez dejinami Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. | Čítanosť(2562)
Pomocný biskup Dr. VASIĽ HOPKO
Biskupská činnosť vladyku P.P. Gojdiča
08.11.2019 | História | Prierez dejinami Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. | Čítanosť(2555)
Biskupská činnosť vladyku P.P. Gojdiča

všetky súvisiace články (14) »

všetky súvisiace články (2) »

všetky súvisiace správy (28) »

všetky súvisiace fotogalérie (6) »

Biskup
Čítanosť(10344)
Biskup
Eparchia
Čítanosť(9576)
Eparchia
Episcopus
Čítanosť(9760)
Episcopus

všetky súvisiace heslá (3) »

 

všetky komentáre »


Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε