www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=251
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 25. jún 2022     Meniny oslavuje: Tadeáš

Zoεpédia - náhodný výber: Bona fide, Charitný domov, Boh - poznanie Boha.     pohľadnice

20.03.2006 | Spiritualita | doc., ThDr. Marek Petro, PhD. | Čítanosť(7286)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Hriech a pokánie

Hriech a pokánie

Človek stvorený Bohom na jeho obraz a podobu bol krásne a dokonalé stvorenie do chvíle, kým dobrovoľne nezhrešil. Aby Boh – milosrdný Otec zachránil človeka, poslal svojho Syna, aby svet vykúpil a spasil. Poslaním Cirkvi je ohlasovanie pokánia a vyzvanie hriešnikov  na zmierenie sa s Bohom i so sebou navzájom, lebo to je prostriedok návratu k večnej blaženosti.

No človek v priebehu čias stále viac otupuje svoje svedomie. Zabúda na tento jedinečný Boží dar, ktorý Cirkev ponúka. Spôsobuje si tým otupenie citlivosti na hriech a pochybnosť o tom, čo je hriech, a tak sa veci, ktoré nie sú v súlade s Božou vôľou, stávajú vinou hriešnosti stále častejšie „normálnymi“ a vťahujú jedinca hlbšie do bahna hriechu. Človek sa tak stále viac odvracia od Boha a má stále väčší problém vrátiť sa späť. V uponáhľanom tempe života zabúda na Boha, na odpustenie, pokánie a stáva sa krutejším a ľahostajnejším voči sebe i svojmu okoliu.

Pôvod hriechu

Koreň hriechu – neposlušnosť voči Bohu – nachádzame už na počiatku dejín. Neposlušnosť vyviera z Adamovho a Evinho konania vo chvíli, keď prestupujú Boží zákon. Spáchanie hriechu je pre Adama a Evu hriechom osobným, ale tento hriech zasahuje celú ľudskú prirodzenosť. Z ich prvotného hriechu pochádza bolesť, smrť a poruchy v ľudskej vôli.

Po tomto prvom hriechu zaplavila svet skutočná invázia hriechu: bratovražda, ktorej sa dopustil Kain na Ábelovi; všeobecná skazenosť; v dejinách Izraela nevernosť Bohu a prestúpenie Mojžišovho zákona. I po Kristovom vykúpení sa hriech prejavuje medzi ľuďmi mnohorakým spôsobom. Písmo a Tradícia  neprestajne pripomínajú prítomnosť hriechu  v dejinách ľudstva.

Pretože Adam je hlavou ľudského pokolenia (Rim 5,12), v ňom sme zhrešili všetci. Dedičný hriech je tým prameňom, z ktorého sa rodí osobný hriech. Príčinou hriechu nie je Boh. Ani diabol nie je jeho vlastnou príčinou. Zlý duch iba zvádza k hriechu. Skutočnou príčinou hriechu je zlá vôľa. Teda každé morálne zlo je z vôle človeka, ináč povedané, každý koreň hriechu je v slobodnej vôli človeka.

Hriech so sebou prináša aj následky a trest. U Adama a Evy došlo k zmene postoja voči Bohu. Obom sa otvorili oči, tak ako im to hovoril  diabol. Ale namiesto toho, aby boli ako Boh, spoznali svoju nahotu. Skrývajú sa pred Bohom, ktorý ich hľadá. Človek, ktorý bol pôvodne stvorený pre život v Božej prítomnosti a v spoločenstve s ním, sa teraz desí stretnutia s Bohom. Hriech, ktorý na seba berie rôzne podoby, spôsobuje počas celých ľudských dejín prerušenie spojenia, neposlušnosť a niekedy až popieranie existencie Boha.

No Sväté písmo nestráca nádejný a optimistický tón. Podáva nám radostnú zvesť, svedectvo o Božej láske a Božom pláne, ktorý sa naplnil v Kristovi ako vykupiteľovi človeka a premožiteľovi hriechu.

Boh človeka neopustil. Satanova moc nemôže prekaziť budovanie Božieho kráľovstva. Božie povolenie diabolskej činnosti je veľkým tajomstvom, ale „vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré“ (Rim 8,28).

Pokánie vo Svätom písme

Hriech nemôže odpustiť nik, iba Boh. On je ten, ktorý dáva človeku obrátenie. Od neho vychádza prvá iniciatíva, ako aj naplnenie nového života (Flp 2,13), v ktorom už nepanuje hriech, ale opäť Božia milosť. Obrátenie a pokánie zaujímajú značné miesto v biblickom zjavení. Vo Svätom písme môžeme pozorovať, že Boh chce naplno odkryť zlobu hriechu a preukázaním svojej lásky, cez pokánie, chce voviesť človeka späť do spoločenstva s ním. V Novom zákone sa pod termínom pokánie rozumie zmena zmýšľania, obrátenie srdca, ľútosť, pociťovanie výčitiek.

Mnoho ľudí spája pokánie s emóciami – prelievanie sĺz, bitie do pŕs a pod. No obrátenie a pokánie sa nevzťahuje na vonkajšie skutky, ale na obrátenie srdca – na vnútorné pokánie. Vnútorné pokánie sa prejavuje najmä pôstom, modlitbou a almužnou. Na prvom mieste teda nie sú emócie či úkony, ale rozhodnutie  ísť späť k Otcovi.

Charakter pokánia je zdôraznený v Podobenstve o márnotratnom synovi (Lk 15,11-32). Bezpodmienečnosť pokánia zdôrazňuje Podobenstvo o farizejovi a mýtnikovi (Lk 18,9-14). Pokánie znamená uznať, že pred Bohom nemáme žiadne nároky ani zásluhy a máme sa podriadiť Božej milosti: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu“ (Lk 18,13).

Obraz márnotratného syna

Podobenstvo o márnotratnom synovi vyjadruje milosrdnú Božiu lásku. Ježiš poukazuje na milosrdenstvo Otca, ukazuje cestu, na ktorej sme, i cestu, ktorou sa máme vydať späť do Božej náruče.

Každý človek je onen márnotratný syn zachvátený pokušením odísť od Otca, aby mohol žiť podľa svojej vlastnej vôle. Odchod z domu je kruté odvrhnutie domova a zrada rodinných a spoločenských hodnôt. Pri troche úprimnosti si musíme priznať, že žijeme mnohokrát v  „odídení z domu“, mimo našej viery a Božích pravidiel, ktoré nám dávajú život.

Odísť z domu znamená žiť tak, ako keby som nemal domov. No domov je stred môjho bytia, kde počujem hlas: „Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie“ (Mt 3,17). Ten hlas oslovuje každého z nás a umožňuje nám žiť v temnom svete vo svetle. Tento hlas znie veľmi ticho a hovorí k nám z hĺbky nášho vnútra.

 Svoj domov opúšťame vždy, keď prestávame veriť tomuto hlasu a ideme za hlasom sveta. Čím ďalej bežíme, tým menej môžeme jeho hlas počuť. A čím menej počujeme, tým väčšmi sa zamotávame do manipulácií a úskokov tohto sveta. Svet nás však zničí, olúpi o všetok majetok, ktorý máme od Otca. Stávajú sa z nás žobráci, ktorých už svet nevidí. Preto je veľmi dôležité urobiť to, čo urobil márnotratný syn – vstúpiť si do svedomia, oľutovať svoje previnenia a odhodlať sa na cestu späť k Otcovi. Milosrdný Otec je verný svojmu otcovstvu. Táto vernosť je vyjadrená v ochote prijať syna, v otcovej radosti a v štedrom obdarovaní navráteného márnotratníka.

V podobenstve sa stretávame i so starším synom. Pri hlbšom zamyslení sa nad jeho postojom by sme mohli vyhlásiť, že stratený je i on. Z vonkajšieho pohľadu robil všetko, čo má robiť dobrý syn, ale z vnútorného tiež odišiel od svojho otca. Plnil síce úlohy, no stával sa čoraz nešťastnejší a neslobodnejší. Táto nesloboda a nešťastie naplno vzkypeli a vyrazili na povrch pri návrate mladšieho brata. Otcovu dobrotu nepochopil a šťastie brata mu bolo čímsi horkým. Zrazu sa z neho stáva zlostný, neláskavý, sebecký človek. Tieto vlastnosti v ňom boli ukryté, no v priebehu rokov narastali a mocneli.

Pri analýze nášho života si musíme priznať, že tak, ako sme sa našli v mladšom synovi, nachádzame sa i v staršom. No stotožniť sa so starším synom je omnoho  náročnejšie. Ale i tento syn potrebuje obrátenie a zmierenie s otcom i bratom.

Ježiš zámerne hovorí o dvoch synoch. Chce nám ukázať dva rozdielne postoje, ktoré sú u nás ľudí veľmi časté. Na jednej strane ukazuje človeka, ktorý si užíva život, no nájde odvahu vstať a prísť späť. Na druhej strane iného človeka, ktorý navonok dodržiava zákon, ale v skutočnosti je od neho vzdialený. Má problém odpustiť a poprosiť o odpustenie. Otec objektívne reaguje na obidvoch synov. Návrat mladšieho syna ho vedie k tomu, aby usporiadal radostnú oslavu. Návrat staršieho mu dáva príležitosť, aby aj jeho pozval k plnej účasti na tejto radosti. Dúfa, že ich uvidí obidvoch ako bratov pri spoločnom stole. Chce, aby obaja pociťovali skutočnosť, že patria do tej istej rodiny a že sú deťmi toho istého otca.

Synovia sa však musia rozhodnúť sami, slobodne, ale zodpovedne. Veď ide o existenciálne rozhodnutie života a smrti. „Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu! Vyvoľ si život, aby si zostal nažive ty aj tvoje potomstvo, keď budeš milovať Pána, svojho Boha“ (Dt 30,19-20). A toto rozhodnutie predkladá Otec i tebe.

Zdroj: Slovo 07/2006
Autor: doc., ThDr. Marek Petro, PhD. - všetky články od tohto autora (4)
Zotrvajme v pohotovosti!
19.02.2011 | Duchovné články | Čítanosť(4519)
Zotrvajme v pohotovosti!
Nenechajme svet žiť v nás...
03.01.2011 | Duchovné články | Čítanosť(4809)
Nenechajme svet žiť v nás...
Skrytý hriech
08.11.2010 | Duchovné články | Čítanosť(4604)
Skrytý hriech

všetky súvisiace články (17) »

všetky súvisiace články (1) »

Hriech v dnešnom svete
04.05.2005 | Čítanosť(6463)
Hriech v dnešnom svete

všetky súvisiace správy (1) »

 

všetky komentáre »


Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε