www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=292
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 22. január 2022     Meniny oslavuje: Zora

Zoεpédia - náhodný výber: Beatifikácia, Veľký štvrtok, Jekténia.     pohľadnice

26.04.2006 | Publicistika | Čítanosť(5855)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Quo vadis, Peter?

Quo vadis, Peter? „...posilňuj svojich bratov“ ( Lk 22,32)  

Tak, ako je Cirkev okrem svojej ľudskej a viditeľnej zložky tajomstvom Božej lásky, aj pápež je tajomstvo.

Mnohí cítia a prežívajú, že Cirkev má v pápežovi zvláštnu oporu. Sám Kristus si totiž želal, aby Peter osobitným spôsobom utvrdzoval svojich bratov: „Šimon...ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov“ (porov. Lk 22, 32).

  Vystupujúci z tieňa

Po 26 - ročnom pontifikáte charizmatického Jána Pavla II. bol ustanovený za hlavu Katolíckej cirkvi služobník pravdy, jednoduchý Nemec z Bavorska Jozef Ratzinger.

Od roku 1981 žil v tieni Jána Pavla II. ako „strážca“ pravej viery. Cez jeho ruky prechádzali vatikánske vieroučné i disciplinárne dokumenty, riešil pálčivé problémy Cirkvi  z úzadia veľkej postavy Jána Pavla II. Ako jeho najbližší a najdôležitejší poradca viedol nesmierne ťažký a zodpovedný úrad Svätej kongregácie pre otázky viery. Takto žil 24 rokov, od 54. až do 78. roku svojho života.

  Jedinečný a nepredvídateľný

Aj keď sa všeobecne mnohí zhodli na prezývke Papa Ratzi, názory na tohto veľkého teológa a skromného človeka sa rôznili. Hlavne liberálnejšie založení o ňom hovorili ako o tvrdom konzervatívcovi. Nemožno povedať, že by Benedikt XVI. po svojom zvolení zmenil názory v oblasti doktríny. Práve naopak. Potvrdil učenie Cirkvi vo všetkých oblastiach - od sexuality po nedotknuteľnosť života. Prekvapil však pravú i ľavú časť teologického spektra menšími, no podstatnými zmenami. Vynoril sa z tieňa ako svojrázny a nepredvídateľný muž, nesmierne vzdelaný a inteligentný.

Benedikt XVI. je od svojho zvolenia skutočne všetko, len nie nezáživný. Ukázal svoju mnohým neznámu pastoračnú i ľudskú stránku. Skromne žartoval, že po zvolení mal pocit, akoby na neho padala gilotína. Následne urobil populárne rozhodnutie o urýchlení procesu svätorečenia Jána Pavla II. Prekvapil pri prvom vymenovaní kardinálov, ku ktorým napriek snahe o obnovenie diplomatických vzťahov s Čínou zaradil otvoreného kritika Pekingu hongkonského biskupa Josepha Zena. Mnohých ohromil schôdzkou so svojím najtvrdším liberálnym kritikom Hansom Küngom, ako aj exkomunikovaným ultrakonzervatívnym biskupom Bernardom Fellayom, ktorý vedie schizmatické hnutie založené zosnulým arcibiskupom Marcelom Lefebvrom.

Celým jeho doterajším účinkovaním a verejným vystupovaním sa nesú veľmi dôležité myšlienky hľadania pravdy a jednoty.

  Dialóg lásky

Pred 40 rokmi sa pápež Pavol VI. a patriarcha Athenagoras rozhodli vymazať z pamäti Cirkvi exkomunikácie z roku 1054, čím verejne potvrdili nový „dialóg lásky“ – nový začiatok založený na vzájomnej úcte a zmierení oboch cirkví.

Súčasný ekumenický patriarcha z Konštantínopola Bartolomej I. vyhlásil, že pravoslávni a katolíci si nikdy neboli takí blízki. Významným krokom v rámci teologického dialógu bolo obnovenie činnosti Medzinárodnej zmiešanej komisie pre teologický dialóg medzi Katolíckou cirkvou a Pravoslávnou cirkvou v decembri minulého roka (otvorený v roku 1980, ale prerušený v roku 2000).

Ako erudovaný teológ si Benedikt XVI. uvedomuje vieroučnú blízkosť pravoslávnych kresťanov ku Katolíckej cirkvi a neobyčajnú úctu prechováva voči východnej liturgii. Počas stretnutia s predstaviteľmi kresťanských cirkví a iných vierovyznaní 25. apríla 2005 sa dlho zhováral s delegátom moskovského patriarchu Alexeja. V príhovore k veriacim o päť dní neskôr tradičným Christos anesti! neobyčajne srdečne pozdravil východné cirkvi, ktoré v tú nedeľu slávili Veľkú noc. Opäť zdôraznil Kristovo volanie, aby sa vydali na cestu k plnému spoločenstvu.

Pokračuje dialóg aj so starobylými východnými cirkvami. V teologickej oblasti Medzinárodná zmiešaná komisia pre dialóg medzi Katolíckou cirkvou a starobylými cirkvami kresťanského východu študovala otázku Cirkvi ako ekleziologického spoločenstva. Významným teologickým krokom bol aj spoločný dokument o sviatostiach, ktorý vypracovala Komisia pre dialóg medzi Katolíckou a Asýrskou východnou cirkvou.

 
Cesta k plnej jednote s protestantmi

Spolu s rukou vystretou na východ sa vystiera aj druhá ruka smerom k bratom protestantom. Pri stretnutí s generálnym sekretárom Svetovej rady cirkví Samuelom Kobiom vyhlásil, že „angažovanosť Katolíckej cirkvi na ceste k plnej jednote kresťanov je nezvratná“ a uistil o pokračovaní spolupráce s SRC. Z dialógu s cirkevnými spoločenstvami západu môžeme pripomenúť, že sa v septembri 2005 uskutočnilo stretnutie Medzinárodnej luteránsko-rímskokatolíck ej komisie, čím finišuje štvrtá fáza teologického dialógu, ktorej závery by mali byť zverejnené tohto roka v dokumente Apoštolské poslanie Cirkvi.

  Starší brat Izrael

Aj židovské skupiny ocenili, že Benedikt XVI. pokračuje v dialógu tak, ako jeho predchodca. Vyzdvihli návštevu synagógy v Kolíne nad Rýnom, mnohé schôdzky so židovskými zástupcami vo Vatikáne, ako aj plánovanú návštevu koncentračného tábora v Osvienčime počas májovej cesty do Poľska. Pri návšteve pamätníka 6 miliónom obetiam holokaustu, počas ktorého zahynulo aj 11 tisíc kolínskych Židov, pápež odsúdil kolaboráciu niektorých vtedajších prominentných zástupcov Katolíckej cirkvi s nacistami. Zároveň varoval pred novým nárastom antisemitizmu a xenofóbie na „starom“ kontinente.

  Život a smrť

Všetky kroky Svätého Otca sa napájajú na kroky Jána Pavla II. Potvrdil to aj vo vyjadreniach o veľmi rýchlo sa šíriacej kultúre smrti. V príhovore k Pontifikálnej akadémii pre život, ktorá organizovala medzinárodný kongres na tému Ľudské embryo pred implantáciou (28. február 2006) zopakoval postoj Katolíckej cirkvi, že život sa začína už v momente počatia a vyhlásil, že embryá sú „posvätné a nedotknuteľné".


Počas obradu krstu detí v Sixtínskej kaplnke (8. január 2006) ostro odsúdil nezodpovedný sex a kultúru smrti, ktorá, podľa jeho slov, zavládla v modernom svete. Prirovnal perverzitu a bezbožnosť starovekého rímskeho impéria k prílišnému odvracaniu sa mnohých spoločností 21. storočia od Boha. Vyzval občanov, aby opäť objavili a vedeli oceniť hodnoty prameniace z kresťanskej  viery.

  Hlas za rodinu

Keď na tradičnej novoročnej audiencii prijal Benedikt XVI. predstaviteľov talianskych miestnych orgánov, vo svojom príhovore zdôraznil, že by bolo vážnou chybou poskytnúť právny štatút nemanželským zväzkom, pretože to zastiera funkciu rodiny. Súčasne vyzval poskytovať konkrétnu pomoc mladým párom. Príhovor sa konal v čase, keď niektoré politické skupiny v Taliansku navrhujú uviesť do krajiny Občiansky pakt solidarity (PAC) – druh právneho uznania de facto zväzkov vrátane homosexuálnych. Pripomenul, že „manželstvo ako inštitúcia nevzniká zásahom spoločnosti alebo autority, nie je zväzkom uloženým zvonka. Naopak, je to vnútorná potreba zmluvy manželskej lásky. Nie je to otázka mimoriadnych noriem katolíckej morálky, ale zásadných právd, ktoré zasahujú celé naše ľudstvo.“

  Prvý dôležitý dokument

„Srdcovou záležitosťou“ Svätého Otca sú kňazi, ich zrelosť a duchovná úroveň. Potvrdil to aj prvý dôležitý dokument o adeptoch na kňazstvo s homosexuálnou orientáciou. Je to zaťažkávacia skúška vzhľadom na nesúhlas liberálov s týmto dôležitým dokumentom, ktorý fakticky zakazuje, aby sa homosexuáli stali kňazmi.


Boh je láska

Po všetkých týchto jednoznačných vystúpeniach nikto neočakával, že prvá encyklika „tvrdohlavého Bavora“ sa bude venovať téme lásky. „Vo svete, v ktorom sa s Božím menom spája neraz pomsta, či dokonca povinnosť nenávidieť a konať násilie, je toto posolstvo veľmi aktuálne a má veľmi konkrétny význam. Preto v mojej prvej encyklike by som chcel hovoriť o láske, ktorou nás Boh zahŕňa a ktorú my máme odovzdávať druhým.“

Ako spolupracovník pravdy odhaľuje pravú tvár toho, čo má pre človeka najväčšiu hodnotu - lásky a povzbudzuje všetkých: „Láska je možná a my sme schopní prežívať ju, lebo sme stvorení na Boží obraz. Uskutočňovať lásku, a tak umožniť Božiemu svetlu, aby prenikalo do sveta - k tomu by som chcel všetkých pozvať touto encyklikou.“ V tejto láske potom človek môže uskutočňovať veľké veci tam, kde je povolaný. A nemusí to byť iba na pápežskom stolci.

Pas moje ovce!

Zdá sa, že Jozef Ratzinger si svoj život predstavoval trocha inak. Splnila sa mu túžba stať sa profesorom teológie a profesionálne sa zahĺbiť do teologického bádania. Pred svojou päťdesiatkou bol už pripravený v pokoji sa venovať iba tomu. V Regensburgu si dal postaviť domček so záhradou. Božia prozreteľnosť mu však pripravila inú cestu. V poslušnosti ju prijal a bremeno Pánovho povolania bude niesť v plnej zodpovednosti až do svojej smrti. 

  -bdk-
Zdroj: Slovo 2006, č. 9.

Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε