www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=306
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 22. január 2022     Meniny oslavuje: Zora

Zoεpédia - náhodný výber: Liturgické gestá - b..., Trebník, Kánon.     pohľadnice

01.06.2006 | Teológia | Čítanosť(5173)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Európski patróni

Európski patróni

Pápež Ján Pavol II. v dvadsiatom prvom roku pontifikátu dňa 1. októbra roku 1999 vydal apoštolský list vo forme motu proprio o vyhlásení svätej Brigity Švédskej, svätej Kataríny Sienskej a svätej Terézie Benedikty z Kríža za spolupatrónky Európy. Uvádza sa v ňom:

 

Nádej na vybudovanie spravodlivejšieho a dôstojnejšieho sveta pre človeka, podnietená očakávaním tretieho tisícročia, si musí uvedomovať, že ľudské úsilie by bolo zbytočné, keby ho nesprevádzala Božia milosť: „Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú" (Ž 127 /126/,1). To si musia všimnúť aj tí, čo v týchto rokoch stoja pred problémom dať Európe nový poriadok, ktorý by pomohol starému kontinentu využiť bohatstvo svojich dejín a odstrániť smutné dedičstvo minulosti, aby zodpovedala jedinečnosťou, zakorenenou v najlepších tradíciách naliehavostiam sveta, ktorý sa mení.

Niet pochybnosti, že v zložitých dejinách Európy kresťanstvo predstavuje ústredný a kvalifikujúci prvok, upevnený na pevnom základe klasického dedičstva a mnohorakých prúdov storočí. Kresťanská viera stvárňovala kultúru kontinentu a popreplietala sa neoddeliteľným spôsobom s jej dejinami.

Kresťania sú povolaní znova si ju uvedomiť, aby ukázali jej trvalú účinnosť. Sú povinní ponúknuť osobitný príspevok na budovanie Európy, ktorý bude tým účinnejší, čím viac sa obnovia vo svetle evanjelia.

Úradne uznaní svätí sú iba vrcholy predkladané ako vzory všetkým. Obrovské množstvo kresťanov svojím priamym a počestným životom, podopretým láskou k Bohu a k blížnemu, dosiahlo v najrozličnejších zasvätených a laických povolaniach pravú a veľmi rozšírenú, i keď skrytú, svätosť.

Cirkev nepochybuje, že práve tento poklad svätosti je tajomstvom jej minulosti a nádejou jej budúcnosti.

Preto už od najstarších čias Boží ľud hľadel na svätých ako na ochrancov a s jedinečnou praxou, v ktorej zaiste nechýbalo vnuknutie Svätého Ducha, boli potom jednotlivé cirkvi, oblasti a dokonca celé kontinenty zverené osobitnej ochrane určitých svätých.

Zdalo sa mi vhodné, aby európski kresťania, čo so všetkými svojimi spoluobčanmi prežívajú epochálny prechod plný nádeje, ale aj starostí, mohli vyťažiť duchovný úžitok z kontemplácie a zo vzývania niektorých svätých, ktorí dajakým spôsobom osobitne reprezentujú ich dejiny.

Preto som mal na mysli doplniť zástup nebeských patrónov tromi takisto charakteristickými osobami v osudovo rozhodných chvíľach druhého tisícročia, ktoré sa chýli ku koncu. Je to Brigita Švédska, svätá Katarína Sienská a svätá Terézia Benedikta z Kríža.

Dôvod, ktorý ma k nim osobitne viedol, spočíva v ich živote. Ich svätosť sa skutočne prejavila v dejinných okolnostiach a v kontexte „zemepisných" oblastí, vďaka ktorým sú mimoriadne významné pre európsky kontinent.

Nech teda vzrastá Európa! Nech rastie ako Európa ducha v stopách jej najlepšej histórie, ktorá má práve vo svätosti svoj najvyšší výraz. Jednota kontinentu, ktorá postupne dozrieva vo vedomiach a definuje sa stále jasnejšie aj v politickej rovine, zaiste stelesňuje perspektívu veľkej nádeje. Európania sú pozvaní definitívne zanechať za sebou historické súperenie, ktoré často spravilo z ich kontinentu divadlo pustošiacich vojen. Súčasne sa musia angažovať v utváraní podmienok väčšej súdržnosti a spolupráce medzi národmi. Stojí pred nimi veľká výzva vybudovať kultúru a etiku jednoty, bez ktorých akákoľvek politika jednoty je skôr či neskôr určená na stroskotanie.

Aby sa mohla vybudovať nová Európa na solídnych základoch, nestačia iba ekonomické záujmy, ktoré dakedy združujú, inokedy rozdeľujú, ale skôr sa treba dovolávať pravdivých hodnôt, ktoré majú svoj základ vo všeobecnom mravnom zákone, vpísanom do srdca každého človeka. Európa, ktorá by zamenila hodnotu tolerancie a všeobecnej úcty za etický indiferentizmus a skepticizmus k nezrieknuteľným hodnotám, otvorila by sa najriskantnejším dobrodružstvám a skôr či neskôr by opäť videla najstrašnejšie príšery svojej histórie s novými formami.

Na zažehnanie tejto hrozby je tu stále vitálna úloha kresťanstva, ktoré neúnavne poukazuje na ideálny horizont. Aj vo svetle mnohorakých stretnutí s inými náboženstvami, ktoré Druhý vatikánsky koncil vytušil, musí sa silne zdôrazniť, že otvoriť sa Bohu je životným rozmerom existencie. Podstatným je predsa obnovené úsilie všetkých kresťanov vydávať svedectvo v rozličných národoch kontinentu. Oni majú živiť nádej na úplnú spásu ohlasovaním evanjelia, ktoré je im vlastné, čiže „dobrej zvesti", že Boh sa k nám znížil a v Synovi Ježišovi Kristovi nám ponúkol vykúpenie a plnosť božského života.

Práve pre toto ohlasovanie nádeje som mienil zhodnotiť a poukázať na obnovenú nábožnosť v „európskej" perspektíve na postavy tých veľkých žien, ktoré v rozličných epochách tak význačne prispeli k rastu nielen Cirkvi, ale aj samotnej spoločnosti.


Ján Pavol II.
(upravené)
Zdroj: SLOVO 2006, č. 11.

Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε