www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=327
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 12. august 2022     Meniny oslavuje: Darina

Zoεpédia - náhodný výber: Veľký utorok, Kyrios, Jozef Maretta – Prav....     pohľadnice

04.09.2006 | | Čítanosť(6387)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Islam

Islam

Islam (arab. al-islām - odovzdanie sa do vôle Božej) je najmladšie monoteistické náboženstvo rozšírené po celom svete. Je pokračovaním judaizmu - židovského náboženstva a kresťanstva, s ktorými zdieľa väčšinu prorokov a vyznáva rovnakého Boha. Jeho zakladateľom je prorok Muhammad. Učenie islamu zdôrazňuje strohé jednobožstvo (Allah). Nerozvíja metafyzické predstavy, ale skôr morálne a rituálne aktivity. Vyznávač islamu sa nazýva moslim.

Na počiatku VII. st. po Kr. sa na území Arabského polostrova vytvorilo spoločenstvo ľudí, ktoré túžilo viesť život v úplnom podriadení sa vôli jedinému Bohu. Toto podriadenie sa (islam) zahŕňalo všetky aspekty a sféry života. Treba preto zdôrazniť, že islam nie je len doktrína, kult a organizácia, ale tiež právo, zákony, spôsob usporiadania štátu a spoločnosti, hospodárska činnosť, politika. Ťažko je rozdeľovať to, čo je svetské a čo sväté, tzn. sakrálne a profánne. Treba však zdôrazniť, že žiaden moslim nenazve seba vyznávačom, ctiteľom Muhammada, ale povie, že je moslim, čiže podriadený Božej vôli.

Muhammad Ibn Abdulláh sa narodil v Mekke v roku 570. Jeho otec zomrel ešte pred jeho narodením a jeho matka zomrela, keď mal šesť rokov. Po matkinej smrti sa ho ujal a vychoval strýko, ktorý pochádzal z významného arabského kmeňa - Kurajš. Podľa moslimov bol Muhammad už v mladosti známy svojou pravdovravnosťou, štedrosťou a úprimnosťou. Často bol vyhľadávaným sudcom v sporoch medzi ľuďmi. Historici ho opisujú ako pokojného a hĺbavého človeka. Mal vo zvyku odobrať sa z času na čas do jaskyne Hirá’ pod vrcholkom hory Džabal al-Núr (Hory svetla) pri Mekke, aby tam rozjímal a premýšľal o zmysle života. Vo veku štyridsať rokov dostal prvé zjavenie od Boha prostredníctvom anjela Gabriela. Toto zjavenie, ktoré potom pokračovalo ďalších dvadsaťtri rokov, je známe ako Korán. Od prvej chvíle, keď začal zvestovať slová, ktoré počul od Gabriela, a kázať pravdu, ktorú mu Boh zjavil, boli Muhammad a  malá skupinka jeho stúpencov tvrdo prenasledovaní. Vo svojich verejných vystúpeniach, s ktorými začal v r. 613 sa sústredil na hlásanie jedinosti Boha /tawhid/ a na potieranie modloslužobníctva /širk/. Keď si jeho nasledovníci osvojili učenie islamu a ich prenasledovanie sa stalo neúnosným, Boh im v roku 622 prostredníctvom zjavenia prikázal, aby z Mekky emigrovali. Touto emigráciou, tzv. hidžrou, počas ktorej Muhammad so svojimi nasledovníkmi v niekoľkých vlnách opustili Mekku, aby hľadali výhodnejšie miesto na slobodné šírenie Božieho slova v Medine, 420 km severne od Mekky, sa začína islamský letopočet. Sám seba začal nazývať Prorokom /Nabi/, poslom Božím /rasúl Alláh/. Stáva sa z neho rešpektovaný politický vodca, ktorý vie svoje ambície presadiť pragmatickými súrami Koránu, diplomatickou cestou a rovnako úspešne aj so zbraňou v ruke. Po niekoľkých rokoch sa podarilo Muhammadovi spolu s jeho stúpencami konečne vrátiť do Mekky, ktorá pred ním definitívne kapitulovala. Muhammad zomrel vo veku 63 rokov ako duchovný a politický vodca ummy, obce, pod kontrolou ktorej sa v tom čase nachádzal už celý stred Arabského polostrova. Za menej ako sto rokov po Muhammadovej smrti sa islam rozšíril na západ až do Španielska a na východ do Číny. V súčasnosti obývajú moslimovia všetky kontinenty.

 

Korán a pojem spásy

 

Pre moslimov je Korán knihou obsahujúcou slová jediného Boha zjavené Muhammadovi, cez neho preukázané a podané ľudstvu. V chápaní moslimov Muhammad nie je ani autorom, ani redaktorom Koránu, ale jedine pasívnym a verným preukazovateľom Božieho slova obsiahnutého v nebeskej knihe – Matke (Kitab al – Umm), ktorej odzrkadlením je Korán. Je jedinou svätou knihou moslimov obsahujúcou Božie zjavenie, ktoré sa skončilo spolu so smrťou Muhamadda. Korán sa skladá zo 114 súr, čiže kapitol, rozdelených na ajaty, čiže verše. Každá súra a ajat majú v moslimskej tradícii svoj názov.

 

HLAVNÉ ČLÁNKY VIERY V ISLAME

 

1. Viera v jedného najvyššieho a večného, sebestačného, milosrdného, milostivého Boha, Stvoriteľa a Živiteľa, ktorý nesplodil a nebol splodený a ktorému sa nik nevyrovná. Islam zdôrazňuje jedinosť Boha - Alláha a jeho nedeliteľnú vládu nad vesmírom. Boh je Stvoriteľom a Pánom všetkého, čo existuje. Všetko sa riadi podľa jeho vôle a vychádza z jeho moci.

2. Viera vo všetkých Božích poslov. Boh si ich vyvolil, aby sprostredkovali ľudstvu jeho odkaz a viedli ho po správnej ceste. Korán uvádza len mená niekoľkých z nich. V chápaní moslimov Boží poslovia počnúc Noem, Abrahámom, Mojžišom, Ježišom a Muhammadom kázali tú istú vieru podrobenia a odovzdania sa do Božej vôle. Prorok Muhammad je posledným Božím prorokom zoslaným pre celé ľudstvo.

3. Viera vo všetky pôvodné nebeské knihy. Moslimovia ich vnímajú ako svetlo a poznanie, ktoré proroci priniesli, aby ukázali svojim národom správnu cestu k Bohu. Korán sa zmieňuje o Abrahámovej, Mojžišovej, Dávidovej a Ježišovej knihe, ale dávno pred zjavením Koránu Muhammadovi sa niektoré z týchto kníh úplne stratili alebo boli pozmenené. Jedinou dôveryhodnou a úplnou knihou je svätý Korán.

4. Viera v Božích anjelov. Moslimovia ich považujú za čisté bytosti stvorené zo svetla. Moslimovia veria, že anjeli nepotrebujú ani jesť, ani piť či spať. Sú poddanými Božími sluhami. Anjeli trávia svoje dni a noci plnením rôznych príkazov, uctievaním, spomínaním a velebením všemohúceho Boha.

5. Viera v súdny deň znamená veriť, že tento svet sa jedného dňa skončí a mŕtvi budú vzkriesení. Ľudia v súdny deň predstúpia pred svojho Pána a budú sa zodpovedať za svoje skutky.

 

Päť pilierov islamu

 
1. Šaháda (šahādah): vierovyznanie
2. Salát (ssalāh): modlitba
3. Saúm (ssaúm): pôst počas mesiaca ramadán
4. Zakát (zakáh): almužna
5. Hadž (hadždž): púť do Mekky
 

Šaháda – vyhlásenie, že existuje jedna najvyššia bytosť- Boh a Muhammad je jeho posol / lá iláha illa-Lláh, wa Muhammadun rasúlu'Lláh/. Šahada je prvým pilierom islamu a predstavuje podstatu moslimského spôsobu života. Opakuje sa niekoľkokrát denne.

 

Salát – modlitba. V islame existujú dva druhy modlitieb - povinné (fard) a dobrovoľné (sunna). Moslimovia sa povinne modlia päťkrát denne - pri východe slnka, ráno, na obed, poobede a pri západe slnka. Pred každou modlitbou je predpísaná rituálna očista. Moslimovia sa modlia na koberčekoch, otočení k Mekke. Modlitbu sprevádzajú rôzne úkony a postoje, napr. klaňanie sa. Čas modlitby ohlasuje muezín spievaním azánu z vysokej veže mešity (tzv. minaretu). Dobrovoľné modlitby sa vykonávajú mimo času stanoveného na povinné modlitby, zvyčajne s istým cieľom alebo pri nejakej príležitosti (narodenie, úmrtie, choroba).

 

Saúm – pôst počas mesiaca ramadán. Počas denných hodín sa musia zdržať akéhokoľvek jedenia, pitia, fajčenia, pohlavného styku a iných pozemských radostí. Pôst dodržiavajú moslimovia počas deviateho mesiaca (Ramadán) lunárneho kalendára 29 až 30 dní. Saum má naučiť moslimov trpezlivosti a zdržanlivosti. Existujú výnimky, napríklad deti, tehotné ženy, chorí a cestujúci sa nemusia postiť, prípadne sa postia rovnaký počet dní neskôr.

 

Zakát – dávanie almužny chudobným. Moslimovia sú povinní podporovať ľudí, ktorí sú v núdzi, či už sú to siroty, vdovy, chorí, alebo žobráci. Každý moslim si počíta veľkosť almužny, ktorú poskytuje, individuálne. Z jeho príjmov po odrátaní všetkých životných nákladov svojej rodiny odovzdáva zo zvyšku 2,5%. Okrem toho môžeme v islame vymedziť sadaku, t j. dobrovoľny dar, ktorý možno dávať na charitu kedykoľvek, najlepšie dôverne.

 

Hadž – púť do Mekky. Posledným pilierom islamu je púť do Mekky, ktorú by každý správny moslim mal absolvovať aspoň raz za život. Hadž je spojená s množstvom rituálov, ale asi najznámejším z nich je obiehanie okolo svätyne Ka'aba.

Zdroj: Slovo 2006, č. 15.

všetky súvisiace odkazy (3) »

Extrémizmus v islame
04.09.2006 | | Slovo 2006, č. 15. | Čítanosť(7595)
Extrémizmus v islame
Korán
04.09.2006 | | Slovo 2006, č. 15. | Čítanosť(65535)
Korán
Karikatúry
01.03.2006 | Publicistika | Slovo 05/2006 | Čítanosť(7329)
Karikatúry

všetky súvisiace články (5) »

všetky súvisiace heslá (1) »

 

všetky komentáre »


Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε