www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=348
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 14. august 2022     Meniny oslavuje: Mojmír

Zoεpédia - náhodný výber: Antiochijská škola, Jekténia, Nedeľa mýtnika a far....     pohľadnice

11.10.2006 | Spiritualita | Čítanosť(7975)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Vyberte si meno

Vyberte si meno
Adam
m. - z hebr. hádám prsť, zem, t.j. človek z hliny, pozemšťan
Agáta

ž. - Agatón z gréc. agathós dobrý, láskavý

Agnesa

i Agneša - ž. z gréc. hagné čistá, nevinná, nepoškvrnená

Alexej
m.- rus. meno z gréc. álexis pomoc, alexein brániť, t.j. obranca
Alžbeta
ž. - zo staršieho Elizabeta (hebr. Elíšebah) Bohu zasvätená
Ambróz
m. - Ambrózia - ž. z gréc. Ambrosios (lat. Ambrosius) nesmrteľný, nebeský
Anastáz
m. - Anastázia - ž. z gréc. anastas vzkriesený.
Andrej
i Ondrej -m. Andrea - ž. z gréc. Andreas statný, mužný, odvážny
Angela
ž. - Angel - m. z gréc. ággelos (lat. angelus) posol (Boží), anjel
Anna
ž. - z hebr. Channá(h) milosť, t.j. milá, milostivá.
Anton
m. - Antónia - ž. z lat. Antonius popredný, vynikajúci
Áron
m. - z hebr. Aharón prorocký, osvietený
Augustín
m. - Augustína - ž. z lat. Augustinus Augustov
Barbora
i Barbara - ž. z gréc. barbaros cudzinec, kto nezrozumiteľne rozpráva, brble
Bartolomej
m. - Bartolomea - ž. z hebr. bar Talmai Talmajov syn
Bazil
m. - z lat. Basilius (gréc. Basileios kráľovský), rovnaký pôvod má meno Vasil.
Beáta

ž. - Beatus - m. z lat. beata blažená, šťastná

Benjamín
m. - z hebr. ben-já-mín syn pravej ruky, milovaný syn
Blažej

m. - z gréc. Blasios, asi brbľavý, nezrozumiteľne hovoriaci

Božena
ž.- pôv. čes. variant mien Benedikta, Teodora, t.j. Bohom obdarená, blahoslavená
Brigita
ž. - z kelt. brigh silný, mocný
Bruno
m. - nem. meno skrátené z Brunold (stnem. brun + waltan) hnedý vládca
Cyprián

m. - z lat. Cyprianus cyperský, z ostrova Cyprus

Cyril
m. - Cyrila - ž. z gréc. kyrios pán, vladyka (možno aj z perz. kuruš slnko)
Damián

m. - Damiána - ž. z mena starogréckeho lekára Damiána (gréc. damianos pokoriteľ, krotiteľ)

Daniel
m. - Daniela - ž. z hebr. Dáníél Boh rozsúdil, Boh je sudca
Dávid
m. - asi z asýr. dádu a hebr. dód miláčik alebo z ugaritského (vyhynutého semitského jazyka) davidu náčelník, teda kráľ
Demeter
m. - Demetria - ž. z gréc. Démétrios patriaci bohyni úrody Deméter
Dionýz

m. - Dionýzia - ž. podľa mena gréc. boha vína, úrody a plodnosti (Dionýsos) z gréc. Dionýsios zasvätený bohu Dionýsovi, božie (Dionýsovo) dieťa

Dominik
m. - Dominika - ž. z lat. Dominicus pánov, dominus pán
Dorota
ž. - Dorotej - m. z gréc. Dórotheos dar Boží
Edita
ž. - angl. meno (Edith zo stangl. éad + guth) šťastný boj (prinášajúci majetok)
Edmund
m. - angl. meno (zo stangl. éad + mund) mocná ochrana, mocný, bohatý ochranca
Eduard
m. - Eduarda - ž. angl. meno (Edward zo stangl. éad + weard) mocný, bohatý strážca alebo strážca majetku
Eliáš
m. - Eliána - ž. z hebr. Ulíjjáhu môj Boh je Jahve
Emanuel
m. - Emanuela - ž. z hebr. Immánúél s nami je Boh.
Emil
m. - Emília - ž. z lat. podľa mena rím. rodu Aemilius, aemulus horlivý, usilovný, pracovitý
Eufrozína

ž. - z gréc. Euphrosyné veselá, dobrá, priateľská

Eunika
ž. - z gréc. Euniké šťastné víťazstvo, šťastná víťazka
Eva
ž. - z hebr. Chavvá(h), Havvá(h) živá, prenes. matka života
Ezechiel
m. - z hebr. Jechezquél posilní (ho) Boh
Felicita
ž. - z lat. felicitas šťastie, novšie Felícia
Félix
m. - Felícia - ž. z lat. felix šťastný
Ferdinand
m. - Ferdinanda - ž. nem. meno (zo stnem. fridu + nand) smelý ochranca
Filip
m. - Filipa i Filipína - ž. z gréc. philos + hippos milovník koní
Florián
m. - Floriána - ž. z lat. Florianus (flos, gen. Floris) kvet
František
m. - Františka - ž. z tal. podoby Francesco Francúzik, malý Francúz
Gabriel
m. - Gabriela - ž. z hebr. gabri él muž Boží alebo silný je Boh
Gorazd
m. - slovan. meno zo stslov. gorazd skúsený, zdatný
Gregor
m. - Gregoria i Gregorína - ž. z gréc. Grégorios (grégoros) ostražitý
Helena
ž. - z gréc. heléné  fakľa, svetlo
Ignác

m. - Ignácia - ž. z lat. Egnatius, gréc. Ignatios (lat. adnatus, agnatus) neskôr narodený alebo ignitis ohnivý, rozpálený

Ivan

m. - Ivana - ž. stará slovan. podoba hebr. mena Jochanán, z ktorého je aj Ján

Izidor
m. – Izidora - ž. z gréc. Isidóros Izidin dar, dar egyptskej bohyne slnka Izis
Izmael
m. - z hebr. Jišmaél Boh vypočuje, rus. Izmail
Jakub
m. - z hebr. Jakagóbh držiaci sa za pätu, druhorodený
Ján
m. - Jana - ž. z hebr. Jochanán Boh je milostivý
Jeremiáš
m. - z hebr. Jirmejáhú, Jirmejáh Bohom vyvýšený, povýšil ho Jahve
Joachim
m. - z hebr. Jojáqím Jahve ho postaví, vzpriami
Jonáš
m. - z hebr. Jónáh holub
Jonatán
m. - z hebr. Jónathán Boh dal, Boží dar
Jozef
m. - Jozefa i Jozefína - ž. z hebr. Jóséph Boh pridá, rozhojní
Judita
ž. - z hebr. Jehúdíth žena z Judey, Židovka
Juraj
m. - Juraja - ž. z gréc. Georgios roľník
Kamil
m. - Kamila - ž. z lat. Camillus (orient. pôvodu) chrámový sluha
Karol
m. - Karolína - ž. zo stnem. Karl muž, manžel (z neho vzniklo aj slovo kráľ)
Katarína
ž. - z gréc. katharos čistý, mravný, gréc. Aikateriné vždy čistá
Klára
ž. - z lat. clara jasná, svetlá, slávna, blízky význam - Jasna, Lucia, Svetlana
Klement
m. - Klementína - ž. z lat. clemens prívetivý, láskavý.
Konštantín
m. – Konštantína - ž. z lat. Constantinus, constans stály, pevný, vytrvalý, ale aj odhodlaný
Kornel
m. - Kornélia - ž. z lat. Cornelius (meno rím. rodu), to z cornu roh alebo z cornus drieň
Kozmas
m. - z gréc. kosmos svet, poriadok, večnosť
Kristián
m. - Kristína i Kristiána - ž. z gréc. christianos kresťan
Leo

m. - z lat. leo lev alebo z dom. podoby mien León, Leonard a i.

Ľuba

ž.-  pôv. dom. podoba slovan. zložených mien Ľubomíra, Ľuboslava alebo priamo z príd. mena ľúba, milá, milovaná

Lucia

ž. - Lucius - m. z lat. Lucius svetlý, žiariaci (lux svetlo)

Ľudovít

m. - Ľudovíta - ž. z nem. mena Ludwig (stnem. hlút + víg) slávny boj, slávny bojovník, preslávený v boji, pravdepodobne vplyvom slovan. zložených mien vznikla podoba Ľudovít (ľud + vítať)

Lukáš

m. - z lat. Lucas (z Lucanus pochádzajúci z Lukánie, krajiny v južnom Taliansku)

Magdaléna

ž. - z lat. Magdaléna pochádzajúca z palestínskeho mesta Magdala (hebr. magdala veža)

Makar
m. - z gréc. Makarios blahoslavený, šťastný, významom blízke - Beňadik, Felix
Marek

m. - z lat. Marcus (meno rím. rodu utvorené asi z mena rím. boha vojny Marsa, teda bojovník)

Margaréta

ž. - z lat. margarita perla (orient. pôvodu), variant mena Margita

Mária

ž. - z egypt. Mirjam (myrjam milovaná bohom Jahvem), iné výklady spájajú meno s pôv. významom pani, orodovkyňa, krásna

Marta
ž. - z hebr. Már(a)thá pani domu, gazdiná, prenes. starostlivá
Martin
m. - Martina - ž. z lat. Martinus zasvätený rím. bohovi vojny Marsovi, prenes. bojovný (ako meno Marek)
Matej

m. - Mateja - ž. z hebr. Mattijah dar Jahveho, v gréc. sa rozlíšili podoby Mattiás - Matej a Matthaios - Matúš

Maxim

m. - Maxima - ž. z lat. maximus najväčší alebo z dom. podoby mena Maximilián

Metod

m. - z gréc. Methodios (methodos cesta za dačím, prenes. metóda)

Michal
m. - Michaela i Michala - ž. z hebr. Michaél ako Boh, Bohu podobný
Mikuláš
m. - Mikuláška - ž. z gréc. Nikoláos víťaziaci medzi ľuďmi, víťaz
Milan
m. - Milana - ž. slovan. meno z príd. mena milý
Mirón
m. - z gréc. myró plačúci alebo z gréc. myron voňavý olej
Mojmír
m. - slovan. meno s pôv. významom môj mier, môj svet
Monika
ž. - asi z gréc. monos jediný, osamelý alebo fen. meno s pôv. významom bohyňa
Nadežda
ž. - rus. meno, kalk z gréc. Elpis nádej
Natália
ž. - rus. meno z lat. (dies) natalis deň narodenia alebo skôr z (Christi) natalia Vianoce, t.j. vianočná
Natanael
m. - z hebr. Náthán él Boh dal, Bohom daný
Nikodém
m. - Nikodéma - ž. gréc. Nikodémos v ľude víťazný
Patrik
m. - Patrícia - ž. z lat. Patricius urodzený, patricijský (z pater otec)
Pavol
i Pavel - m. - Paula - ž. z lat. paulus malý, prenes. skromný
Pelagia
ž. - z gréc. Pelagia morská, po mori sa plaviaca, významom je asi blízke meno Marína
Peter
m. - Petra - ž. z gréc. petros skala, pevný ako skala
Polykarp
m. - Polykarpa - ž. z gréc. Polykarpos mnohoplodný, úrodný
Porfyr
m. - z gréc. porphyreos purpurový, odetý do purpuru
Prokop
m. - Prokopa - ž. z gréc. Prokopios (prokópos) pripravený na boj, prokoptó priekopník)
Rafael
m. - Rafaela - ž. z hebr. Rapháél uzdravil (ho) Boh
Rastislav
m. - Rastislava - ž. slovan. meno s pôv. významom rastie v sláve, rozmnožuje slávu
Regína
ž. - z lat. regina kráľovná
Richard
m. - Richarda - ž. nem. meno (zo stnem. richi + hart) mocný, tvrdý vládca
Roman
m. - Romana - ž. z lat. Romanus Riman, rímsky občan
Samuel
m. - Samuela - ž. z hebr. š(e)múél meno Božie (šém meno + el Boh)
Sebastián

m. - z lat. Sebastianus obyvateľ mesta Sebasty (gréc. sebastos úctyhodný, vznešený)

Serafín
m. - Serafína - ž. z hebr. šáráf, tal. Serafinus ohnivý, horiaci
Sergius
m. - z mena rím. rodu Sergius (z lat. servus sluha, strážca)
Silvester
m. - z lat. silvestris lesný, teda muž z lesa
Slavomír
m. - Slavomíra - ž. slovan. meno s pôv. významom oslavujúci mier (svet), slávny mier
Spiridon

m. - z gréc. Spyridón rozsievač alebo z lat. spiritus duch

Stela
ž. - z lat. Stella hviezda
Svätopluk
m. - slovan. meno s pôv. významom veľký medzi bojovníkmi, majúci mnoho plukov
Svorad
m. - slovan. meno zo staršieho Svoj(i)rad kto má rád svojich, stará sa o svojich
Šimon
m. – Šimona - ž. z hebr. Šimhón počúvajúci, načúvajúci
Štefan
m. - Štefánia - ž. gréc. Stephanos veniec víťaza, víťaz
Tadeáš
m. - asi z hebr. Taddai (lat. Thaddaeus), nejasné, azda šikovný, rozumný alebo smelý, odvážny
Teodor
m. - Teodora - ž. z gréc. Theodóros Boží dar, Bohom darovaný
Teodoz
m. - Teodózia - ž. z gréc. Theodosis dar Boží
Teofan
m. - Teofánia - ž. z gréc. Theophanés Bohom ukázaný
Terézia

ž. - z gréc. Theresia pochádzajúca z ostrova Thery (alebo z Therasie) alebo z gréc. térésis záštita, ochrana

Timotej
m. - Timotea - ž. z gréc. Timotheos uctievajúci Boha
Tomáš
m. - Tomáška - ž. z hebr. teóma dvojča, jeden z dvojčiat
Valér
m. - Valéria - ž. z rím. rodového mena Valerius (z valens) silný, zdravý
Vasil
m. - rus. a ukr. meno z gréc. Basileios kráľovský
Veronika

ž. - z gréc. Bereniké prinášajúca víťazstvo alebo aj z gréc.-lat. vera iconica pravý obraz

Vladimír
m. - Vladimíra - ž. slovan. meno s pôv. významom vládni svetu, veľký vládca
Zachariáš
m. - z hebr. Zehharjah Jahve si spomenul
Žofia
ž. - z gréc. Sophia múdrosť
Zdroj: Slovo 2006, č. 16.
Najdôležitejšie meno na svete
16.10.2010 | Duchovné články | Čítanosť(4593)
Najdôležitejšie meno na svete
Meno Boha Najvyššieho
04.09.2006 | | Slovo 2006, č. 16. | Čítanosť(8731)
Meno Boha Najvyššieho
Meno získané životom
04.09.2006 | | Slovo 2006, č. 16. | Čítanosť(8449)
Meno získané životom

všetky súvisiace články (5) »

 

všetky komentáre »


Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε