www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=353
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 18. január 2022     Meniny oslavuje: Bohdana

Zoεpédia - náhodný výber: Myropomazanie, Krstiteľnica, Koruna.     pohľadnice

11.10.2006 | Publicistika | Mgr. Juraj Gradoš | Čítanosť(6753)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

„Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.”( Ž 119, 105 )

„Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.”( Ž 119, 105 )

Väčšine gréckokatolíkov na Slovensku je pojem Bystrá dostatočne známy. Nie je to len akési miesto na mape, ale priestor a čas vyhradený na osobné stretnutia Ježiša a mladých ľudí ináč, ako je to v bežnom živote. Otcom myšlienky bol o. Emil Zorvan, ktorý sa aktívne podieľal na organizovaní všetkých ročníkov - od prvého na Ružíne v roku 1991 až po desiate na Bystrej. Jeho srdce, ktoré horelo láskou k mladým ľuďom, dotĺklo v posledný deň Bystrej 2001. Tohto roka sa uskutočnilo už 15. stretnutie mládeže.

Ten, kto už na Bystrej bol, vie, aké nezabudnuteľné sú večery pri altánku, keď mnohí rozprávajú svoje skúsenosti s Bohom, s rodičmi, s kamarátmi. V tom prítmí človek pochopí, že má tie isté problémy ako iní, len o tom nedokázal hovoriť. Každé takéto svedectvo je potom dobrou radou a povzbudením do života.

Hneď na úvod je potrebné poďakovať všetkým, ktorí k úspešnému priebehu Bystrej 2006 prispeli.

 

1. turnus

Na prelome mesiacov júl a august, 31. 7. – 3. 8. 2006, sa na Bystrej zišlo takmer 300 detí vo veku 9 až 11 rokov pod vedením o. Rastislava Baku. Pomáhali mu rehoľné sestry Serafína a Sofia. Prvý deň turnusu bol zameraný na sviatosti krstu a myropomazania ako svetlá kresťanského života Božieho dieťaťa a druhý deň na Ježiša Krista ako naše Svetlo. Ako uviedla sr. Serafína, SNPM, jedna z vedúcich turnusu: „Chceme svietiť jeho svetlom pre iných. Mali sme veľkú radosť, keď sme sledovali kŕdeľ detí, ktoré chceli prežiť tento čas s Ježišom uprostred hier, súťaží, pri prijatí zmierenia a  pri slávení božskej liturgie s nebeským Otcom.“

Pri návšteve detí vladyka Milan Chautur upozornil na dôležitosť počúvania Božieho slova svietiaceho nám na cestu života. Použil detský obraz hry na „slepú babu“, kde nás naviguje iba počuté slovo a my sa ho s dôverou pridržiavame.

Nechýbal ani tradičný futbal s vladykom a veselá kúpačka. Večer turnus navštívili deti zo Sečoviec pod vedením Dominiky Bašárovej, ktorá ich vedie v divadelnom krúžku, a vynikajúco zahrali rozprávku o Snehulienke a siedmich trpaslíkoch.

Posledný večer deti zabávali deti a k spoločnej radosti prispeli aj animátori a kňazi, ktorí originálne zahrali siedmich trpaslíkov, a sestra služobnica, ktorá stvárnila Snehulienku. Celý turnus zhodnotila sr. Serafína ako „požehnaný čas, ktorý vniesol do otvorených detských srdiečok svetlo lásky Ježiša Krista.“

 

2. turnus

Najmenšie deti vystriedala najstaršia mládež (nad 19 rokov). Od 3. do 7. augusta sa v Bystrej pod vedením o. Mareka Kolesára a Dominiky Bašárovej stretlo asi 80 mladých, aby hľadali svoju cestu k Bohu. Prvý deň bol venovaný zoznámeniu sa a biblickému testu, ktorý preveril vedomosti účastníkov. Nasledovné ráno sa začalo zvláštnym budíčkom – citátom z Písma. Okolie areálu bolo posiate citátmi, ktoré boli zároveň modlitbou vybranou Bohom pre každého z mladých ľudí. Nasledovala pantomíma s Jonášom sprevádzaná skráteným Božím slovom zo Svätého písma, ktorú vystriedala katechéza Divoký v srdci na tému identita muža. Mládež si v skupinkách vyskúšala evanjelizáciu v Ninive (Porúbke).

Ak si niekto myslel, že citáty z Písma boli vyčerpané, sobotné ráno ho presvedčilo o opaku. Po tradičnom budíčku citátom z Písma si všetci mohli všimnúť plávať v bazéne biblické citáty. Tentoraz neboli modlitbou, ale jej inšpiráciou. Nasledovala katechéza Úchvatná na tému identita ženy. Večierok pre džentlmenov a dámy bol pre tých, ktorí sa chceli naučiť spoločenské tance s majsterkou tanca Mgr. Máriou Madzinovou.

Nedeľa priniesla svedectvá a konkrétne delenie sa. Rudko Toma a jeho manželka nám ukázali, ako môže obyčajný kresťan žiť a nechať sa formovať Božím slovom v reálnom živote. Po večeri vystúpila evanjelizačná skupina zo Spiša.

Posledný deň dostali noví „Jonášovia“ hlinené stopy s odkazom na tohtoročné motto stretnutí mládeže a boli vyslaní do reálneho sveta vyzbrojení Božím slovom ohlasovať radostnú zvesť.

 

3. turnus

Na turnuse 15-18 - ročných mladých ľudí bolo skoro 300 účastníkov vrátane animátorov a kňazov pod vedením o. Slavomíra Palfiho a Dominiky Šoltýsovej.

Všetko sa to začalo 7.augusta príchodom účastníkov. Prvý večer patril spoznávaniu sa. Utorok bol už „pracovným“ dňom s myšlienkou: „Boží zákon svetlom na temných chodníkoch života“. Mladým sa prihovoril o. ThLic Igor Suchý, špirituál kňazského seminára. Hovoril o Božom zákone, ale nezabudol pripomenúť, že najväčším prikázaním je prikázanie lásky. V tento deň nás navštívil aj vladyka Ján Babjak, SJ,  ktorý slávil spoločne s ostatnými kňazmi archijerejskú svätú liturgiu. „Keď človek prijíma Eucharistiu, nikdy nie je hladný a smädný,“ povedal vladyka. „Máte pätnásť, šestnásť, sedemnásť a osemnásť rokov. Nemôžete byť smutní, ale plní chuti do života. Pán nám dáva dar z tohto stola - dar Eucharistie.“

Veta „Potreba živiť sa slovom a chlebom večného života“ bola myšlienkou ďalšieho dňa. Mladí spoznali, že každý kresťan potrebuje spoločenstvo, prijímať do svojho života Božie slovo a Eucharistiu. Navštívil nás aj vladyka Milan Chautur, ktorý slávil archijerejskú svätú liturgiu. Poobedňajšie workshopy priúčali mládež rôznym zaujímavostiam. Večer skupina eSPé priniesla pohodu a relax.

Štvrtok sa niesol v znamení slov „Cirkev - cesta k šťastiu“, ktoré rozobral o. Ivan Molčányi. Poobede o. Jozef Voskár hovoril o človeku z viacerých pohľadov a poukázal na hodnotu a dôstojnosť človeka smerujúceho k Bohu. Nevyhol sa však ani otázkam mladých, týkajúcich sa vedy a viery.

Piatok zhodnotila Dominika Šoltýsová ako čas, keď „bolo každému ľúto, že je už koniec, no zároveň bol každý plný Svätého Ducha, vyzbrojený do reality a ochotný snažiť sa byť svetlom pre iných, tak ako je Kristus pre nás.“

 

4. turnus

Po odpustovej slávnosti v Klokočove sa animátori i účastníci od 12 do 14 rokov stretli v pondelok 14. augusta 2006 na poslednom turnuse, ktorý mal zavŕšiť tohtoročnú Bystrú. Počasie nebolo veľmi milé, a tak sa takmer celý program odohrával v hlavnej budove. Atmosféru nepokazilo ani to, že sa 295 mladých ľudí muselo tlačiť na malom priestore spolu s o. Marekom Horňákom, Veronikou Tancárovou a Annamáriou Sučkovou, vedúcimi tohto turnusu.

Ešte v ten deň sa uskutočnil Večer milosrdenstva. V úvode animátori zahrali scénku zo života dievčaťa, ktoré darovalo svoje srdce najskôr chlapcovi, potom ho vymenilo za šminky a krásu a neskôr zapredalo za peniaze. Malo ho celé dotrhané, až kým neprišlo na to, že sa ho oplatí darovať Ježišovi, lebo on jediný sa zaň obetoval a bol schopný vymeniť dotrhané srdce za nové. Potom nasledovala liturgia zmierenia.

Ďalší spoločný deň bol tak trocha neobvyklý – začínal sa totiž večierkou. Prečo? Dopoludnie vyplnilo sledovanie večerného filmu NARNIA, v ktorého znamení sa niesol celý deň. Krátko po jeho skončení sa všetci mohli presvedčiť o tom, že Božie slovo sa dá ohlasovať bez slova – posunkami. Život nepočujúcich a komunikáciu s nimi nám priblížil bohoslovec Milan Diheneščík. Poobede vyšlo slniečko, a tak sme mohli oprášiť staré dobré er-ko tance a belgický tanec.

Večer na liturgiu k účastníkom turnusu zavítal vladyka Milan a spoločne rozmýšľali nad významom slov „počuť – rozumieť – poslúchať“. Celý tento deň vyvrcholil Putovaním v Narnii, ktoré sa odvíjalo od „večerného filmu“. Slávnostným stiahnutím plachty a vstúpením do čarovnej skrine bolo odštartované putovanie dvadsiatich siedmich skupiniek v dvoch okruhoch, kde absolvovali aj návštevu u pána Tumnusa, útek bobrou dierou či boj o víťazstvo nad zlom. Na konci dňa nechýbala ani kráľovská korunovácia na znak toho, že všetci sme synmi a dcérami Kráľa – že každý je pre nášho Boha princom, princeznou, milovaným dieťaťom. Sviečka s citátom tohtoročnej Bystrej, ktorú sme dostali, sa stala symbolom Božieho slova, ktoré má svietiť na cestu do Božieho kráľovstva.

Stredu osviežila prítomnosť vladyku Milana na liturgii, popoludňajší odpočinok a s ním spojené dlho očakávané kúpanie v bazéne, obľúbené er-ko tance a rôzne tvorivé dielne. Ešte dopoludní sa zavŕšila tohtoročná Bystrá katechézou na tému Nech sa mi stane podľa tvojho slova, cez ktorú sme sa mali naučiť počuté slovo aj uskutočňovať vo svojom živote. Každý dostal ťahák duchovného života, na ktorý sa môže obrátiť, keď mu bude ťažko, bude smutný, nebude sa mu dariť a podobne.

Prekvapením, ktoré nám zoslal náš dobrotivý Boh, bol hosť o. Matúš Marcin, ktorý prišiel až zo Sibíri. Porozprával nám o svojom putovaní a živote gréckokatolíkov na Sibíri.

Zdroj: Slovo 2006, č. 19.
Autor: Mgr. Juraj Gradoš - všetky články od tohto autora (75)

Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε