www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=357
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 12. august 2022     Meniny oslavuje: Darina

Zoεpédia - náhodný výber: Lyžička, Lazaristi, Farizeji.     pohľadnice

11.10.2006 | Publicistika | Čítanosť(5342)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Jubilujúci spolok

Jubilujúci spolok

Zrod cyrilo- metodského spolku

Až na sklonku prvej Československej republiky, koncom tridsiatych rokov 20. storočia, sa gréckokatolícka slovenská skupina začala stmeľovať a zjednocovať národne i nábožensky. Vhodným centrom pre zrod myšlienky a jej realizáciu bolo okresné mesto Michalovce, kde slovenskí gréckokatolíci tvorili popri rímskokatolíkoch najväčšiu časť obyvateľstva.

Ako prví dali podnet na vznik spolku o. Ján Murín, Jozef Pichonský a Ján Danko. Postupne sa pridávali ďalší. Toto všetko sa odohralo 12. januára 1941 v byte o. Jána Murína v Michalovciach, keď mu jeho priatelia prišli gratulovať k 28. narodeninám.

Od toho času myšlienka postupne nadobúdala konkrétnu podobu. K prvému stretnutiu záujemcov o spolok došlo 27. februára. Pripravil sa program a návrh stanov na zakladajúce valné zhromaždenie Jednoty sv. Cyrila a Metoda na 4. mája 1941 vo veľkej sále kláštora redemptoristov. Urobili sa všetky prípravy, pozvali sa záujemcovia aj z iných miest – z Trebišova, Prešova, Sečoviec a z okolitých farností našich kňazov. Po týchto prípravách sa 4. mája 1941 – v ťažkých časoch 2. svetovej vojny – zišli v Michalovciach predstavitelia gréckokatolíkov a založili cyrilo- metodský spolok pod názvom Jednota sv. Cyrila a Metoda. Z pôvodne plánovaného miestneho spolku napokon vznikla cirkevná organizácia nielen pre michalovskú farnosť, ale pre celú slovenskú gréckokatolícku pospolitosť na východnom Slovensku.

Za prvého predsedu bol zvolený Jozef Zorvan, farár z Klembarku (dnes Klenov).

 

S veľkým oduševnením

Po valnom zhromaždení zavládlo medzi funkcionármi a členmi Jednoty sv. Cyrila a Metoda veľké oduševnenie. Už v začiatkoch svojho pôsobenia mala vlastnú tlačiareň, vydávala spolkový kalendár, náboženské časopisy a knihy. Každý člen dostával tieto vydania zadarmo alebo za minimálnu cenu. Kultúrnym vplyvom Jednoty rástla náboženská a vzdelanostná úroveň gréckokatolíckej pospolitosti a utvrdzovala sa ohrozená cyrilo- metodská tradícia. Skupinka nadšencov nášho cyrilo- metodského hnutia začala v roku 1942 vydávať nábožensko-kultúrny časopis gréckokatolíkov Jednotu sv. Cyrila a Metoda. V časopise sa k svojim rodákom prihovárali kňazi, predstavitelia inteligencie, študenti i prostí ľudia. Okrem redaktorov Jána Murína a Jozefa Pichonského aj predseda spolku generálny vikár Jozef Zorvan, Michal Ďurišin, Anton Mihalovič, Pavol Spišák, Vojtech Dudič ml., Mikuláš Čollák a mnohí iní. Prispievali aj mladí autori, napr. Alexander Romanov, Michal S. Breza a ďalší. Okrem spomínaného mesačníka začala Jednota vydávať aj vlastný kalendár (na r. 1943).

 

V dňoch 4. a 5. júla 1942 sa začala nová etapa v živote a činnosti Jednoty, keď vo svojom sídle v Michalovciach usporiadala prvý nábožensko-národný odpust s názvom Cyrilo-metodské slávnosti.

V sobotu 4. júla sa v kláštore michalovských otcov redemptoristov uskutočnilo valné zhromaždenie Jednoty, na ktorom účastníci okrem hodnotenia činnosti zvolili aj nový výbor. Za predsedu bol opäť zvolený Jozef Zorvan, za podpredsedov Alexander Džatko, Michal Ďurišin a Michal Kizák. Správcom bol naďalej Ján Murín a tajomníkom Mikuláš Čollák. Do širšieho výboru bol okrem iných zvolený aj dnes už blahoslavený o. Metod Dominik Trčka. Na slávnosti bol prítomný aj prezident Slovenskej republiky Dr. Jozef Tiso, prešovský biskup bl. Pavol Peter Gojdič a ďalší cirkevní i svetskí hodnostári. Na tomto nábožensko-národnom odpuste sa zúčastnilo približne pätnásťtisíc veriacich.

Jednota postupne prejavovala záujem o liturgickú obrodu v Cirkvi. Na knižnom trhu sa objavila nová modlitebná kniha pre gréckokatolíkov Slovákov Chváľme Boha od vernárskeho farára Pavla Spišáka. Táto modlitebná kniha mala veľký kultúrny a náboženský význam v živote gréckokatolíkov.

 
Násilné prerušenie

Vojnové udalosti – prechod frontu – načas prerušili sľubne rozbehnutú prácu spolku, ktorý od roku 1943 pracoval pod vedením trebišovského farára o. Vojtecha Dudiča st. Obnovilo sa vydávanie spolkového časopisu pod názvom Cyril a Metod, ktorý už redigovali trebišovskí baziliáni, bola obnovená tradícia cyrilo- metodských odpustov, periodickej i neperiodickej tlače. Z významných udalostí povojnového obdobia treba spomenúť veľkú púť slovenských gréckokatolíkov na Velehrad a Sv. Hostýn v roku 1946 na čele s biskupom Pavlom Gojdičom, ktorej 60. výročie si v júli t.r. pripomenieme. Zúčastnilo sa jej približne 400 veriacich a 35 kňazov.

Ďalšie plány Jednoty sv. Cyrila a Metoda zmaril režim, ktorý sa dostal k moci po februári 1948. Boli zlikvidované všetky kláštory a cirkevné ustanovizne. Medzi nimi aj spolok slovenských gréckokatolíkov Jednota sv. Cyrila a Metoda so sídlom v Michalovciach.

 
Znovuzrodenie

Po tzv. „nežnej revolúcii“ 17. novembra 1989 sa vo vtedajšom Českoslove nsku vytvorili priaznivé podmienky pre duchovný život, a tým aj obnovu mnohých náboženských inštitúcií, ktoré museli v roku 1950 nútene prerušiť svoju činnosť. K nim patrila aj Jednota sv. Cyrila a Metoda.

S cieľom obnoviť činnosť tohto gréckokatolíckeho nábožensko-kultúrneho spolku sa na fare v Topoľanoch (časť Michaloviec) 27. januára 1990 prvýkrát zišla iniciatívna skupina v zložení: Jozef Knežo, ktorý bol zároveň vedúcim prípravného výboru, Pavol Kušnír, Bartolomej Leško, Július Mati, Vladimír Miroššay a Ján Seman. Významným dňom v spolkovej činnosti sa stal 2. marec 1991, keď bola činnosť tejto inštitúcie s požehnaním prešovského biskupa Jána Hirku obnovená pod názvom Spolok sv. Cyrila a Metoda. Na ustanovujúcom valnom zhromaždení bol za predsedu zvolený Jozef Knežo, farár-dekan z Vysokej nad Uhom, za podpredsedov Pavol Kušnír a Vladimír Miroššay.

Pod vedením svojich predsedov Jozefa Kneža a Michala Hospodára spolok vydáva každoročne Gréckokatolícky kalendár a podielové knihy. Podieľa sa aj na príprave stretnutí gréckokatolíckej mládeže v Bystrej, festivalov duchovných piesní a pod. Taktiež organizuje pracovné zasadnutia vo farnostiach spojené so spomienkami na významné osobnosti Gréckokatolíckej cirkvi.

 
–jpz–
Zdroj: Slovo 2006, č. 19.
 

všetky komentáre »


Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε