www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=368
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 22. február 2024     Meniny oslavuje: Etela

Zoεpédia - náhodný výber: Klarisky, Antiochijská škola, Teplota.     pohľadnice

30.01.2007 | Rozhovory | Mgr. Drahomíra Kolesárová | Čítanosť(6870)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Zamestnanie alebo povolanie?

Zamestnanie alebo povolanie?

V dnešnej zmaterializovanej dobe sa veľmi ťažko kráča proti prúdu. Niekedy sa dokonca zdá, že dravosť dnešných riek sa nedá prekonať. Napriek tomu si Boh aj v dnešnej dobe povoláva mužov viery, aby vkročili do nebezpečných vôd tohto sveta. Tí, ktorí prijali ponuku tohto jedinečného „zamestnávateľa“, sú povolaní prežívať s ním úžasné dobrodružstvo pri vyťahovaní plných sietí do svojich malých rybárskych lodí.

Rozhodnutie nebýva ľahké. A príprava na toto poslanie je náročná. O nej a o mnohých ďalších veciach, dotýkajúcich sa života seminaristov, sme sa porozprávali so špirituálom gréckokatolíckeho Kňazského seminára bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove o. Jánom Karasom.

 
 

Každá profesia či povolanie si vyžaduje starostlivý výber. S čím by mali vstupovať do seminára tí, ktorí sa túžia stať kňazmi?

 

Kandidát na kňazstvo musí najprv poznať a prijať seba samého. Až po takom sebapoznaní by mal počuť vo svojom srdci Boží hlas podobne ako prorok Izaiáš: „Koho mám poslať, kto nám pôjde?“ a rozhodol sa ako on odpovedať: „Hľa, tu som, pošli mňa!“ (Iz 6, 8)

 

Venujete sa bohoslovcom, s ktorými trávite 24 hodín denne. Čo považujete z hľadiska duchovnej formácie za najdôležitejšie pri ich príprave na kňazstvo?

 

Dnes Cirkev kladie veľký dôraz na ľudskú a duchovnú formáciu budúcich kňazov. Na kňazskom poslaní a účinkovaní sa zúčastňuje celá ľudská osobnosť s  dušou a telom. Seminarista má utvárať svoju osobnosť tak, aby sa jeho budúca kňazská služba stala ľudsky vierohodnejšou, aby on sám sa stal mostom pre ľudí, ktorí sa chcú stretnúť s Kristom. Budúci kňaz má byť schopný poznať hĺbku ľudského ducha, získať si dôveru ľudí, vybadať a byť schopný riešiť ich problémy.

Duchovná formácia je zameraná na to, aby sa seminarista naučil žiť v dôvernom vzťahu s Bohom. Najprv musí uveriť v Ježišovu lásku k nemu, počuť jeho hlas, poznávať toho, kto sa k nemu prihovára a chce ho urobiť svojím priateľom.

Aby ho spoznal počas seminárskej formácie, musí ho hľadať ako betlehemskí pastieri. Potom, keď ho nájde a zažije osobnú skúsenosť s ním, bude rozprávať o tom, čo videl a zažil.

 

Špirituál je duchovným otcom i vodcom seminaristov. Ako vy vnímate svoje poslanie v seminári?

 

Moje poslanie v seminári je privádzať seminaristov do blízkosti Ježiša Krista a robiť ich jeho učeníkmi. Ako špirituál zodpovedám za duchovnú formáciu. Uvádzam seminaristov do tajomstva duchovného života cez spoločné modlitby na posvätenie dňa, rozjímania, duchovné rozhovory . Veľmi dôležitý rozmer je moja osobná modlitba za tých, ktorí sú mi zverení. Uvedomujem si, že základnou formáciou kandidátov na kňazstvo je ich vzťah pripodobniť vzťahu Krista a apoštolov, ktorých si vyvolil, „aby boli s ním“ (Mk 3, 14). Tento proces formovania smeruje&n bsp;k dôvernému životu s Ježišom. Tak sa seminár stáv a priestorom vhodným na formáciu. Byť s Ježišom v takejto duchovnej atmosfére je prejavom zvláštnej&n bsp;Božej milosti. 

 

Ako si spomínate na svoje roky v seminári?

 

Patria medzi nezabudnuteľné obdob ia v mojom živote. Denne som sa sýtil Božím chlebom a Božím slovom. Priam som hltal vedomosti a skúsenosti pr ofesorov a predstavených seminára, ktorí mi boli vzorom v tom, ako sa viac a viac pripodobniť Kristovi.

Počas piatich rokov v seminári som hlboko prežíval Božie slovo z Evanjelia podľa Lukáša: „Chlapec rástol a mocnel na duchu a žil na púšti až do dňa, keď vystúpil pred Izrael.“ (1, 80)

 

Zmenil sa oproti minulosti nejakým zásadným spôsobom súčasný pohľad na kňazstvo? V čom sú život a duchovná príprava v seminári iné, ako boli v minulosti?

 

Pohľad Cirkvi na kňaza sa nezmenil, lebo v Liste Hebrejom sv. apoštol Pavol hovorí, že Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky. Poslanie kňaza je stále to isté.

Dnes sa však zmenili nároky na poslanie kňaza – byť viac svedkom ako učiteľom. Dnešný kňaz má byť dobrým a milujúcim otcom, má mať otvorené srdce pre všetkých, má byť samaritánom všade tam, kam je poslaný.

A v čom je dnešný život v seminári iný? Môžem porovnať čas, keď som bol seminaristom ja. Žili sme skromnejšie, jednoduchšie, s menšími nárokmi, vo väčšej jednote a súdržnosti, viac sme prežívali bratské spoločenstvo a žili sme ako jedna rodina.

 

Mnohí majú skreslené predstavy o živote v seminári. S čím sa bohoslovci najťažšie vyrovnávajú a čo im, naopak, pomáha prekonávať ťažkosti, s ktorými sa stretávajú?

 

Bohoslovci najviac zápasia s poslušnosťou. Treba hľadať príčiny, prečo je pre bohoslovcov taká ťažká.

Vstupom do seminára sa rozhodujú dať sa do služby Bohu, skrze svojich predstavených poznávať Božiu vôľu. Ježišove slová pre Zebedejových synov sú aktuálne aj dnes: „Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých.“ (Mk 10,43-44)

Prekážky prekonávajú vďaka modlitbe, spoločnej, ale aj osobnej adorácii v semi nárskej kaplnke, vďaka sviatosti zmierenia. Dôležité sú aj živé príklady kresťanského života v rodine, vo farnosti, v seminári. Veľkou inšpiráciou a povzbudením pre nich sú naši novodobí blahoslavení biskupi Peter Pavol Gojdič a Vasiľ Hopko a rehoľný kňaz Metod Dominik Trčka.  

 
 

Máte možnosť vidieť jednotlivých adeptov na kňazstvo celkom zblízka, často nahliadnete aj do ich vnútra. Čo ich charakterizuje?

 

Seminaristi sú súčasťou dne šnej doby. V nich sa zrkadlí ment alita dnešných mladých ľudí. Odohráva sa v nich to, o čom hovorí apoštol Pavol v Liste Rimanom : „ Vieme, že zákon je duchovný, ale ja som telesný, zapredaný hriechu. Ani nechápem, čo robím, lebo nerobím to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím.“ ( Rim 7, 14- 15) To je ich neustály vnútorný boj. Ale riešenie nachádzajú v živote podľa Ducha. Teraz teda už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. (Rim 8,1)

 

Čo vás na vám zverených bohoslovcoch najviac oslovuje, povzbudzuje?

 

Povzbudzujú ma tí, ktorí sa rozhodli hlbšie prežívať spoločenstvo modlitby. V nej potom zakusujú Božiu prítomnosť. Veľmi ma povzbudzuje, keď sa neboja vydať osobné svedectvo a hovoriť o svojom prežívaní, o vzťahu k Bohu.

 

Podľa celosvetových štatistík klesá záujem o profesie, ktorých základom je práca s ľuďmi. Do tejto skupiny patria aj kňazi. V čom vy vidíte príčiny poklesu kňazských povolaní?

 

Myslím si, že chyba je v rodinách. Dnešná rodina sa rozkladá, nemá pevné pozície v spoločnosti.

Boh hľadá Zachariášov a Alžbety, ktorí privedú na svet novodobých Jánov Krstiteľov ukazujúcich na Božieho Baránka, na znaky Božej prí tomnosti v tomto svete. A mali by sme sa vrátiť k vzoru nazaretskej rodiny, kde by Ježiš bol nielen na stene, ale živý uprostred našich rodín. Ak naše rodiny budú sväté, budeme mať dosť duchovných povolaní.

 
 

Aký by mal byť, podľa vás, kňaz budúcnosti?

 
Kňazstvo nie je zamestnanie, ale povolanie.

Dnešný svet volá po svätých kňazoch. Iba svätý kňaz sa môže v sekularizovanom svete stať priezračným, tým, cez ktorého budú ostatní vidieť Krista.

V kňazovi sa Kristus znova rozhodol zvláštnym spôsobom byť človekom medzi ľuďmi. Kňaz budúcnosti má byť mužom modlitby a obety. Má byť svedkom Kristovho vzkriesenia. Všade, kam príde, má prinášať ovocie Ducha, ktorým je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Jeho život má hovoriť, že už nežije on, ale žije v ňom Kristus.

Tak sa stane Kristovou vôňou pre svet. A ľudia budú chcieť žiť nový život, aký žije tento kňaz.

 

za rozhovor ďakuje Dada Kolesárová

 
 
Mgr. Ján Karas prijal kňazské svätenie v roku 1973. Pôsobil vo viacerých farnostiach - v Oľke, vo Svidníku a v Bukovciach. Od roka 2003 zastáva post špirituála v gréckokatolíckom Kňazskom seminári bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove.
Autor: Mgr. Drahomíra Kolesárová - všetky články od tohto autora (18)

Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε