www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=387
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 12. august 2022     Meniny oslavuje: Darina

Zoεpédia - náhodný výber: Trioď, Spev, Heretik.     pohľadnice

05.06.2007 | História | Mgr. Juraj Gradoš | Čítanosť(7803)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Rytieri 21. storočia

Rytieri 21. storočia

Dnešnému človekovi slovo rytier veľa nepovie. Chápe ho v kontexte rozprávok, legiend a histórie. Niektorí vedia, že rytieri existujú aj dnes, ale ich postavenie je veľmi odlišné. Svet ich chápe ako prežitok a nositeľov tohto titulu ako snobov. A potom aj rytierstvo je „obyčajným snobstvom“. Ak však človek pozorne skúma princípy rytierstva, musí povedať, že kiež by aj dnes bol každý desiaty človek rytierom. Byť ním totiž znamená byť osobnosťou, príkladom sebaovládania a rozvoja zverených talentov. Rytierske rády dnes udeľujú mnohé štáty, ale najväčšej úcte sa tešia rády udeľované Svätým Otcom. Z čias Pápežského štátu sa dodnes zachovalo päť rádov – Najvyšší rád Kristov, Rád zlatej ostrohy, Rád Pia IX., Rád svätého Gregora Veľkého a nakoniec Rád svätého Silvestra, pápeža a mučeníka. V roku 1905 boli všetky rády reformované pápežom Piom X. Najvyšší rád Kristov a Rád zlatej ostrohy sa udeľuje veľmi zriedka, a aj to na výslovné želanie Svätého Otca, ktorý to konzultuje so štátnym sekretárom. Rád Pia IX. udeľuje Svätá stolica mužským hlavám štátov a katolíckym panovníkom počas oficiálnych návštev Vatikánu. Posledné dva rady sú udeľované na základe odporúčania a žiadosti miestnych diecéznych biskupov (eparchov).

Najvyšší rád Kristov

Tento najvyšší rád Katolíckej cirkvi je pôvodom portugalský rytiersky rád založený v súvislosti so zánikom rádu templárov (križiakov) kráľom Dinisom v rokoch 1317-1318. Bol potvrdený pápežskou bulou Ad ea ex quibus z 14. marca 1319. Na prelome 15. a 16. storočia začali pápeži udeľovať vyznamenanie – Kristov kríž. Pôvodne to bolo samostatné vyznamenanie, ale v priebehu 18. storočia sa veľmi často zamieňalo s portugalským rádom. V roku 1789 bol v Portugalsku rád reformovaný a plne sekularizovaný kráľovnou Máriou I. a v súčasnosti je pod názvom Ordem Militar de Cristo jedným z najvyšších vyznamenaní Portugalskej republiky. Pápežská vetva tohto rádu dnes existuje pod názvom Najvyšší rád nášho Pána Ježiša Krista. Naposledy ním bol ocenený Angelo de Mojana di Cologna, 77. princ a veľmajster Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov, v roku 1987 na 25. výročie jeho zvolenia.

Rád zlatej ostrohy

Toto druhé najvyššie vyznamenanie Katolíckej cirkvi bolo medzi rokmi 1841 až 1905 včlenené do Rádu svätého Silvestra a zlatej ostrohy. V roku 1905 bol tento rád Piom X. znova rozdelený a zverený pod ochranu Prečistej Panny. Zároveň bol obmedzený počet jeho členov na sto rytierov. Ďalšia reforma v roku 1966 zúžila laureátov tohto rádu na kresťanských panovníkov a hlavy štátov. Je vyhradený tým, ktorí vykonali významnú propagáciu katolíckej viery alebo prispeli k sláve Cirkvi dielom alebo iným veľkým činom. Výzdoba členov tohto rádu pozostáva zo zlatého kríža, ktorý má v centre malú bielu medailu. Na jednej strane je slovo Mária a na druhej rok MDCCV a text Pius X restituit. Tento kríž visí z bielo ohraničenej červenej stuhy. Odznak, ktorý sa nosí na ľavej strane hrude, je kríž na lúčoch striebornej hviezdy. Oficiálnu uniformu tvorí červený kabátec ozdobený pozlátenými gombíkmi, čiernym zamatovým golierom a zlatom vyšívanými manžetami, čierne nohavice so zlatými postrannými pruhmi a zlatom vyšívaný klobúk. Rytier má právo nosiť pápežské farby a meč. V súčasnosti sa výzdoba zúžila na golier kabáta, ktorý je kompletne uzavretý.

Rád Pia IX.

Tretie najvyššie vyznamenanie Svätej stolice udeľuje Vatikán najvýznamnejším predstaviteľom národov a tým, ktorí predstavujú najvyššiu autoritu na určitom poli. Svätý Otec týmto vyznamenaním preukazuje svoju najväčšiu náklonnosť. Rád Pia ustanovil 17. júna 1847 pápež Pius IX. obnovením zaniknutého rádu rytierov Pia, ktorý založil Pius IV. ešte v roku 1560. Na najvyšší stupeň, teda na Rytiersky rád Pia s reťazou, ho pápežským listom z roku 1957 povýšil pápež Pius XII. Každoročne je ním vyznamenaných približne sedemdesiat laureátov. Toto ocenenie v najvyššom stupni s reťazou získal od Jána Pavla II. v pápežskej bibliotéke vatikánskeho Apoštolského paláca aj bývalý prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster. Jeho nižší stupeň rytier – veľvyslanec je vyznamenaný veľkým krížom. Môžu ho dostať aj laici (muži i ženy), po dvoch rokoch čakania, ak preukázali zvláštne služby hlavne na medzinárodnom poli v prospech Cirkvi a spoločnosti. Ďalším stupňom je rytier – veliteľ a najnižším stupňom ocenenia je rytier (žena je dáma). Tento stupeň je udeľovaný nielen katolíkom, ale príležitostne aj nekresťanom.

Rád svätého Gregora Veľkého

Pápežský rád svätého Gregora Veľkého nesie meno jedného z najvýznamnejších pápežov raného stredoveku. Rád ustanovil pápež Gregor XVI. 1. septembra 1831. Je udeľovaný mužom i ženám. Jeho prvotným účelom bolo vyznamenať verných a zaslúžilých mužov bezúhonnej povesti, ktorí sa zaslúžili o dobro Cirkvi, spoločnosti a Svätej stolice. Išlo najmä o osobnosti z niekdajšieho Cirkevného štátu, ktorý bol násilne zlikvidovaný Garibaldiho vojskami v roku 1870. Rytierstvo malo pôvodne štyri triedy, ale Pius X. ich zredukoval na tri s tým, že rytierom je zaručené privilegované miesto počas pápežských procesií a pri iných obradoch. Od roku 1994 je vstup do rádu umožnený aj ženám. Z členstva v ráde nevyplývajú žiadne zvláštne povinnosti.

Rád svätého Silvestra, pápeža a mučeníka

Rád svätého Silvestra bol založený pápežom Gregorom XVI. v roku 1841. Slúži ako vyznamenanie a ocenenie ľudí, ktorí sa osvedčili v dobrých skutkoch a majú zásluhy na raste Cirkvi. Ide zvlášť o tých, ktorí apoštolát „pretavili“ do svojich profesionálnych činností a umeleckého majstrovstva. Je udeľovaný aj nekatolíkom, ale zriedkavejšie, než Rád sv. Gregora Veľkého. Tento rád nebol pôvodne kláštorným ani vojenským rádom. Od počiatku išlo o čestný titul. Počet členov tohto rádu je obmedzený na 150 veliteľov a 300 rímskych rytierov, pričom cudzinci sa do tohto počtu nezapočítavajú. Rád má tri stupne – rytier, veliteľ a rytier Veľkého kríža.

Výzdoby

Každý z týchto rádov má svoje zvláštnosti. V troch najčastejších rádoch (Rád Pia IX., Rád sv. Gregora Veľkého a a Rád sv. Silvestra) používajú rytieri a dámy odznak visiaci na stuhe na ľavej strane hrude. Rytieri – velitelia nosia odznak na stuhe okolo krku, ženy na ľavej strane hrude kvôli úklonu. Tento odznak je ozdobený hviezdou. Pri veľkých krížoch odznak visí na širokej stuhe visiacej cez pravé rameno na ľavý bok spolu s hviezdou na hrudi. Stuha Rádu Pia IX. je tmavomodrá s dvoma šarlátovými pruhmi na každej strane. Stuha Rádu sv. Gregora Veľkého je červená so širokým oranžovým pruhom. Rád sv. Silvestra má stuhu čiernu s tromi úzkymi červenými pruhmi, dvomi po stranách a jedným uprostred stuhy. Rád Pia IX. je zlatá hviezda s ôsmimi modrými lúčmi a slovami Ordo Piano na bielom smalte a zlatej medaile umiestnenej v strede. Kríž Gregora Veľkého je osemramenný (podobný maltézskemu krížu) zlatý s červeným smaltom a zlatými guľkami na konci každého bodu. V strede je zlatá medaila s červeným smaltom s postavou Gregora Veľkého a slovami Pro Deo et Principe na opačnej strane. Civilné vyznamenanie je spojené so zeleným smaltovaným vavrínovým vencom, vojenské s trofejou zlatých zbraní. Kríž sv. Silvestra je s bielym smaltom a postavou sv. Silvestra na zlatej medaile obklopenej zlatými lúčmi medzi ramenami kríža na jednej strane a na druhej s nápisom 1841 Gregorius XVI restituit. Každý rád má špeciálne vojenské uniformy, ktorých výzor bol upravený v roku 1905. Piov rád má uniformu tmavomodrú s červeným golierom a manžetami ozdobenými zlatou stuhou. Gregorov rád má tmavozelenú uniformu so striebornými gombíkmi a výšivkou. Silvestrov rád má čiernu uniformu so zlatými gombíkmi a výšivkou.

Okrem týchto piatich čestných rádov existujú v Cirkvi ešte ďalšie. V prvom rade ide o Zvrchovaný rád maltézskych rytierov a Rád rytierov svätého hrobu. Tieto rády sú pod ochranou samotného pápeža. Ďalej sú to rády založené pápežskou bulou výlučne pre katolíkov. Najváženejším je Posvätný rád konštantínskych rytierov sv. Juraja, potom štyri španielske rády – Santago, Calatvara, Alcántara a Montesa. Ďalšími sú Rytiersky rád sv. Štefana a Kráľovský rád sv. Juraja pre obranu nepoškvrneného počatia Panny Márie. Jednostupňovými rádmi (majú iba rytierov) sú Najvyšší rád vyhlásenia, Rád zlatého rúna, Rád sv. Michala, Významný kráľovský rád sv. Januária. Nakoniec v Cirkvi existuje aj Nemecký rád s 12 čestnými rytiermi a neobmedzeným množstvom kolegov, známy ako Marianer. Všetky rády slúžia na ocenenie a vyzdvihnutie osôb, ktoré si to zaslúžia a mali by sa stať vzorom pre ostatných kresťanov a ľudí vôbec. Pre nás gréckokatolíkov je cťou, že ich nositeľmi sú aj naši bratia vo viere.

Zdroj: Slovo 2007, č. 8.
Autor: Mgr. Juraj Gradoš - všetky články od tohto autora (75)
 

všetky komentáre »


Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε