www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=390
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 25. jún 2022     Meniny oslavuje: Tadeáš

Zoεpédia - náhodný výber: Agapé, Biblia, Liturgické postoje –....     pohľadnice

05.06.2007 | Publicistika | Vladimír Miroššay | Čítanosť(9827)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Cena za celoživotné dielo - Majster Mikuláš z Humenného

Cena za celoživotné dielo - Majster Mikuláš z Humenného

Keď sa v polovici novembra uplynulého roka dožil akademický maliar Mikuláš Klimčák požehnaného veku – 85 rokov, medzi gratulantmi bol aj prešovský eparcha vladyka Ján Babjak. V liste Svätému Otcovi Benediktovi XVI., v ktorom opísal celoživotné dielo umelca, jedinečnosť umelcovej osoby a tvorby, vyslovil svoju úprimnú prosbu aj o ocenenie zo strany Svätej stolice.

V Druhú pôstnu nedeľu 4. marca veriaci, zhromaždení okolo svojho biskupa v gréckokatolíckom Chráme Povýšenia svätého Kríža na Ondrejskom cintoríne v Bratislave, boli svedkami nevšednej udalosti. Už pri vstupe do chrámového priestoru mohli pobadať nezvyčajne bohatú umeleckú výzdobu po bočných stenách. Na prvý pohľad bolo zrejmé, že ide o fragmenty z neobyčajne bohatého a plodného diela originálneho umelca. Na severnej stene sme mohli vidieť originály umelcových tapisérií: Michal III. prijíma posolstvo Veľkej Moravy; Rastislav víta byzantskú misiu i nenapodobiteľné obrazy - ikony svätého cisára Konštantína a jeho matky - cisárovnej svätej Heleny, ako aj ikonu obľúbenej tematiky majstra Mikuláša - „Aby všetci jedno boli“ s Kristovým naliehavým posolstvom v desiatich jazykoch. Južná stena bola v tento slávnostný deň ozdobená tapisériami: Pápež Hadrián II. ustanovuje sv. Metoda za prvého arcibiskupa na Veľkej Morave i dielo Sv. Metod vysviaca prvých kňazov. Bol to len zlomok z jeho rozkošatenej tvorby. Interiéry chrámov, freskové maľby, vitráže, neobyzantské ikony, monumentálna textilná tvorba vo forme gobelínov, gúb, rôznorodých textilných aplikácií, artprotisov, návrhy na medaily, plakety, reliéfy, súsošia a drevené skulptúry, tiež ilustračné kresby a grafiky sú oblasti výtvarného umenia, kde môžeme nachádzať neprehliadnuteľné stopy umelcovej usilovnej práce.

Dve kreslá v strede chrámu, niekoľko metrov pred ambónom, pri ktorých ležali podnožky s orlom, dávali tušiť, že pravidelná cirkevnoslovanská nedeľná svätá božská liturgia bude tentoraz archijerská. Tak sa aj stalo. Krátko pred deviatou hodinou vchádza do chrámu slávnostný sprievod. Za procesijným krížom v rukách poddiakona Ing. Jána Burdu, nádejného jezuitu, kráčajú bratislavskí gréckokatolícki kňazi, ktorí sú už na zaslúženom odpočinku: o. Štefan Čarny i najstarší kňaz v Prešovskej eparchii 93-ročný o. Ján Škoviera, titulárny kanonik. Miestny farár, protopresbyter o. Peter Rusnák, aj kaplán o. Rastislav Čížik kráčajú v sprievode s biskupom Mons. Františkom Rábekom. Rozsvietený dikirion i trikirion je v rukách asistencie okolo prichádzajúceho vladyku Jána Babjaka, žehnajúceho prítomný Boží ľud za spevu hymnickej piesne Vošel jesi, archijereju, koncelebrujúci kňazi zaujímajú svoje miesta a dvojsvietnik i trojsvietnik sú už v rukách nad hlavou archijereja, aby vzývaním: „Hospody, Hospody, prizri so nebes“ na všetky svetové strany privolal Božie požehnanie na bratislavský vinohrad Pánovej vinice. A že je Hospodin naozaj štedrý darca, potvrdzoval ďalší priebeh dopoludňajšieho diania v malebnej atmosfére cerkvi v hlavom meste Slovenska. Arcikňazské požehnania, povzbudivé slová homílie, v ktorej prešovský eparcha vysvetlil prítomným slová svätého evanjelia o Ježišovom uzdravení chorého, ktoré treba chápať predovšetkým z pohľadu zázračného odstránenia tej najzhubnejšej príčiny smrteľnej nemoci duše, a tou je prítomnosť hriechu. Bohužiaľ, v terajšej dobe je prítomnosť hriechu nielen zľahčovaná, ale nezriedka badáme aj otvorené pochybovanie o existencii hriechu. Dá sa pochybovať o Kristových slovách o odpúšťaní hriechov ? Kto o tom pochybuje a takto uvažuje, nepripravuje si miesto vo večnosti po Pánovej pravici.

Vladyka Ján upriamil pozornosť aj na druhý aspekt nedeľného evanjelia. Solidarita s bezvládnym človekom i vynaliezavosť neznámych aktérov udalosti z Ježišovho života, ako pomôcť chorému dostať ho čo najbližšie do Kristovej prítomnosti. Prvoradá bola prítomnosť pri Kristovi. Všetko ostatné už je dielom jeho božskej moci. Nádherný príklad silnej a opravdivej viery.

V suhubej ekténii vladyka vyslovuje prosby na udelenie hojných milostí za Božieho služobníka Mikuláša. Ide o nášho majstra Mikuláša Klimčáka, ktorý zaujal popredné miesto v chráme, hneď v prvom rade, spolu s príbuznými i rodákmi. Tento náš jubilant už skoro 60 rokov žije v Bratislave. Praktický náboženský život, hlboké poznanie východných obradov, predovšetkým gréckokatolíckeho – byzanského obradu i pravidelná účasť na bohoslužbách naplno zarezonovali v jeho umeleckej tvorbe. Talent, darovaný od Najvyššieho, nepremárnil. Bezpochyby ho mnohokrát znásobil. Na Božiu slávu.

Po slávnostnej archijerejskej svätej Božskej liturgii sv. Bazila Veľkého (tá sa slúži práve každú nedeľu v priebehu 40-dňového Veľkého pôstu) bol nášmu svetoznámemu umelcovi udelený pápežský Rád sv. Silvestra. Je to najvyššie ocenenie, ktoré je určené laikom v Katolíckej cirkvi. Udelil mu ho najvyšší veľkňaz, rímsky pápež Benedikt XVI., rukami prešovského eparchu Jána Babjaka. K mikrofónu pristupuje miestny farár o. Peter a po latinsky, v origináli, číta rozhodnutie Svätého Otca Benedikta XVI. Slovenský preklad oznamuje prítomnému Božiemu ľudu miestny kaplán o. Rastislav. Po prevzatí tohto významného ocenenia nasledujú blahopriania majstrovi Mikulášovi a úprimné stisky rúk od hlavných aktérov, prítomných nástupcov apoštolov – biskupov vladyku Jána a otca biskupa Mons. Františka Rábeka, ktorý ako jej predseda zastupoval Radu pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska.

Slávnostnú atmosféru dotváral nádherný liturgický spev chrámového zboru Kyrillomethodeon pod vedením Mgr. art. Adriána Kokoša. Zavŕšením slávnosti bola pápežská hymna v cirkevnoslovanskom jazyku, mnoholitstvije prítomným biskupom i ocenenému umelcovi a jeho vzdanie vďaky Pánu Bohu za mimoriadny talent i poďakovanie všetkým, ktorí túto milú cirkevnú a historickú udalosť v živote bratislavskej gréckokatolíckej komunity pripravili. So samozrejmým a úsmevným pochopením prítomných bolo prijaté umelcovo ospravedlnenie a konštatovanie, vyjadrené v plnej skromnosti, že oveľa radšej sa vyjadruje výtvarným prejavom ako vzletnými slovami. Jeho dielo to úplne potvrdzuje.

Umelec - jubilant Mikuláš Klimčák, čestný člen Spolku sv. Cyrila a Metoda, uplatňuje vo svojej tvorbe najmä cyrilo-metodskú tému. Etiku mýtov o svätcoch, etiku skutkov aj iných Kristových nasledovníkov vnáša nielen do svojich umeleckých diel, ale aj do svojho života. Tak, ako si ho vážia a hodnotia v odborných umeleckých kruhoch, môžeme aj my s nimi súhlasiť s konštatovaním, že: „... jeho ikony sú plné jasu, duchovného pokoja a vrúcnosti. Akoby v nich neboli žiadne tiene ani smútok, iba nádej. Naplnený vierou a poučený odkazom byzantského umenia, najmä ikonopisom, vyjadril svedectvo o duchovných hodnotách histórie ľudstva.“ (cit. Anton Jusko – Misia sv. Cyrila a Metoda na Slovensku).

Agapé na bratislavskej fare, neformálne debaty v kruhu Bratislavčanov, medzi ktorými bolo aj zopár Humenčanov a ďalších zúčastnených, zaiste zavŕšilo milé dojmy a umocnilo nezabudnuteľné pocity prítomných z bohumilého podujatia i zo stretnutia s originálnym umelcom. Nie je nadnesené, keď po stáročiach od práce Majstra Pavla z Levoče hovoríme o našom umelcovi ako o Majstrovi Mikulášovi z Humenného.

Mnohaja i blahaja lita vo zdravii, v spaseniji, majstre Nikolaje!

Zdroj: Slovo 2007, č. 8.
Autor: Vladimír Miroššay - všetky články od tohto autora (1)

Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε