www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://www.zoe.sk/?citaren&id=402
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Zoe > Čitáreň

Dnes je: 12. august 2022     Meniny oslavuje: Darina

Zoεpédia - náhodný výber: Antiseminitizmus, Karmelitáni, Diptychy.     pohľadnice

06.06.2007 | Teológia | Čítanosť(6172)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

„Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás“ (Jn 13, 34) - O Posolstve Svätého Otca Benedikta XVI. k 22. svetovému dňu mládeže

„Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás“ (Jn 13, 34) - O Posolstve Svätého Otca Benedikta XVI. k 22. svetovému dňu mládeže

Svätý Otec sa neuveriteľne „tvrdohlavo“ vracia k téme lásky. Prečo? Láska tvorí podstatu nášho bytia. Na druhej strane jej nedostatok alebo pokrivené chápanie spôsobuje vážne „choroby“, ba často zasadzuje „smrteľné rany“ tomuto svetu.

Už v januári Svätý Otec napísal posolstvo, aby povzbudil všetkých mladých, ktorí sa na Kvetnú nedeľu stretnú v jednotlivých diecézach na celom svete so svojimi biskupmi. Tým, ktorí túžia po novej nádeji a sú pripravení počúvať hlas proroka dnešných dní, v jeho úvode hovorí: „Chcem vám ponúknuť na meditáciu Ježišove slová: ,Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás’(Jn 13, 34).“ A ďalej sa pýta: „Je možné milovať?“

Tri zastavenia

Situácie, ktoré prežívame, často vedú k beznádeji. No nástupca sv. Petra jednoznačne vyhlasuje, že kresťan sa s tým nemá zmieriť a pozýva všetkých na objavnú cestu za láskou. Vo svojom posolstve ponúka tri zastavenia: „Prvé zastavenie sa týka prameňa pravej lásky. Je iba jeden prameň, a tým je Boh. Jasne to vyhlasuje svätý Ján, píšuc: ,Boh je láska’ (1 Jn 4, 8.16). Tým nechce povedať len to, že Boh nás miluje, ale že sám Boh je láskou.“

Druhé zastavenie sa dotýka toho, ako sa zjavuje Božia láska: „I keď znaky Božej lásky sú jasne prítomné už v stvorení, plné zjavenie najvnútornejšieho tajomstva Boha sa uskutočnilo až pri vtelení, keď sa sám Boh stal človekom. V Kristovi, pravom Bohu a pravom človekovi, sme spoznali lásku v celom jej rozmere. Úplne a dokonale sa Božia láska zjavila na kríži, kde, ako píše apoštol Pavol, Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici (Rim 5, 8). Dokonca Ukrižovaný, ktorý po vzkriesení navždy nesie znaky svojho umučenia, odhaľuje falošný a zavádzajúci obraz o Bohu, ktorým sa zastiera násilie, pomsta či vyobcovanie niekoho. Kristus je Boží Baránok, ktorý na seba berie hriech sveta a zo srdca človeka vykoreňuje nenávisť. To je opravdivá „revolúcia“, ktorú prináša láska.“

V treťom zastavení odhaľuje Kristov smäd po nás: „Kristus na kríži volá: ,Žíznim’ (Jn 19, 28) a tým prejavuje svoj spaľujúci smäd po tom, aby mohol milovať a byť milovaný každým z nás. Iba ak pochopíme hĺbku a intenzitu tohto tajomstva, uvedomíme si, že je nutné a naliehavé milovať ho tak, ako nás on miloval.“ No toto samotné nestačí. Rozmer kríža nemá iba zvislé rameno, ktoré stúpa do neba, ale aj vodorovné, ktoré sa podobá roztvorenej náruči. To nás upozorňuje, „aby sme posilňovaní jeho láskou, ak je to nevyhnutné, položili za bratov aj svoj život. Už v Starom zákone Boh povedal: ,Miluj svojho blížneho ako seba samého’ (Lv 19, 18), no Kristova novosť spočíva v tom, že milovať tak, ako on miloval nás, znamená milovať všetkých bez rozdielu, aj nepriateľov, a to až do krajnosti“ (Jn 13, 1).

Ukáž mi svoju lásku!

Všetci sme povolaní prejavovať viditeľne a konkrétne Božiu lásku v Cirkvi, „ktorá predstavuje našu duchovnú rodinu, lebo ju tvoria všetci Kristovi učeníci. Pamätajúc na jeho slová: ,Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať’“ (Jn 13, 35). Svätý Otec povzbudzuje mladých, aby svojím entuziazmom a láskou oživovali farnosti, spoločenstvá, hnutia a mládežnícke skupiny a aby svedčili o svojej vernej láske k Ježišovi ohlasovaním jeho evanjelia najmä medzi rovesníkmi.

Druhou oblasťou, v ktorej sú zvlášť mladí povolaní prejavovať lásku, je príprava na svoju budúcnosť: „Ak ste zasnúbení, Boh má pre vás plán lásky, týkajúci sa vašej budúcnosti vo dvojici a v rodine. Preto je dôležité, aby ste ho s pomocou Cirkvi objavili, a to slobodne, bez zvyčajného predsudku, že kresťanstvo so svojimi príkazmi a zákazmi kladie prekážky radosti z lásky, a najmä bráni naplno si vychutnať šťastie, ktoré muž a žena hľadajú vo svojej vzájomnej láske. Učiť sa milovať jeden druhého vo dvojici je obdivuhodná cesta, ktorá si však vyžaduje náročnú učňovskú dobu.“ Povzbudzuje mladých, aby toto obdobie čakania prežívali čisto, čo im umožní dozrievať v láske, cvičiť sa v sebaovládaní a vzájomne sa rešpektovať, lebo láska nehľadá iba vlastné uspokojenie. Dôležitá je spoločná modlitba, ktorá očisťuje lásku od nánosov egoizmu.

Svojím slovom sa dotýka aj tých, ktorí pociťujú volanie k duchovným povolaniam a zasvätenému životu: „Buďte pripravení povedať áno, ak vás Pán zavolá, aby ste ho nasledovali na ceste služobného kňazstva alebo zasväteného života. Váš príklad bude povzbudením pre mnohých vašich ďalších rovesníkov, ktorí hľadajú pravé šťastie.“

Ďalšou oblasťou, v ktorej sa má konkrétne prejaviť láska kresťana, je každodenný život – rodina, škola, voľný čas: „Pestujte svoje talenty nielen na to, aby ste dosiahli postavenie v spoločnosti, ale aj preto, aby ste druhým pomáhali rásť. Rozvíjajte svoje možnosti nielen preto, aby ste sa stali ,konkurencieschopnejšími’ a ,produktívnejšími‘, ale aj preto, aby ste sa stali ,svedkami lásky‘. Horizont lásky je skutočne bezhraničný: je to celý svet!“

Škola odvahy

Na toto všetko je však potrebná odvaha: „Rád by som vás pozval, aby ste mali odvahu milovať“. Svätý Otec nanovo ponúka lásku, ktorá jediná je schopná premieňať srdce človeka „tým, že robí plodnými vzťahy medzi mužmi a ženami, bohatými a chudobnými, kultúrami a civilizáciami. O tom svedčia životy svätých...“

Otvára mladým bránu Pánovej školy: „Predovšetkým Eucharistia je veľkou školou lásky. Keď sa pravidelne a zbožne zúčastňujeme na svätej liturgii, keď v spoločnosti eucharistického Ježiša trávime dlhý čas v adorácii, potom ľahšie pochopíme šírku, dĺžku, výšku a hĺbku jeho lásky presahujúcej každé poznanie“ (porov. Ef 3, 17 – 18). Až keď je človek „vyzbrojený“ novou skúsenosťou s Bohom, môže ponúkať cez konkrétne skutky jeho lásku v spoločenstve: „Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. Podľa toho poznáme, že sme z pravdy“ (1 Jn 3, 18 – 19).

Svätý Otec vníma stretnutie mladých na Kvetnú nedeľu ako dôležitú prípravu na tohtoročné celosvetové stretnutie mladých, ktorého mottom bude: Keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami (Sk 1, 8). Mária, Matka Krista a Matka Cirkvi, nech vám pomôže, aby ste dokázali všade rozozvučať zvolanie, ktoré zmenilo svet: „Boh je láska!“.

Posolstvo sa končí ubezpečením Svätého Otca o jeho modlitbách a požehnaním, ktoré bude posilou pre každého pri behu za víťazstvom.

Spracované podľa Posolstva Svätého Otca Benedikta XVI. k 22. svetovému dňu mládeže z 27. januára 2007

Zdroj: Slovo 2007, č. 9.

Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε